Nejnovější zprávy: Důl Darkov kvůli pandemii přestal těžit, nouzový stav kraj nevyhlásil Pasažéři přežili bez zranění pád drátů vysokého napětí na auto. Nehoda zablokovala provoz

Společnost

Hřiště, kašna nebo turnaj. Lidé v Mariánských Horách rozhodli, do čeho obvod vloží 1,5 milionu

Participativní rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky s názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod se dostal do své závěrečné části.

V pátek 10. března v 18 hodin se zavřely dveře hlasovací místnosti v obřadní síni mariánskohorské radnice a členové projektového týmu společně se členy „volební“ komise spočítali hlasy pro jednotlivé návrhy občanů. Celkem bylo k přerozdělení 1,5 milionu korun.

„Zájem veřejnosti nás mile překvapil, do fyzického hlasování se zapojilo celkem 440 obyvatel našeho městského obvodu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník participativního rozpočtu u nás a celý systém je poměrně nový a neznámý, je to skvělé, kolik lidí našlo cestu na radnici a vyjádřilo svůj názor,“ řekla starostka obvodu Liana Janáčková. Hlasování probíhalo v pracovních dnech od 1. do 10. března v čase od 8 do 18 hodin a zúčastnit se ho mohli obyvatelé s trvalým bydlištěm v obvodu, kterým v den volby bylo minimálně 16 let.

Nejvíce hlasů získal projekt „Hřiště“ s předpokládanou cenou realizace 500 tisíc korun. Jedná se o nevyužívaný prostor na Klicperově ulici vedle Střední odborné školy Waldorfské, který je často cílem bezdomovců. V rámci projektu dojde k celkové revitalizaci plochy, odstranění plevele, odpadků a zbytků železných konstrukcí, místo bude možné využít k rekreaci, ale také k pořádání volnočasových aktivit a společenských událostí. Dalšími úspěšnými projekty, které občané ve fyzickém hlasování vybrali k realizaci, jsou: Bezpečnostní tlačítka pro osaměle žijící seniory (předpokládané náklady 82,5 tisíc korun), Hřiště pro nejmenší v „Dolině“ (předpokládané náklady 416 tisíc korun), Mobiliář Hulváky (předpokládané náklady 358 tisíc korun), Ozdobná kašna před kostelem v Mariánských Horách (89 tisíc korun).

Každý hlasující mohl mezi vybrané projekty rozdělit libovolným způsobem 5 hlasů kladných, měl k dispozici ale taky jeden hlas záporný. Ten mohl dát projektu, který se mu z nějakého důvodu nelíbil. Nejvíce záporných hlasů (68) získal projekt „Venkovní grilovací místo v Dolině“ na sídlišti Fifejdy I.

„Hlasující dali jasně najevo, že gril v blízkosti dětských herních prvků nechtějí. Předpokládáme, že se obávali zvýšeného hluku, možného nepořádku v okolí, případné konzumace alkoholu a výskytu nepřizpůsobivých osob,“ řekl 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus a dodal: „Od začátku participativního rozpočtu jsme respektovali návrhy autorů a byli jsme rádi, že se jich sešlo tak velké množství. Pracovníci radnice ověřili, zdali jsou jednotlivé projekty realizovatelné, hodnocení kvality nápadů a jejich potřebnosti jsme ale nedělali. Rozhodnutí o tom, které projekty budou realizovány, bylo plně v kompetenci hlasujících občanů a názory nebo doporučeními radnice jsme je nechtěli ovlivňovat,“ vysvětlil místostarosta Hujdus.

Kromě fyzického hlasování, které bylo nejdůležitější fází rozhodování, měli občané možnost vyjádřit se i na internetu. Online hlasování probíhalo v únoru, zařazeny do něj byly projekty v maximální hodnotě 150 tisíc korun a vyhrát mohl pouze jeden, který získal největší počet hlasů. Tím se stal projekt s názvem Mezinárodní turnaj fotbalových školiček v předpokládané ceně 75 tisíc korun. Tento vítězný návrh získal 662 hlasů z celkového počtu 3425 hlasů, které do internetového hlasování přišly.

Všechny vítězné návrhy chce vedení mariánskohorské radnice zrealizovat ještě v letošním roce. U některých je potřeba zhotovit projektovou přípravu, realizace jiných bude jednodušší a začne už v březnu.

„Myslím, že první ročník participativního rozpočtu našeho městského obvodu se vydařil. Občané vybrali pěkné projekty a je evidentní, že se nad svým výběrem dobře zamysleli, protože zvolili návrhy potřebné a užitečné. Chtěla bych vyzvat autory projektů, které v hlasování neuspěly, aby nebyli zklamaní. Zájem veřejnosti o náš participativní rozpočet je důkaz toho, že lidé nejsou vůči prostředí, ve kterém žijeme, lhostejní a to je moc dobře. Rozhodně bych si přála, abychom participativní rozpočet v našem městském obvodu měli i v následujícím roce,“ uzavřela starostka Liana Janáčková.

Více informací o participativním rozpočtu Mariánských Hor a Hulvák, včetně popisu jednotlivých projektů, o kterých se rozhodovalo, najdete na webu www.radniceprolidi.cz.