Nejnovější zprávy: ​Hokejová Poruba získala slovenského reprezentanta Kozáka! Vesnici zakázali uspořádat den obce, tak jej udělala online

Byznys

Analýza makléře: Kam kráčíš, kraji Moravskoslezský?

V minulosti byl znám náš kraj jako takzvané ocelové srdce. Za minulého režimu byl tehdy ještě severomoravský kraj velmi podporován.

Ilustrační foto: Archiv

Rozpadem RVHP a plánovaného hospodářství na přelomu 90. let byl region vystaven liberalizaci. Tržní ekonomika vpadla do nepřipraveného kraje. Minimálně jedno desetiletí trvalo, než se situace stabilizovala.

Výrazně pomohla podpora velkých investorů, zejména ve formě daňových úlev. Dalším zlomovým okamžikem pro Moravskoslezský kraj bylo propuknutí finanční krize a následný dopad do reálné ekonomiky.

V kraji vzrostla nezaměstnanost k deseti procentům, ale nedostala se na úrovně z počátku milénia. Od roku 2013 jsme svědky dalšího poklesového trendu. Vyvstává tedy otázka, kam v našem kraji může nezaměstnanost klesnout.

Situace na pracovním trhu v celé zemi je velmi napjatá. V některých regionech je úroveň zaměstnanosti různá, ale hlavní problém pro zaměstnavatele stále zůstává stejný ve všech krajích. Zejména nemožnost najít dostatek zaměstnanců na dělnické profese.

Moravskoslezský kraj spolu s Ústeckým krajem mají nejvyšší nezaměstnanost v Česku. Poslední data českého statistického úřadu ukázala úroveň 4,6 %. Když se na to číslo podíváme z dlouhodobé perspektivy, tak se jedná o nejnižší hodnotu od zavedení krajů.

Druhým docela sledovaným ukazatelem v ekonomice je průměrná měsíční mzda. Nezaměstnanost negativně koreluje s výší průměrné mzdy. Historicky, hrubá mzda se pohybuje na nejvyšší hodnotě od založení kraje.

Aktuální data reportují průměrnou hrubou měsíční mzdu na úrovni 30 786 korun. Vývoj mzdy koresponduje s pozitivním sentimentem na trhu práce. Při srovnání s jinými kraji lze vypozorovat nižší hodnoty, než mají například Plzeňský nebo Jihomoravský kraj.

Nejedná se o nejslabší data, ale dlouhodobě můžeme sledovat zaostávání ve výši nárůstu mezd v porovnání s jinými kraji. Moravskoslezský kraj je stále spojen s těžkým průmyslem a v dohledné době se na tom nic nebude měnit. Z toho důvodu mzdy nemůžou tolik růst, jako v regionech, kde nejsou tolik zastoupeny dělnické profese.

Na základě výše uvedených údajů se nám nabízí otázka, kam se může dostat nezaměstnanost a průměrná mzda v budoucnu. Osobně nepředpokládám žádné výrazné pohyby.

V oblasti nezaměstnanosti nelze očekávat další pokles, pokud však bude docházet k pozvolné změně struktury hospodářství v našem kraji, můžeme se dostat pod hranici 4%. Průměrná mzda by se měla dál zvyšovat.

Klíčovým faktorem pro další zvyšování životní úrovně je vývoj v zahraničí. Náš kraj by se měl soustředit na zdárné dokončení dopravních staveb a snažit se o udržení příhodných podmínek pro místní podnikatele.

To považuji za základní minimum, jak může náš kraj v dlouhodobém horizontu obstát v konkurenci jiných regionů. Například v Německu - spolková země Severní-Porýní Westfálsko se dokázala úspěšně restrukturalizovat z těžkého průmyslu.

Tato oblast by mohla sloužit jako vzor, jak dál postupovat a zlepšovat kvalitu žití v našem kraji.

Marek Kupka

Autor je burzovním makléřem společnosti CYRRUS