Nejnovější zprávy: ​V roce 2020 investují SmVaK Ostrava do infrastruktury rekordních 683 milionů Budoucí inženýři mají v areálu VŠB-TUO nové špičkové laboratoře

Společnost

Nositel Nobelovy ceny Jerome Friedman na VŠB – TU Ostrava!

Na dva dny přijíždí za studenty VŠB - TU Ostrava nositel Nobelovy ceny za fyziku Jerome Friedman. Ve dnech 20. a 21. října se v Ostravě zúčastní přednášek, kolokvia a debaty se studenty. Předloni přednášel na VŠB - TU Ostrava další laureát Nobelovy ceny za fyziku: Albert Fert.

VŠB-TUO se řadí mezi prestižní univerzity celého světa, na kterých společnost Honeywell zajišťuje přednášky vybraných nositelů Nobelovy ceny. Naposledy zde byl v březnu 2013 Albert Fert, nositel Nobelovy ceny za fyziku.

Přednáška 20. října má téma: Odpověď na otázku: „Jsme skutečně složeni z kvarků?” Model kvarku, který představuje radikálně nový pohled na strukturu hmoty, byl bouřlivě diskutován a obecně odmítán komunitou fyziků. Konečné přijetí této hypotézy přišlo po deseti letech až na základě předložení nevyvratitelného důkazu.  V roce 1964 byly kvarky navrženy jako základní částice hmoty.

Po mnoha bezvýsledných výzkumech, které si kladly za cíl najít kvarky v přírodě, převážná většina fyziků tento model odmítla. Kvarky byly nakonec prokázány až v sérii experimentů vysokoenergetického rozptylu elektronů. V těchto pokusech se elektronový paprsek a detekční zařízení chovaly jako elektronový mikroskop, který zkoumal vnitřky protonů a neutronů.  Uvnitř byly pozorovány částice, které se chovaly jako bodové a které byly později označeny za kvarky. Objev kvarků změnil náš pohled na základní strukturu hmoty a změnil také budoucí vývoj částicové fyziky.

Společnost Honeywell připravila ve spolupráci s univerzitami z celého světa nejnovější program zaměřený na vzdělávání v oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky nazvaný Honeywell Initiative for Science and Engineering (HISE). Cílem programu HISE je povzbudit vysokoškolské studenty, aby si zvolili profesní uplatnění ve vědě. K tomu slouží cyklus přednášek na téma důležitosti praktického inženýrství a jeho vlivu na výzkum a vývoj, vývoj nových produktů a vytváření hodnot, které přednesou pracovníci výzkumu společnosti Honeywell a nositelé Nobelovy ceny.