Nejnovější zprávy: Příběh 120 let staré vraždy: Matka ubila dceru alkoholičku Na Jablunkovsku hořela chata. Policie našla na místě lidské ostatky

Společnost

Výročí: 4. července 1876 se stal ředitelem Vítkovických železáren Paul Kupelwieser

Dne 4. července 1876 se stal ředitelem Vítkovických železáren Paul Kupelwieser (*1. 2. 1843, Vídeň, +21. 3. 1919, tamtéž), syn profesora vídeňské malířské akademie Leopolda Kupelwiesera.

Po absolvování báňské akademie v Leobenu působil v letech 1865–1872 v železárnách a hutích v Rakousku, od roku 1872 zastával místo ředitele válcovny v Teplicích v Čechách.

Do Vítkovic přišel jako zkušený odborník a během následujících 16 let vybudoval z upadajícího podniku jeden z nejmodernějších hutních závodů nejen v rakousko-uherské monarchii, ale v celé střední Evropě.

Zasloužil se o povznesení samotné obce Vítkovice, která díky tomu později získala statut města (1908).

Paul Kupelwieser Vítkovice opustil již v roce 1892, kdy po neshodách s majiteli podniku odešel do předčasné výslužby a věnoval se především kultivaci ostrova Brioni v Jaderském moři.