Společnost
29/05/2017 Jaroslav Baďura

Ukliďme Česko, soudruzi!

Před několika dny se Českem prohnala úklidová smršť. Pod názvem Ukliďme Česko se v celé zemi, na tisíci místech, desetitisíce dobrovolníků vydaly uklízet černé skládky a další nepořádek.

Akci doprovázely plakáty s rozzářenými tvářemi mladých a krásných lidí, v médiích pak dominovaly dětičky s pytlíčky. Chyběly jen mávátka, vlaječky Sovětského svazu a zpěv internacionály.

Protože stejným způsobem nás ještě před pár desítkami let masírovala komunistická propaganda. Tehdy pod praporem rudé ideologie, dnes se vymývání mozků děje pod praporem zeleným. Myslí si ideoví vůdci těchto akcí, že jsme tak rychle zapomněli?

I naše město Klimkovice se k této akci přihlásilo. I přes velmi negativní zkušenost z loňského roku jsem byl v Radě města přehlasován a oficiálně se Klimkovice k akci Ukliďme Česko připojily.

A stejně jako loni to bylo absolutní fiasko. Loni se z našeho čtyřapůltisícového města zúčastnilo akce 16 zastupitelů a úředníků, kteří měli účast v podstatě povinnou. Letos stávkovali i tito a tak se do akce zapojilo plných 8 osob, opět ze stejného okruhu.

Když pominu povinně uklízející děti ze ZŠ, tak účast obyvatelstva činila 0,2%. A v místním Zpravodaji vyšel dvoustránkový oslavný článek, který mě rozpálil do běla. Zejména pak bědováním pana starosty, že jinak než dobrovolnicky to nejde a město nemá prostředky na zajištění úklidu. Uf…

http://www.mesto-klimkovice.cz/clanky/zpravodaj/2017_05.pdf

O pár stránek dále byl ale otištěn spíše filosofický text ekologické lektorky Martiny Wilczkeové, kde se autorka zamýšlí nad důvody vzniku nepořádku a osobní zodpovědností každého z nás za své okolí. Autorka mi mluvila opravdu z duše.

S tím, že jsme nezodpovědní k našemu okolí a naše myšlení končí na hranici našeho pozemku, nezbývá bohužel než souhlasit. S výzvou paní Wilczkeové, abychom se k veřejnému prostoru chovali jako ke vlastnímu, osobně plně souhlasím. S čím ale souhlasit nemohu, je způsob, jakým toho chce dosáhnout akce Ukliďme Česko.

Na cestách všichni obdivujeme úhlednost a pořádek v rakouských a německých vesnicích i městech. Myslíte si, že to je dáno pouze kurzem eura a vyššími příjmy? Tak to mu není.

Z osobní zkušenosti vím, že o veřejná prostranství se starají samotní občané. Zcela automaticky se zdarma starají nejen o svůj trávník, ale i o ten vedlejší – obecní. A to bez jakýchkoliv pokynů, rozkazů nebo pobídek. Prostě je to v těchto lidech pevně zakořeněno.

A proč to nefunguje u nás? Největší příčinou je určitě čtyřicetiletá morální devastace komunistickými myšlenkami. V době reálného socialismu, kdy všechno patřilo všem a nikomu nic, došlo k odcizení lidí od správy věcí veřejných. Každý se staral pouze o svůj majetek a čím větší byl kontrast mezi vlastním a obecním trávníkem, tím bylo líp.

A přesně tyto doby připomíná akce Ukliďme Česko. Ti, co pamatují budování socialismu, si vzpomenou na povinné pracovní soboty a akce Z, ti starší pak na povinné brigády na stavbách hutí a dolů. Jak dopadla snaha soudruhů diktovat lidem, co mají ve volném čase dělat, naštěstí víme.

I přesto se za necelých 30 let tyto snahy vrací, znovu se někdo shora pokouší organizovat volný čas a nutit lidi pracovat pro veřejné blaho. Toto ale nikdy nebude fungovat! Žádná shora organizovaná akce nepovede k tomu, že se naše okolí zlepší.

A absolutní nezájem občanů Klimkovic o akci Ukliďme Česko ukazuje, že to je cesta špatným směrem. Jsem bytostně přesvědčen, že stav našeho okolí se žádnou podobnou organizovanou akcí nezlepší. Tento typ socialistických agitek naopak odpor občanů vůči údržbě svého okolí ještě zhorší.

Starat se o veřejný prostor musí přijít zevnitř, od jednotlivých občanů. A pokud se má uskutečnit nějaká hromadná akce, musí si ji zorganizovat sami občané z dané lokality, z vlastní vůle.

Osobně jsem několik let pod hlavičkou Hnutí Brontosaurus čistil jeskyně, sázel stromky nebo sbíral odpadky v potocích. Ale dělal jsem to dobrovolně, bez nařizování, bez finanční podpory shora a bez mediální agitace. A stejně jako já to před 30 lety dělalo několik desítek tisíc lidí. Protože prostě chtěli.

Ale nemusíme se vracet až tak do minulosti, stejné nadšení mají lidé i dnes. Stačí srovnání s akcemi, které vychází „zezdola“, které si občané našeho města organizují sami sobě. Stovky lidí se podílejí na stavbě a čištění studánek, na revitalizaci koupaliště, na výsadbě stromů, na opravách kapliček, na přípravách kulturních a sportovních akcí. Aniž by jim to někdo z Brna či Prahy nařizoval, aniž by jim někdo seshora organizoval a dělal celorepublikovou marketingovou kampaň.

Jak docílit, aby i naše obce vypadaly jako ty rakouské? Veřejný prostor musejí chtít zkrášlovat sami občané města, musí být vnitřně přesvědčeni, že starat se o veřejný majetek je úplně normální.

A než si to uvědomí, bude ještě chvíli trvat. A do té doby se o veřejný majetek musí starat obec. Prostředků na to mají všechny obce, včetně našeho města, dost.

V Klimkovicích letos zastupitelé rozdělili investice ve výši 30 milionů korun. A rozhodně se většinově nejednalo o opravy nějakých havárií. Mzda jednoho pracovníka na úklid veřejných prostor by přišla na pouhé 1% této částky.

Město Klimkovice si může bez jakýchkoliv větších problémů dovolit zaměstnat několik pracovníků na úklid města a jeho okolí. Na příštím jednání Zastupitelstva tento návrh předložím a jsem zvědavý, jaký bude výsledek.

A pokud zastupitelé chtějí mít čisté město, mohou místo mnohahodinových diskuzí před občany jít do přilehlého parku a o přestávce jednání ho uklidit. To bude mít pro občany daleko větší efekt, než celá umělá akce Ukliďme Česko.

Jakub Unucka

Autor je náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a radní města Klimkovic

Sdílejte článek