Nejnovější zprávy: ​Hokus Pokus. Nejen Ostravané objevují krásu naturálních vín Pět strážníků z martinovské služebny má covid, 38 jich je v karanténě

Společnost

Výročí: Před 80 lety skončil v Ostravě první okupační nacistický správce

V zasedací síni městské rady se dne 21. dubna 1939 konala slavnostní schůze při příležitosti odjezdu dosavadního velitele ostravské průmyslové oblasti generálmajora Keinera z Moravské Ostravy.

Foto: Archiv MMO

Němci dosazený starosta Josef Hinner mu vyjádřil jménem zástupců města své poděkování a na památku věnoval obraz ostravského malíře Vladimíra Kristina, zachycující panorama Moravské Ostravy.

Téhož dne se pak konala v hotelu Palace slavnostní večeře na rozloučenou.

Generál Walter Keiner se zapsal do historie Ostravy jako okupační velitel města v březnu 1939.

Později se zúčastnil tažení proti Polsku a Sovětskému svazu, v květnu 1945 byl zajat na západní frontě.

Po propuštění v roce 1947 žil po zbytek života v Gelnhausenu v SRN, kde také zemřel ve věku 88 let.