Nejnovější zprávy: Jankulovski už nebude sportovním ředitelem Baníku. Pozice jej nenaplňovala Nákaza v novojičínském Varrocu. Testování ukázalo 23 nemocných

Společnost

V Zoo Ostrava vzniknou nové expozice pro gibony a makaky

​V prostoru bývalého výběhu klokanů Zoologické zahrady Ostrava budou vybudovány nové expozice pro nejvzácnější gibony chované v zajetí a kriticky ohrožené makaky lví.

Vizualizace: Zoo Ostrava

Tyto druhy opic jsou dosud chovány v nevyhovujících podmínkách starého pavilonu primátů ze 60. let 20. století.

Záměrem je vybudovat nové venkovní výběhy včetně nových chovných pavilonů, které budou vytvářet zázemí pro chovaná zvířata.

Velikost výběhu zlepší chovné podmínky pro makaky lví, v jejichž chovu patří ostravská zoologická zahrada k nejlepším na světě. Venkovní výběh bude řešen formou průhledného oplocení s vloženými skleněnými stěnami, které zajistí lepší výhled a bližší kontakt návštěvníků se zvířaty.

Pro návštěvníky budou vybudovány nové chodníky a stezky mezi vzrostlou zelení, které zároveň vytvoří nové propojení dvou hlavních tras a umožní procházení a výhledy podél nového výběhu.

V těsném sousedství expozice makaků bude nově vybudován pavilon pro gibony, který umožní chov gibonů po dobu celého roku, bez nutnosti stěhování. Tato nová expozice má představit primáty v přirozeném prostředí přírodního výběhu se vzrostlou zelení a trasou pro brachiaci, z uměle vytvořených stromů, v imitaci přírodních.

Návštěvník bude shlížet venkovní výběh z vyvýšených vyhlídek a procházet kolem části expozice po vyhlídkovém chodníku. Proto pro zvýšení atraktivity tohoto výběhu a pro plnění dalších úkolů moderních zoo v oblasti záchranných chovů ohrožených druhů zvířat v lidské péči budou v expozici umístěni kopytníci z oblasti přirozeného výskytu gibonů.

Projektová příprava probíhala v letech 2018-2019. V současné době probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení realizace projektu je květen 2020.

Předpokládaná výše nákladů na realizaci: 128 milionů korun.