Nejnovější zprávy: Hasiči museli přeložit tisíce tun horkého uhlí, aby nezačalo hořet ​Obrazem: Kouzelné narozeniny Světa techniky, Harry Potter a úsměvy dětí

Byznys

Huť ArcelorMittal investovala 95 milionů do nových kotelen ve frýdeckých válcovnách

Společnost ArcelorMittal Ostrava dokončila ve Válcovnách plechu Frýdek-Místek modernizaci teplárny za 95 milionů korun. Centrální teplárnu z roku 1961, která spalovala černé uhlí, nahradilo osm moderních kotelen na zemní plyn.

Díky investici by mělo dojít k významnému snížení emisí, hlukové zátěže i množství vyprodukovaného odpadu. Zkušební provoz nových plynových kotelen byl zahájen na počátku května.

„Modernizace teplárny je hlavně ekologický projekt, protože významně sníží emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého i prachu. Zároveň ale také zvýší konkurenceschopnost celého podniku,“ uvedl v tiskové zprávě Ivo Chmelík, ředitel závodu 17 Válcovny plechu Frýdek-Místek společnosti ArcelorMittal Ostrava.

Nová technologie umožní frýdeckým válcovnám plnit přísné emisní limity dané národní i evropskou legislativou, a to s výraznou rezervou. Původní teplárna produkovala ročně emise zhruba 200 tun oxidů síry, 45 tun oxidů dusíku, 25 tun oxidu uhelnatého a tunu prachu.

U nově instalovaných kotelen budou díky spalování zemního plynu emise oxidů síry a prachu téměř nulové. Emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého poklesnou na pětinu.

Odstavením uhelné teplárny, která byla kvůli ventilátorům v komínech významným zdrojem hluku, byla odstraněna také hluková zátěž v areálu firmy a blízkém okolí. Další výraznou úsporu lze očekávat v oblasti odpadového hospodářství, kdy původní uhelné kotle vyprodukovaly ročně přibližně 100 tun popílku a 6 000 tun škváry. Nově instalované technologie jsou z tohoto pohledu naprosto bezodpadové.

„Výroba tepla se zde sníží o 40 %, ale flexibilita výroby páry a tepla pro zdejší závod bude i nadále zachována. Tato investice nám umožní udržet výrobu transformátorových plechů, vyrábět ekologické teplo a dosáhnout nižších nákladů,“ doplnil hlavní přínosy projektu vedoucí servisu Válcoven plechu Libor Mikulec.

Osm nových plynových kotelen v areálu Válcoven plechu Frýdek-Místek postavila za 95 milionů korun společnost ČEZ Energetické služby, a to tzv. na klíč, tedy od zpracování projektu a přípravy povolení až po uvedení do provozu.