Proměny kraje
05/12/2022 Petr Sobol

Začíná rekonstrukce Domova Duha v Novém Jičíně za více než 200 milionů

Začíná komplexní rekonstrukce Domova Duha v Novém Jičíně, který je určen pro osoby v pokročilém věku se sníženou soběstačností.

Stavba bude trvat skoro dva a půl roku, po jejím dokončení se díky nové čtyřpatrové budově zvýší kapacita domova o 30 lůžek. Investiční akce si vyžádá 211 milionů korun. Další prostředky pak budou potřeba na vybavení domova.

„Tato investiční akce řeší kompletní rekonstrukci objektu v Máchově ulici, která se navíc zvedne o jedno, tedy páté patro. Dále postavíme v bezprostřední blízkosti novou čtyřpatrovou budovu. Oba objekty budou propojeny nově vybudovaným krčkem, tedy spojovací chodbou. Projekt zahrnuje také venkovní úpravy, areál čeká modelace terénu, budou zde vybudované opěrné zídky, altány, ale i také například sklad nářadí. Samozřejmě vybudujeme nové chodníky, příjezdové cesty i parkoviště,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania a doplnil, že právě zahájená stavba, kterou provádí společnost STRABAG, by měla být dokončena v dubnu 2024. Moravskoslezský kraj získal na tuto akci od státu 35 miliónů korun, zbývajících 171 miliónů pokryje z krajského rozpočtu.

Domov Duha pečuje v rámci domova se zvláštním režimem o osoby v pokročilém věku, které mají kvůli svému zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost. Jsou zde klienti se stařeckou demencí nebo například Alzheimerovou chorobou. Tato krajská příspěvková organizace také zajišťuje služby domova pro seniory. „Chceme našim klientům vytvořit důvěrnější, bezpečnější a příjemnější prostředí. Chceme, aby se v našem domově cítili, jak se říká, jako doma. Nabídneme jim nové bezbariérově dostatečně osvětlené prostory s výraznými orientačními body, odpočinkovými kouty i retro prvky. Senioři budou moci využívat vlastní vybavení, třeba oblíbené křeslo, lampičku, obrazy nebo třeba hrníčky a další nádobí. Chceme je zapojit do běžných domácích aktivit, mohou pomáhat s pečením, na zahradě nebo třeba s převlékáním postelí. Aby zůstali aktivní, byli součástí komunity a měli větší chuť k životu i k péči o sebe. Posílíme tak jejich soběstačnost například při osobní hygieně nebo oblékání. To pozitivně ovlivní jejich zdravotní i psychický stav,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil, který dnes zhotoviteli předal symbolické klíče od stavby.

Sdílejte článek