Společnost
02/08/2019 Jaroslav Baďura

Strakáč půjde o víkendu definitivně k zemi. Bude vám chybět?

Komín zvaný Strakáč pravděpodobně již v sobotu odstřelí specializovaná firma.

Pro zachování komínu a jeho dalšímu využití se vyjádřily některé osobnosti ostravského veřejného života, nakonec však rozhodlo, že je podle odborníků ve špatném statickém stavu a kontaminovaný.

Na území, kde komín stojí, se počítá s lehkou průmyslovou výrobou.

Zástupci vlastníka areálu i komína upozorňují veřejnost, že sledovat odstřel komínu nebude možné z bezprostřední blízkosti sledovat.

"Společnost Vítkovice, a.s. a společenství „Vítkovice – AWTR + Polanský“, zastoupené organizacemi AWT Rekultivace a.s. a POLANSKÝ s.r.o., se obrací na širokou veřejnost se žádostí a prosbou, aby nepočítala s účastí na odstraňování komína v oblasti Aglomerace v Ostravě," uvedla mediální zástupkyně Eva Kijonková.

O tomto víkendu by měla specializovaná firma MITAL s.r.o. (Sezemice) komín spékárny odstřelit. Vše podléhá kontrole dodavatele sanací “Vítkovice – AWTR + Polanský“ a přísným pravidlům, která zejména myslí na bezpečnost lidí a majetku v okolí likvidovaného objektu.

"Samotný odstřel je složitou technickou operací. Z těchto důvodů prosíme, aby lidé nepočítali s příjezdem ani příchodem do blízkosti komína," uvedla Eva Kijonková.

Omezeny budou dočasně všechny přístupy pro pěší, individuální i hromadná doprava, a to i na ulicích Rudná, Ruská a Místecká.

"Prosíme, věnujte pozornost pokynům policie i dalších složek IZS a respektujte jejich preventivní opatření. Stejně tak prosíme, abyste respektovali pokyny pracovníků bezpečnostních agentur."

Sdílejte článek