Nejnovější zprávy: Obrazem: Ve Starých Hamrech soutěžili dřevorubci i kuchtíci gulášů Pět zraněných při vážné nehodě. Řidič bezohledně předjížděl

Společnost

Ostravský mrakodrap bude budova světové úrovně

Magazín PATRIOT oslovil majitele společnosti, která bude stavět ostravský mrakodrap, nejvyšší budovu v České republice.

Vizualizace: RT TORAX

Ostravská společnost RT TORAX má za sebou již 26 let zkušeností. Od svého vzniku až do současnosti je vlastněna dvěma ostravskými patrioty, Radkem Šnitou (RŠ) a Tomášem Häringem (TH).

RT TORAX zaujímá vedoucí postavení v oblasti automotive a zabývá se prodejem, servisem a operativním leasingem. V posledních letech své aktivity rozšířila i do developmentu. Současnou ambicí obou majitelů je postavit v Ostravě nejvyšší budovu v ČR.

Jste zavedeni jako společnost, která se pohybuje v oblasti automotive. V posledních letech realizujete developerské projekty v Praze. Kdy a proč došlo k tomu, že jste se rozhodli vydat i touto cestou?
RŠ: Již v roce 2013 jsme byli prosperující, fungující a zavedená společnost, což nám dovolilo hledat příležitosti pro expanzi do dalších segmentů. Nejvíce nás oslovily investice do nemovitostí, na začátku převážně do výnosových administrativních budov. Jako obchodního partnera jsme přizvali našeho kamaráda Jiřího Haška, který se mnoho let věnoval správě a provozu velkých administrativních budov. Společně jsme tak sestavili počáteční portfolio nemovitostí v Praze, které se rozrostlo z kancelářských budov do hospitality projektů.

Odkud přišel impuls realizovat takový projekt v Ostravě?
TH: Na podzim roku 2018 četl Radek Šnita v novinách článek o tom, že Ostrava hledá investora pro výstavbu výškové budovy na pozemku vedle obchodního centra Nová Karolina. Začali jsme se o projekt zajímat a záhy jsme sestavili tým architektů a projektantů. V květnu 2019 byla vyhlášena veřejná soutěž na výběr investora a developera, které jsme se zúčastnili a naše nabídka byla v říjnu 2019 vybrána jako vítězná. Začali jsme jednat s městem a v červnu 2020 byla zastupitelstvem města Ostravy schválena smlouva o prodeji pozemku. Od toho okamžiku se rozběhly přípravné práce na projektu včetně samotného designu budovy či geologických průzkumů pozemku.

V jakém stavu je projekt dnes?
RŠ: Probíhá geologická rešerše a proces povolení geologických prací. Aktuálně probíhají geologické vrty a sondy do hlubokého podloží. Zároveň pracujeme na celkové koncepci projektu, včetně finálního designu a také názvu budovy. Zdá se to jednoduché, ve skutečnosti však pracujeme s několika tisíci projekčními položkami. Veškeré tyto činnosti však v současnosti poněkud brzdí vládní protiepidemická opatření. Přesto je naší ambicí na jaře letošního roku představit podobu nové výškové dominanty města veřejnosti.

Jak bude projekt financován?
TH: Pracujeme na dvou strategických variantách financování. Prozatím mohu říci jen to, že nás mile překvapuje důvěra investorů v Ostravu. Nikdo z nich nepochybuje, že Ostrava je místo, které má před sebou budoucnost a do kterého se vyplatí investovat. Chceme postavit budovu, která bude designově i funkčně na světové úrovni. Zajímají nás inovace i udržitelnost. Provoz tak velkých budov je energeticky nesmírně náročný. Po celém světě se hledají řešení energetických úspor a energetické soběstačnosti. Velké stavby budoucnosti budou energeticky zcela nezávislé. My teď plánujeme stavbu prodražit investicemi do energetické soběstačnosti a ušetřit za energie při jejím provozu. Od samého počátku přípravy se věnujeme ekologickým a energetickým parametrům budovy. Naší ambicí je využít veškeré dostupné technologie a minimalizovat závislost na vnějších zdrojích energie. Plánujeme rozsáhlé využití fotovoltaiky, speciálních izolačních materiálů a hloubkových tepelných čerpadel. Zkoumáme možnosti využití větrné energie a třeba i přečerpávací elektrárny uvnitř budovy.

Co všechno v tak vysoké budově bude?
RŠ: Budova bude tvořena rezidenčním bydlením, kancelářskými prostory, hotelem a volně přístupnými prostory pro veřejnost. Rezidenční část s panoramatickými byty bude mít vyhlídku na celé město. Chceme, aby budova fungovala podobně jako náměstí. Místo, kde se scházejí lidé a tráví tady čas. Chceme se odlišit od jiných věží, které tvoří jen kanceláře a byty a jsou pro veřejnost uzavřeny. Ta naše ostravská bude veřejnosti otevřená a současně konstruovaná tak, že majitelé bytů nepřijdou o své soukromí a zážitek z klidného bydlení.

A kdy se začne stavět?
TH: Celý letošní rok budeme ještě projektovat, plánovat a ladit model financování stavby. Současně budeme provádět prověřování založení stavby a řešit geologické podmínky na pozemku. Pak nás čeká povolovací a schvalovací proces na úřadech. Teprve poté začneme stavět. Nechci teď říkat žádné konkrétní termíny. Kdyby to bylo jen na nás, začneme co nejdříve.

Potřebuje Ostrava takovou stavbu?
TH: Projekt městu pomůže zlepšit architekturu v prostoru bývalé koksovny Karolina, nádraží Ostrava-střed a prostoru směrem k DOV. Tato budova bude architektonicky velmi kvalitní a já pevně věřím, že panorama Ostravy neutrpí, naopak velmi získá. Historicky je toto místo jakousi pomyslnou branou do centra Ostravy. Kdysi zde fungovala koksovna a za ní už začínaly hezké domy a ulice dnešního historického centra. Po likvidaci koksovny vzniklo v bezprostřední blízkosti centra obrovské prázdné území, které bylo dlouhou dobu prázdné. Teprve v posledních 10 letech zde vznikly nové stavby a přišel nový život. Naše stavba bude stát přesně mezi starou a novou architekturou Ostravy. Hledáme proto tvar i funkci, které spojí obě tyto části dohromady. Chceme, aby nová budova, její obyvatelé a nájemníci přinesli užitek historickému centru i nově zabydlovaným plochám Nové Karoliny.

Co je nejdůležitější, když chcete takovou budovu postavit?
RŠ: Dát dohromady tým, který má mezinárodní zkušenosti a je schopen zvládnout extrémně složitý úkol. Nyní jde zejména o perfektní geologický průzkum a založení stavby. Celý tým je složen z lidí, kteří jsou nejen pro projekt zapáleni, ale mají i zkušenosti ze zahraničí. Dále jednáme s operátory jednotlivých částí budovy včetně hotelových řetězců z celého světa. Chceme, aby každá část projektu byla unikátní.

Je z dlouhodobého hlediska projekt ziskový a udržitelný?
RŠ: Naše prvotní myšlenka byla čistě developerská, prodáme všechny byty, obsadíme kancelářské prostory, rozjedeme naplno provoz hotelu a celý projekt prodáme. Čím více se ponořujeme do plánování a stavby, tím více si chceme tuto budovu v našem portfoliu dlouhodobě ponechat, rozvíjet ji a provozovat. Poznali jsme cenu a význam tohoto projektu pro celé město, region i pro nás osobně. Stal se z něj náš životní projekt, kterému budeme věnovat veškerou energii. Chceme žít a pracovat v Ostravě a tohle je práce, která dává smysl celému našemu dosavadnímu podnikání.

Proč Ostrava, nebylo by výhodnější postavit budovu v Praze, nebo Brně?
TH: Pro nás ne! My oba jsem se tady narodili a prožili celý život. Máme tady rodiny a přátele. Ostrava je a zůstane naším domovem. Každý podnikatel vám řekne, že v Praze se podniká snáze a je to tak, příležitostí, zákazníků i peněz je v hlavní městě prostě víc než v regionu. Jenže já hrál hokej za Porubu už jako malý kluk. A teď se chodím dívat na zápasy žáčků a elévů HC RT Torax Poruba a vím, že jsem mezi svými, doma. Asi by bylo snazší podnikat v jiném městě, ale kdo je z Ostravy, potvrdí, že je tady něco, co jinde není. Jsem a budu hrdý ostravský patriot.

Tomáš Häring je zakladatelem společnosti RT TORAX, prezident a spolumajitel hokejového klubu HC RT TORAX Poruba.

Radek Šnita je zakladatelem společnosti RT TORAX, je specialistou v oboru automobilového průmyslu.