Nejnovější zprávy: Příběh 120 let staré vraždy: Matka ubila dceru alkoholičku Na Jablunkovsku hořela chata. Policie našla na místě lidské ostatky

Společnost

Moravskoslezský kraj pomůže sportovním klubům s financováním

Moravskoslezský kraj se rozhodl pomoci menším sportovním klubům v regionu, které se dostaly do finančních problémů v souvislosti s prodlevou přidělení státních dotací na sport.

„Přesto, že se situace v oblasti dotací na sportovní činnost zklidňuje, některé menší sportovní kluby mají finanční problémy způsobené prodlevou přidělených dotací,“ vysvětluje Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

„Do doby, než se vše stabilizuje, chceme jejich činnost podpořit formou návratné finanční výpomoci, aby mohly fungovat bez omezení. Každý jednotlivý klub či spolek by tak mohl získat až 200 tisíc korun, které by vrátil do letošního prosince. Věřím, že tak zabráníme případnému ohrožení chodu menších sportovních zařízení v našem regionu,“ dodává hejtman Ivo Vondrák.

„Vedení Moravskoslezského kraje jsme upozornili na finanční problémy, které komplikují činnost sportovním klubům v Moravskoslezském kraji, zaměřeným například na fotbal, florbal nebo volejbal. Jsme rádi, že nám zástupci vedení kraje přislíbili pomoc v překlenutí současné situace,“ sdělil Jiří Vlček, místopředseda Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu (ČUS).

V současné době dochází k postupné stabilizaci situace, dotace jsou postupně schvalovány a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR se snaží plynule uvolňovat finanční prostředky jednotlivým příjemcům dotací.

„Sportovní kluby, které se dostaly díky prodlevě dotací do finančních problémů, mohou podat individuální žádost spolu s doložením bezdlužnosti vůči Moravskoslezskému kraji a čestným prohlášením o podpoře de-minimis. Pokud orgány kraje rozhodnou o poskytnutí návratné finanční výpomoci, uzavřeme veřejnoprávní smlouvu. Žadatel pak obdrží finance do dvaceti dnů,“ upřesňuje Jaroslav Kania, náměstek hejtmana MSK pro finance, majetek a investice.