Nejnovější zprávy: Z městských jatek v Ostravě bude galerie. Přestavba by mohla začít letos Fotbalová nostalgie: Baníkovci děkovali prvním mistrům z roku 1976

LEGENDY MHD

Legendy ostravské hromadné dopravy. Vůz zvaný Bibisák

Magazín PATRIOT a Dopravní podnik Ostrava připravili seriál, ve kterém postupně představí legendární vozy ostravské hromadné dopravy.

Rozšíření dopravy související se zavedením elektrického provozu na místní dráze Svinov–Klimkovice 16. května 1926 si vynutilo pořízení dalších šesti motorových vozů. Protože vlastní dílny byly již plně vytíženy rekonstrukcemi a stavbou nových vozidel, objednala si Společnost moravských místních drah čtyři nové motorové vozy u Brno Královopolské továrny na stroje a vagóny a zbývající dva v Kopřivnické vozovce.

Foto: Archiv

Foto: Archiv

Na rozdíl od vozů vlastní stavby měly prodloužené nástupní plošiny a jako první v Ostravě uzavřené posuvnými dveřmi. Dodávka prvních dvou vozů z Králova Pole se uskutečnila v červenci 1926, zbývající došly do Ostravy v červnu 1927. Zde obdržely osvědčenou elektrickou výzbroj vyrobenou Československými závody Brown-Boveri akc. spol., Drásov (BBC) s motory GTM 3i a kontroléry B 40 a P 4.

Rok výroby 1927
Zařazen do provozu 4. 7. 1927
Vyřazen z osobní dopravy 1. 7. 1968

Výrobce: mechanická část: Brno – Královopolská továrna na stroje a vagóny a.s. elektrická výzbroj: Československé závody Brown-Boveri akc. spol., Drásov

Kopřivnické vozy číslo 32 a 33 byly uvedeny do provozu v říjnu a listopadu 1927 a poprvé v Ostravě v nich byla instalována elektrická výzbroj od firmy Českomoravská Kolben a.s., Praha-Vysočany (ČMK) s motory TM 60 a kontroléry Ksv 55. Na všechny vozy byl dosazen smyčcový sběrač proudu – lyra.

Popisovaný vůz číslo 31 se poměrně brzy po uvedení do provozu podrobil dalším úpravám. V roce 1929 došlo k přemístění rozjezdových a brzdových odporníků na střechu, o dva roky později byl změněn nátěr oplechované okenní části ze zelené na žlutou a v roce 1937 jednu řadu zdvojených sedadel nahradila podélná lavice.

V roce 1946 obdržel novou vozovou skříň, již bez nadokenních větracích otvorů, bubnové střešní linkové orientace a pantografový sběrač proudu. V padesátých letech byl vybaven ukazateli směru a v roce 1964 prošel úpravou pro samoobslužný provoz.

Vyřazen z osobní dopravy byl společně s vozem číslo 2II v roce 1968 a po úpravě byly oba vozy nasazeny jako trakční vozidla k rotačním odmetačům sněhu, kde nahradily vysloužilé tramvaje číslo 5 a 9II.

Během tohoto provozního nasazení se podrobil podobným zásahům jako další „pluhy“ číslo 2II, 27, 33 a 35, včetně přečíslování na 8031 v roce 1988. Používal se až do roku 1997, kdy byl vyřazen a po demontáži technologického zařízení z interiéru odstaven pro muzejní účely.

Seriál čerpá z knihy Katalog historických vozidel Dopravního podniku Ostrava kolektivu autorů. Text vytvořili Jiří Boháček a Petr Mitáček, fotografie poskytla celá řada dárců, zaměstnanců a příznivců Dopravního podniku Ostrava.

Foto dne