Společnost
08/08/2023 Petr Sobol

V Ostravě se budou opravovat hřbitovy, vzniknou i nová kolumbária

I v letošním roce přispěje Ostrava na potřebné opravy a rekonstrukce hřbitovů na území města. První část dotací směřovala k žadatelům na jaře tohoto roku, o další části podpory rozhodli radní města na svém prvním srpnovém jednání.

Letos bylo z rozpočtu vyčleněno pro rekonstrukce hřbitovů jednotlivých městských obvodů 20 milionů korun a 8 milionů korun na úpravy Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Peníze přispějí k úhradám oprav chodníků, oplocení, výstavbu kolumbárií, revitalizaci vzrostlých stromů, výstavbu květinové síně, úpravy veřejného prostoru či výměnu mobilní toalety.

„Při konzultacích s jednotlivými starosty byla prověřena skutečná připravenost projektů a dle stavu byly vyčleněné finance přerozděleny. Aktuálně jsme v červenci přijali šest žádostí městských obvodů Krásné Pole, Stará Bělá, Radvanice a Bartovice, Hošťálkovice, Polanka nad Odrou a Svinov. Rada města dnes k opravám hřbitovů schválila částku ve výši téměř 3,8 milionu korun. Největší částka, milion korun poputuje do Staré Bělé k realizaci tří projektů. Obvod plánuje vybudování sedmi desek pro kolumbária, současně budou vystavěny přístupové chodníky a dokončena rekonstrukce oplocení celého areálu. Další významná částka ve výši 800 tisíc směřuje do Svinova, kde je zapotřebí revitalizace vzrostlých stromů v areálu hřbitova. Značná část lip na zdejším hřbitově byla vysazena před více jak sto lety, je zapotřebí provést arboristické vazby v korunách stromů, kontroly vazeb stávajících i lokální redukce korun k jejich stabilizaci a odborné řezy. Opraveno má být také vstupní schodiště,“ detailně přiblížil Aleš Boháč, náměstek primátora.

Radní na srpnovém jednání schválili dále dotace pro Hošťálkovice, kde bude na hřbitově opravena budova kolumbária, poskytnuta bude částka ve výši 380 tisíc. V návaznosti na kompletní revitalizaci hřbitova v Ostravě-Radvanicích byla schválena také žádost na výměnu nevyhovující mobilní toalety za moderní SMART WC, město přispěje 600 tisíci. V Polance nad Odrou budou vybudovány nové chodníky, které krom estetizace a sjednocení prostor kačírkem zajistí i bezbariérový přístup k rekonstruované části hřbitova. Projekt bude spolufinancován částkou 512 tisíc korun.

Významnější část vyčleněných financí, konkrétně 8 milionů na úpravu Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě a 16,2 milionu korun k opravám hřbitovů byla pro žadatele schválena už na jaře tohoto roku. Na ústředním hřbitově je budována květinová síň, upravován je veřejný prostor, měněn kryt zpevněných ploch a doplňován městský mobiliář. Téměř 3,5 milionu bylo určeno pro druhou etapu rekonstrukce smuteční síně, vystavěné v 70. letech 20. století v Krásném Poli. Do Polanky nad Odrou bylo schváleno 2,8 milionu pro kompletní rekonstrukci chodníků v sekci A. Ve Vítkovicích mají být budovány nové sekce kolumbárií, chodníky i systém odvodnění, schválena byla částka víc jak 6,8 milionu. Do Staré Bělé směřovaly finance ve výši 1,5 milionu k další etapě výstavby oplocení a také k výstavbě nového kolumbária. V Plesné opraví chodníky k jednotlivým hrobovým a urnovým místům, schválena byla částka 900 tisíc. Do Michálkovic mířilo 653 tisíc k dostavbě dalších mlatových chodníčků mezi hroby i dalším sadovým úpravám.

Sdílejte článek