Nejnovější zprávy: Známé hladové okno ožilo! Do Ostravy dorazily americké smashburgery Tři vážné nehody na jednom motokrosu. Zraněného převážel vrtulník

Společnost

Ostrava dá 150 milionů na Černou kostku. Stavět se začne už příští rok

Zastupitelstvo Ostravy schválilo na svém červnovém zasedání dotaci ve výši 150 milionů korun určenou na realizaci projektu Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací.

Předpokládaná podoba Černé kostky. Vizualizace: se souhlasem MSVK v Ostravě

Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji vychází z memoranda z roku 2018, jež uzavřelo statutární město Ostrava s Moravskoslezským krajem a Ministerstvem kultury. Jeho předmětem bylo zajištění finančních prostředků a společného postupu při realizaci stavby nové Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

„Velmi vítáme, že ke své realizaci konečně spěje dlouho odkládaný projekt nové Moravskoslezské vědecké knihovny, a ta po mnoha desetiletích opustí své provizorní a jen málo důstojné prostory. Připomeňme, že původní návrh architektů Kuby a Pilaře vzešlý z architektonické soutěže pochází až z roku 2004. Svým pojetím je stále nadčasový, jakkoliv musel být s ohledem na vývoj technologií i knihovnictví významně přepracován. Věřím, že nová knihovna jako centrum vzdělanosti a digitalizace bude mít přesah mimo Ostravu i samotný kraj, napojí se na další evropská centra a zařadí se mezi TOP knihovny Evropy. Finanční příspěvek města k realizaci této stavby je podporou kultury a vzdělanosti v celém našem regionu,“ uvedl Tomáš Macura, primátor města.

Nová budova knihovny bude moderní vzdělávací institucí, která bude vyvíjet a aplikovat inovace v oblasti knihovnictví a smart technologií. Kromě digitalizace aktuálního knihovnického fondu zde budou vytvořeny a následně veřejnosti zpřístupněny také digitalizované dokumenty a artefakty regionálních knihoven, muzeí a galerií v kraji. Dílčí cíle knihovny jako centra vzdělanosti a digitalizace pak míří k vytvoření metodiky digitalizace, vzdělávacích kurzů a programů zaměřených na jednu z klíčových kompetencí pro 21. století – digitální gramotnost. Zázemí pro tyto aktivity poskytne komfortně vybavený vnitřní prostor Černé kostky v podobě tzv. živých laboratoří pro digitalizací.

„Moravskoslezský kraj trpí odlivem mladých mozků. Aby to změnil, musí mladým vzdělaným lidem nabídnout dostatečně lákavé životní a pracovní podmínky. Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací, jako atraktivní místo, kde by se studenti a zástupci firem mohli setkávat a diskutovat o odborných profesních tématech, by k tomu mohla pomoci. Je to velmi nákladná stavba. Takže díky za 150milionový příspěvek města Ostravy,“ řekl Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezská vědecká knihovna v současné době provizorně sídlí v budově Nové radnice. Denně ji navštíví přibližně 900 osob, prostory však nejsou takovému počtu přizpůsobeny. Nevyhovující je také nepřiměřená vlhkost v suterénních skladech, kterými prochází technická vedení médií. Kapacita pro knihovnický fond byla naplněna, další publikace se tedy umisťují mimo budovu Nové radnice.

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu činí 2 miliardy korun a výstavba je plánována v letech 2023–2027. Poskytovaná dotace je součástí myšlenky vzájemné spolupráce při podpoře a výstavbě tří významných kulturních a vzdělávacích center v Ostravě. S tímto cílem byla uzavřena memoranda o spolupráci mezi městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a Ministerstvem kultury ČR ke třem stavbám, kterými jsou Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, Černá kostka (Moravskoslezská vědecká knihovna), Bílý stín (přístavba Galerie výtvarného umění v Ostravě). Partneři v memorandech deklarovali vzájemnou finanční výpomoc s realizací projektů.