Nejnovější zprávy: Tato hrůza už je minulostí. Obří skládka konečně mizí z Muglinovské ulice Punč bar na Masarykově náměstí baví Ostravu. Nabízí nápoje i luxusní výhled

Byznys

Firmy šetří, mění žárovky a budují fotovoltaické elektrárny

​Firmy v Moravskoslezském kraji investují do zařízení s vyšší energetickou účinností a vlastních fotovoltaických elektráren.

Foto: Vladimír Pryček

Aby snížily náklady na energie, jejichž ceny letos několikanásobně vzrostly, mění také žárovky v halách za úspornější, přesazují lidi do menšího počtu kanceláří nebo dělají různá technologická opatření.

Mluvčí hutního podniku Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková řekla, že firma například maximalizuje produkci výrobních plynů, aby co nejvíce omezila nákup z externích zdrojů. "Pro zimní období také připravujeme projekty využití přebytku kyslíku pro ohřívací pece, což by mělo přinést úsporu cca deseti procent zemního plynu. Dále zvažujeme možnosti flexibilní náhrady zemního plynu koksárenským plynem nebo propan-butanem," řekla mluvčí.

Firma pracuje na snížení své závislosti na fosilních palivech, současnou technologii výroby oceli chce nahradit novými hybridními elektrickými pecemi a obnovitelnými zdroji energie. "Byť podnikáme kroky ke zlepšení naší energetické náročnosti a zvýšení míry nezávislosti, my i další energeticky náročná průmyslová odvětví nutně potřebujeme neodkladnou krátkodobou podporu vlády v této oblasti," uvedla Černá.

Třinecké železárny (TŽ) recyklují co největší množství vedlejších produktů hutě, separují všechny využitelné druhy odpadů a investují do zařízení s vyšší energetickou účinností, a tedy nižší spotřebou energie. "Využíváme k opětovnému zpracování veškeré hutní plyny - vysokopecní, konvertorový i koksárenský," řekla mluvčí TŽ Petra Macková Jurásková.

K významným energetickým úsporám povede i letošní instalace dvou fotovoltaických elektráren za více než 40 milionů korun, jež vznikají na výrobních halách odloučených provozů TŽ v Kladně a Starém Městě na Uherskohradišťsku. "Další fotovoltaickou elektrárnu s náklady zhruba deset milionů korun připravujeme v areálu hutě v Třinci. Úsporu spotřeby energie přinese také plánovaná rozsáhlá modernizace osvětlení výrobních hal v huti v celkovém rozpočtu 50 milionů korun v horizontu příštích pěti let," řekla Macková.

Ostravský podnik Vítkovice Steel výrazně snížil spotřebu elektřiny výměnou osvětlení ve všech výrobních halách. "Klasické osvětlení jsme vyměnili za LED světla. To nám uspoří ročně zhruba deset milionů korun, a investice se tak brzy vrátí. Součástí projektu byla nejen výměna světel, ale i elektrických rozvodů a doplnění o inteligentní systém, který řídí svítivost podle potřeby, venkovního světla, pohybu na pracovišti a podobně," uvedl generální ředitel Radek Strouhal. Firma je jedním z největších odběratelů plynu na Ostravsku, ale prostor pro úspory plynu nemá, neboť optimalizaci udělala už dříve.

Výkonný ředitel společnosti Lanex Jiří Brož uvedl, že zatímco ještě loni platil výrobce lan v Bolaticích na Opavsku za energie zhruba 1,2 milionu korun měsíčně, teď platí 11 milionů. "Výrobní haly nevytápíme vůbec, ani tam není topení, protože tam vzniká technologické teplo z provozu strojů. To znamená, že výroba prostě musí jet, protože jinak by byla v halách zima. Stále kontrolujeme, zda jsou vrata do hal zavřená, obsluha vysokozdvižných vozíků si musí vrata bez kompromisů otevírat a zavírat, kdykoliv naváží materiál," uvedl Brož.

Také opavský strojírenský podnik Ostroj zaplatí za energie několikanásobně více než loni. Firma uvedla v tiskové zprávě, že pracuje na zprovoznění první vlastní fotovoltaické elektrárny na střeše jedné z hal a na příští rok chystá druhou. Zakázala například používat soukromé spotřebiče na pracovišti, v provozech automaticky zhasíná světla na konci každé směny, rozšířila zónové manuální zapínání osvětlení na jednotlivých pracovištích a snížila intenzitu osvětlení ve vybraných prostorách.

"Razantnější opatření se dotknou provozů Divize Galvanovna a Divize Kovárna a Kalírna, které patří v rámci Ostroje k těm energeticky nejnáročnějším. V rozmezí konce listopadu a poloviny prosince bude na těchto divizích ukončen provoz s opětovným spuštěním až po Novém roce," uvedla firma. Zaměstnanci budou přednostně čerpat dovolenou, následně zůstanou doma kvůli překážce na straně zaměstnavatele.

Ředitel opavské strojírenské společnosti Komas Lukáš Grebeníček uvedl, že se snaží redukovat a přeorganizovat kancelářské prostory, případně některá oddělení sloučit do společných prostor. "Kanceláře vytápíme jen na ranních směnách. Ve výrobních halách optimalizujeme vytápění prostor tak, ať je maximálně efektivní. I zde je ale snaha regulovat počet pracovišť nebo slučovat směny, abychom ve třísměnném provoze vytápěli pouze klíčovou výrobní halu," uvedl Grebeníček.

Také společnost PF Plasty z Chuchelné na Opavsku sestěhovala lidi a zredukovala počet kanceláří, které bude vytápět. "Odstavili jsme topné okruhy ve vybraných halách. Po různých testech a zkouškách jsme zjistili, že nemusíme u technologické vody používané na chlazení snižovat teplotu až na 14 stupňů, že při přísné kontrole s tím spojených technologických rizik ji stačí chladit na 16 stupňů Celsia. I tím ušetříme dost energie," uvedl výkonný ředitel Radim Švarc.

Výrobce vaků Conrop z Opavska upravuje pracoviště mobilními stěnami tak, aby v halách vytápěl menší prostory. "Pro vytápění výrobních prostor budeme rovněž ve větší míře plně využívat technologického tepla ze strojů. Nevýrobní prostory budeme pouze temperovat na minimální technologickou teplotu," uvedl výkonný ředitel Karel Pavlíček.

I státní podnik Diamo bude prostory, kde nejsou trvale zaměstnanci, pouze temperovat. "Dále se snažíme nepřetápět kanceláře, k tomu využívat vhodné nastavení teploty pomocí termostatických hlavic nebo termostatů, a zároveň efektivně využívat nastavení ekvitermních křivek pro vytápění budov, samozřejmě také zajistit útlum topení mimo pracovní dobu," řekla mluvčí podniku Jana Dronská. Podnik se chystá postupně vyměnit neúsporné žárovky a zářivky za LED světla.