Proměny kraje
09/03/2020 Jaroslav Baďura

Ženy z Moravskoslezského kraje mohou opět zazářit v soutěži Lady Business 2020

Moravskoslezský kraj vyhlašuje jubilejní 5. ročník soutěže Lady Business, která má podpořit a zviditelnit zajímavé a úspěšné ženy z regionu.

V letošním ročníku mohou soutěžit manažerky neziskových organizací a podnikatelky z Moravskoslezského kraje. Hlásit se mohou od 9. března do 27. července. Čeká na ně výhra 100 tisíc korun.

„Soutěž Lady Business se u nás stala tradicí. Kromě zviditelnění úspěšných žen má za cíl i to, aby si ženy samy uvědomily, že to, co dělají, je výjimečné. Řekl bych, že většinou potřebují toto uznání slyšet zvenčí. Našim posláním je tyto ženy patřičně ocenit a motivovat je,“ řekl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Soutěž Lady Business organizuje krajská společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Letos se soutěží ve dvou kategoriích – Podnikatelka a Manažerka neziskovky. Do první se mohou hlásit všechny ženy z kraje, které podnikají jako OSVČ nebo vlastní či spoluvlastní více než 2 roky firmu na území Moravskoslezského kraje.

Kategorie Manažerka neziskovky je určená ženám, které působí ve vedení neziskové organizace v Moravskoslezském kraji, nebo ji založily a vedou ji, a to opět nejméně 2 roky. Zároveň musí manažerka vést minimálně tříčlenný tým.

„Dosavadní čtyři ročníky soutěže přinesly množství zajímavých profesních a životních příběhů. Letošní kategorie pro podnikatelky a manažerky neziskovky sice nejsou úplnou novinkou, ale věříme, že se objeví stejně zajímavé, ne-li zajímavější příběhy žen jako před dvěma lety, kdy byly kategorie podobné. Cítíme velkou potřebu tyto příběhy zviditelňovat a dávat veřejnosti na vědomí, jak moc je práce žen v naší společnosti důležitá,“ řekl statutární ředitel MSID Tomáš Kolárik.

Do 5. ročníku soutěže je možné se hlásit od 9. března do 27. července. Hodnotit se bude především profesní cesta a osobní příběh soutěžících popsaný v přihlášce. Kromě toho bude kladen důraz i na strategii podnikatelky, resp. neziskové organizace v případě manažerky na to, jak soutěžící ve své profesi využívají moderní technologie, jak se starají o své zaměstnance a jakou vytvářejí firemní kulturu.

Hodnotitelé budou věnovat pozornost i tomu, jaký dopad má činnost podnikatelky, resp. neziskové organizace na společnost a životní prostředí.

Pravidla nabízejí také další možnost, jak se soutěže zúčastnit. Kdokoli může ženu do nominovat, a to v období od 9. března do 30. června. Nominace však neznamená přihlášení. Nominovaná žena bude vždy kontaktována organizátorem s nabídkou se do soutěže přihlásit.

Lady Business 2020 vyvrcholí v září slavnostním galavečerem, kde budou vyhlášeny první tři nejlepší ženy v obou kategoriích. Vítězky obou kategorií získají 100 tisíc korun, část z výhry - 40 tisíc musí poslat na dobročinné účely.

Více informací o soutěži a přihlášky zájemci najdou na: www.ladybusiness.cz Mohou také kontaktovat Kateřinu Klapcovou, klapcova@msid.cz, 731 659 689.

Soutěžní kategorie Lady Business se každý rok trochu mění. Začínalo se s jednou kategorií pro podnikatelky. V roce 2018 se pak soutěž rozšířila na dvě kategorie a ke kategorii Podnikatelka přibyla možnost přihlásit se jako zástupkyně neziskového sektoru.

V roce pak 2019 soutěžily Manažerky z byznysu a Výjimečné studentky. Manažerkou se stala Veronika Kusá, ředitelka ostravského Divadla Mír. Kategorii Výjimečná studentka ovládla Barbora Kacerovská, doktorandka Vysoké školy báňské- Technické univerzity v Ostravě, oboru nanotechnologie.

Sdílejte článek