Magazín Patriot

Kontakt

Vydavatelství

Magazín PATRIOT s.r.o.
Moravská Ostrava 3370
702 00 Ostrava
IČO: 17133980
DIČ: CZ17133980
Kontaktní e-mail: info@patriotmagazin.cz
Kontaktní telefon: +420 734 517 117
Poštovní doručovací adresa je stejná jako sídlo společnosti.
Registrováno Ministerstvem kultury MK ČR E 23012, ISSN 2695-141X.

Zobrazit na mapě

Redakce Ostrava

Šéfredaktor: Jaroslav Baďura, T: +420 734 517 117
Zástupce šéfredaktora: Marek Prorok, T: +420 724 272 000
Ředitel redakce: Václav Menšík, T: +420 720 981 175
Předplatné: Denisa Kratinová, E: denisa.kratinova@patriotmagazin.cz
Inzerce: T: +420 720 981 175, E: vaclav.mensik@patriotmagazin.cz

Redakce Zlín

Šéfredaktor: Jan Filgas, T: +420 737 066 955, E: filgas@patriotzlin.cz

Redakce Olomouc

Šéfredaktor: Petr Sobol, T: +420 774 212 088, E: petr.sobol@patriotmagazin.cz