Nejnovější zprávy: Projekt RBP má zkrátit čekání pacientů na magnetickou rezonanci Po letech čekání je to tady: Na jaře začne v Ostravě přeměna jatek na galerii

Společnost

Výročí: 25. ledna 1795 dal císař František II. Ostravě privilegium na dva vepřové trhy týdně

Dne 25. ledna 1795 císař František II. potvrdil městu Moravské Ostravě privilegium na dva trhy na vepře v týdnu vždy v úterý a ve středu. Zároveň byl zrušen svinský trh ve vsi Zámostí (dnes součást Slezské Ostravy).

Opatření mělo znemožnit dosavadní volné kupčení s haličskými vepři a umožnit snížení cen. Jak se uvádělo, dobytek na cestě mezi Haličí a Zámostím prochází až jedenácti rukami překupníků.

Pro Moravskou Ostravu, „chudé, na pruských hranicích ležící město“, jak jej žadatelé v suplice císaři sami označili, to znamenalo i značný ekonomický přínos.

Moravskoostravský magistrát si nakonec dovolil neobvykle smělou poznámku, že „zemským monarchům“ by mělo více záležet na povznesení města než na několika „vesnických individuích“.