Nejnovější zprávy: Projekt RBP má zkrátit čekání pacientů na magnetickou rezonanci Po letech čekání je to tady: Na jaře začne v Ostravě přeměna jatek na galerii

Byznys

Frýdek-Místek hledá v soutěži logo města, v porotě bude i režisér Hřebejk

Statutární město Frýdek-Místek má svůj znak i zástavu. Chybí mu však logotyp, který by ho graficky vystihoval a byl reprezentativním symbolem. Radní města se proto rozhodli vypsat veřejnou soutěž na vytvoření logotypu, do které se bude moci zapojit i veřejnost.

Soutěž bude vypsána v nejbližších dnech a bude samozřejmě zveřejněna na profilu zadavatele. Účastnit se jí může kterákoliv fyzická i právnická osoba.

Soutěž bude dvoukolová, přičemž první kolo bude anonymní, to znamená, že porota vybere maximálně deset nejlepších návrhů, aniž by věděla, kdo za nimi stojí. Návrhy budou následně zveřejněny na webových stránkách, aby o nich mohla hlasovat široká veřejnost.

V rámci druhého kola budou muset tvůrci své návrhy rozpracovat na zadaných příkladových situacích a osobně odprezentovat porotě. Vítězný uchazeč pak rozpracuje návrh formou grafického manuálu pro devět městských institucí, použitelného jak pro administrativní a marketingové účely, tak i multimediální aplikace nebo prezentační a dárkové předměty.

„Vítěze soutěže určí porota, složená z odborné veřejnosti, ve které zasedne i úspěšný český filmový režisér Jan Hřebejk. Nejvyšším hodnotícím kritériem bude aplikace logotypu ve spojitosti s městskými institucemi a městem, typografie, barevnost a originalita. Porota určitě nenechá bez povšimnutí ani názor veřejnosti,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Účastníkům soutěže, kteří se umístí na prvním až třetím místě, budou vyplaceny odměny v rozmezí od třiceti do sto dvaceti tisíc korun.

S vítězným uchazečem bude následně uzavřena smlouva o dílo na vytvoření kompletního grafického manuálu, včetně poskytnutí neomezené výhradní licence za půl milionu korun. Město se tak stane majitelem logotypu a bude jej moci využívat dle svých potřeb.