Nejnovější zprávy: V Ostravě dnes večer začal vystoupením Cirku La Putyka NeFestival Šéfkuchař Valíček plánuje do kurzů vaření pro dospělé zapojit i děti

Proměny kraje

Zaměstnanci Krajského úřadu se opět zapojili do potravinové sbírky

​Na rostoucí počet lidí ohrožených hladověním, ale také na plýtvání jídlem upozorňuje sbírka potravinové pomoci pořádaná při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby připadající na 17. říjen.

Foto: MSK

Do sbírky se letos opět zapojili i zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského v Ostravě a krajských příspěvkových organizací.

Do 19. října bylo proto na krajském úřadu v Ostravě zřízeno sběrné místo, kam mohli zaměstnanci kraje a také veřejnost nosit potraviny, které nakrmí lidi v nouzi.

„Stále jsou v naší zemi lidé, kteří z nejrůznějších důvodů žijí v chudobě a trpí hladověním. Zároveň však spousta jídla končí v popelnicích, přitom ještě není prošlé a mnohým by hlad pomohlo utišit. Pokud vám není lhostejný osud lidí v nouzi, zapojte se do sbírky. Žádané jsou hlavně trvanlivé potraviny, například cukr, sůl, mouka, luštěniny, rýže, olej, instantní polévky, čaje, káva, sirupy, džemy, konzervy. Potřebné je i dětská výživa, kaše, piškoty, cukrovinky a další. Potraviny by měly být v nepoškozených obalech před vypršením data spotřeby,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální záležitosti Jiří Navrátil (na snímku).

Dodal, že až sbírka skončí, budou potraviny předány pracovníkům pobočky Potravinové banky v Ostravě, která je prostřednictvím svých partnerských neziskových organizací - Armády spásy, Slezské diakonie, Nové šance, Charity, MensSany, Renarkonu, Vzájemného soužití a dalších rozdělí matkám samoživitelkám žijícím s dětmi v azylových domech, lidem bez přístřeší, osamělým seniorům a dalším lidem v nouzi.

„Do svízelné životní situace se může dostat každý z nás, ať už kvůli nečekaným a neovlivnitelným životním událostem nebo následkem vlastních rozhodnutí. Jsem proto velmi rád, že dárců s dobrým srdcem přibývá. Vážím si pomoci všech, kteří se do sbírky zapojují, ať tím, že darují potraviny nebo věnují svůj čas na organizaci celé akce,“ řekl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Potravinová sbírka je jeden z projevů společenské odpovědnosti Moravskoslezského kraje a krajského úřadu.

„Loni se mezi zaměstnanci krajského úřadu podařilo vybrat více než 670 kilogramů potravin, což je o 150 kilo více než v předchozím roce. Celkem se za osmiletou historii pořádání sbírky nasbíralo úctyhodných 2,6 tun potravin,“ dodal ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Průměrný Čech podle statistiků ročně spotřebuje 785 kilogramů potravin. Z toho ale podle různých odhadů skončí 100 až 200 kilogramů v odpadcích. Ministerstvo zemědělství uvádí, že v Evropské unii připadá 40 procent vyhozeného jídla na domácnosti.

Potraviny tvoří největší část domácího odpadu, zejména jde o pečivo, ovoce a zeleninu.