Nejnovější zprávy: Ostrava má plán, jak posadit více lidí ve městě na bicykly OneHouse. Moderní, designové a úsporné domky z Ostravy

Společnost

Řidiči, pozor, na ​dálniční most u Ostravy se vrátí stavbaři

Po zimní přestávce je čas odstartovat pokračování opravy mostu číslo 456, který dálnicí D1 překonává řeku Odru a odděluje Bohumín a Ostravu.

Foto: Miroslav Mazal

"Návrat stavbařů na pravou polovinu mostu je plánován od neděle 11. dubna na zhruba měsíc a půl," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Harmonogram prací je naplánovaný od 11. 4. do 29. 5., přičemž nelze vyloučit posun některých termínů.

Etapy jsou rozděleny následovně bez potřeby objízdných tras:

a) Etapa 0

Montáž dopravně inženýrského opatření (DIO) a demontáž svodidel na přejezdech středového dělícího pásu (SDP) v km 366,025 – 366,145 a v km 366,870 – 367,005.

Termín: 11. 4. 2021 – 12. 4. 2021. Režim obousměrné dopravy: 1/1.

b) Etapa I

Provádění stavebních prací, rekonstrukce pravé části mostu (směr Bohumín).

Termín: 12. 4. 2021 – 28. 5. 2021.

Režim obousměrné dopravy: 1+1/0 (pravý jízdní pás D1 směr Bohumín bude úplně uzavřen).

c) Etapa 0

Demontáž DIO a zpětná montáž svodidel na přejezdech SDP.

Termín: 29. 5. 2021. Režim obousměrné dopravy 1/1.

"Od třicátého května předpokládáme plné zprovoznění mostu po celkové opravě obou jeho polovin za cenu 43,7 milionu korun bez DPH. Hlavní důvodem rekonstrukce byla potřeba výměny původní nefunkční stříkané hydroizolace nosné konstrukce. Výměna bude prováděna jen na nosné konstrukci mezi římsami, které zůstanou zachovány," dodal Mazal.