Nejnovější zprávy: Slovenská strela se během zkušební jízdy poškodila. Týden bude mimo muzeum Armin Van Buuren: Co jsem zažil v Ostravě, bylo neuvěřitelné!

Společnost

Změna: ostravský mrakodrap bude mít dvě věže a menší výšku. Kvůli jílům

​Mrakodrap, který chce v Ostravě na Karolině postavit firma RT Torax, nebude tak vysoký, jak investor zprvu zamýšlel.

Původní návrh jednověžového mrakodrapu vysokého 235 metrů je minulostí. Vizulizace: se souhlasem Chybik+Kristof architects & urban designers a Studio Anarchitekt

Investor musí jeho výšku snížit kvůli nestabilnímu podloží místa, na kterém má budoucí nejvyšší budova v České republice stát.

Podle podrobného inženýrskogeologického posudku a statických posouzení firmy VIN Consutt totiž nelze v místě projektu nazývaném Ostrava Tower stavět objekty vyšší jak 175 metrů.

Přitom architektonická studie návrhu budovy Ostrava Tower, která se má v případě realizace stát nejvyšší budovou v České republice, hovoří o výšce 235 metrů.

"Pro solitérní věžovou stavbu, která měla být vysoká 235 metrů a obsahovat 56 pater, to znamená jediné. V této podobě a výšce nemůže vzniknout. Pod stavbou se nachází neogenní jíly, která způsobují nadlimitní výpočtové sedání stavby. Z těchto důvodů je statickým posudkem doporučeno realizovat stavbu do výšky maximálně 175 metrů a s větší půdorysnou plochou," uvádí posudek.

Ten je také přílohou materiálu jednacího bodu, který budou dnes 20. dubna projednávat zastupitelé města Ostravy. Bod rovněž projednává dodatky ke kupní smlouvě na pozemky pro mrakodrap.

RT TORAX nechá připravit nový návrh

Také zástupci investora, tedy společnosti RT TORAX Group, uvedli, že geologické hodnocení a statické výpočty založení stanovily možný pokles a sesedání budovy mimo toleranční rámec, který činí 7 až 9 centimetrů.

Výpočty a detailní analýzy mezinárodního týmu společností Bollinger und Grohmann a Baugrund Dresden ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech konstatovaly možný pokles této výškové budovy až o 16 centimetrů.

Investora nyní čeká změna projektu tak, aby vyhovoval nově zjištěným poznatkům o nosnosti geologických vrstev.

„Na základě zjištěných informací připravíme nový návrh, který bude vyhovovat těmto novým závěrům a zjištěním. Odborníci konstatovali doporučení vrátit se k původnímu řešení komplexu tvořeným dvěma věžemi a rozložení zatížení celé hmoty do větší plochy. Dvě věže budou nicméně oproti původnímu návrhu výrazněji vzdálené. Vyšší z nich bude i nadále s jistotou nejvyšší budovou v České republice. Všechny původně navržené urbanistické, městotvorné prvky zůstanou zachovány. Nový návrh zohlední plánovaný rozvoj a budoucí výstavbu v území mezi historickým jádrem města, DOV a Novou Karolinou," uvedl Michal Krištof z architektonického ateliéru Chybik+Kristof architects & urban designers.

I tak vše zůstane: vyhlídka, hotel, největší část budou tvořit byty

Veškeré funkce obsažené v původním návrhu jedné věže zůstanou i nadále zachovány. Největší část komplexu budou tvořit rezidenční byty. V nejvyšších patrech bude umístěna vyhlídka přístupná veřejnosti. Součástí bude i nadále hotel, kancelářské prostory, SPA, restaurace i entertainment. Přízemní parter bude napojen na těleso Frýdlantských mostů spojujících centrum Ostravy s městkou částí Poruba.

V průběhu loňského roku proběhla první fáze geologického posouzení pozemku v oblasti Nové Karoliny v centru Ostravy. Území je dotčeno hornickou činností, která v tomto prostoru probíhala od 18. století.

Sondy vrtané až do hloubky 150 metrů, rozbor materiálů a následné statické výpočty prokázaly, že na pozemku, pracovně nazývaném kvůli svému tvaru Slza, lze stavět i velmi vysoké budovy. Stav důlních stařin i mělkých geologických vrstev je pro stavbu výškových budov vyhovující.

Neogenní jíly představují pro jednu z věží velké riziko

Investor stavby, ostravská společnost RT TORAX Group, proto zadala detailní projekt architektury a založení výškové budovy. Návrh připravil architektonický ateliér Chybik+Kristof architects & urban designers a Studio Anarchitekt.

Veřejnosti byl představen ambiciózní návrh budovy tvořené jednou věží o celkové výšce přesahující 230 metrů. Projekt založení budovy byl znovu podroben inženýrskogeologickému zkoumání, zejména pak laboratorním zkouškám a rozborům stlačování vrchních vrstev jílu v podloží.

Závěrem odborníků je konstatování, že kvalita místních neogenních jílů představuje pro úzkou základnu jedné věže přílišné riziko. Důlní stařiny ve větších hloubkách problém nepředstavují, avšak založení jedné věže v tomto prostoru není možné kvůli kvalitě a nosnosti geologických vrstev nad bývalými důlními díly.

„Připravujeme stavbu nejvyšší budovy v České republice. Je to velmi náročný a složitý projekt. Zaměřujeme se zejména na bezpečnost samotné stavby i jejího provozu. Musíme mít v tomto ohledu před zahájením stavby naprostou jistotu,“ uvedl Tomáš Haring, předseda představenstva RT TORAX Group.

Nejvyšší budovou v České republice je v současnosti AZ Tower v Brně, která měří 111 metrů a má třicet pater. Dalšími nejvyššími budovami jsou sedmadvacetipatrové pražské budovy City Tower (109 metrů) a City Empiria (104 metrů).