Proměny kraje
16/01/2019 Jaroslav Baďura

Kraj opět podpoří lidi z Karviné, Havířova a Orlové při dojíždění za prací

Po vyhodnocení pilotního projektu Zaměstnanecká mobilita se Moravskoslezský kraj rozhodl tento program vyhlásit znovu.

Lidé z Karviné, Havířova a Orlové, kteří se do něj přihlásí, budou moci zadarmo dojíždět za prací mimo své bydliště.

„Cílem našeho programu je zastavit vylidňování aglomerací Havířov – Karviná – Orlová, přilákat do těchto měst nové práceschopné obyvatelstvo, udržet mladé lidi v této oblasti a zvýšit mezi občany zájem o trvalé bydlení v těchto částech Moravskoslezského kraje. V pilotním kole programu zaměstnanecké mobility jsme rozdali téměř sto ODIS karet. Pro potenciální zájemce máme nyní připraveno 209 ODISek,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka.

Projekt Zaměstnanecká mobilita spustil Moravskoslezský kraj v září 2017. V jeho rámci nabídl městům Karviné, Havířovu a Orlové celkem 300 ročních karet ODIS, které umožňují lidem žijících v oblastech s nejvyšší nezaměstnaností dojíždět do práce mimo bydliště zadarmo.

Účastníci projektu pak k ODISkám přidávali další benefity. Od loňského března se okruh příjemců ODIS karet rozšířil, žádat o ně mohli také lékaři, farmaceuti, zdravotní sestry, nutriční terapeuti a další zdravotničtí pracovníci, kteří začali pracovat v kterémkoliv zdravotnickém zařízení na území Karviné, Havířova či Orlové.

„I když jsme se snažili maximálně vyjít vstříc žadatelům, nekomplikovat celý proces zbytečnou byrokracií, nabídku cestovat do práce rok zadarmo využila zhruba třetina lidí. O ODISku projevilo zájem 92 žadatelů. Polovina z nich byla z Havířova. Zdravotníků z toho bylo 24, absolventů 41. Těch, co se přistěhovali do Karviné, Havířova nebo Orlové z jiných měst a řekli si o bezplatnou veřejnou dopravu, bylo 39,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že v nastartovaném projektu se Moravskoslezský kraj rozhodl pokračovat.

„Projekt jsme prodloužili s mírně pozměněnými pravidly. Nebude nás to stát žádné peníze navíc. Pořád je ve hře nějakých 200 ODISek, které nám zbyly, a administrativu už máme ‚zmáknutou‘. Nabídku jsme rozšířili i pro cizince, kteří k nám jezdí pracovat ze Slovenska, Polska nebo Ukrajiny, mají pracovní povolení a získají trvalé bydliště v Karviné, Orlové nebo Havířově. Pokračujeme v něm i proto, aby nová vedení radnic, která vzešla z podzimních komunálních voleb, měla možnost se aktivněji do projektu zapojit a nabídnout lidem zajímavé benefity,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Upozornil, že partnerem programu Zaměstnanecká mobilita je také společnost RESIDOMO, která nabízí lidem, kteří splní podmínky projektu, slevy na nájemném ve vybraných bytech.

O roční „ODISku“ zdarma mohou zájemci žádat až do konce roku 2021, případně do vyčerpání vyhrazeného pročtu těchto karet. Lidé, kteří ji už využívali v předchozím programu, už o další ODIS kartu žádat nemohou. Informace o projektu: www.mobilita.msk.cz, Kateřina Plesníková, 770 194 950, mobilita@msid.cz.

Podmínky účasti v programu Zaměstnanecká mobilita a získání ODIS karty

Žadatel musí být zaměstnán, a to alespoň na poloviční úvazek. Tato podmínka platí pro všechny tři níže uvedené skupiny žadatelů.

První skupinou potenciálních žadatelů o ODIS karty jsou absolventi střední, vyšší či vysoké školy. Ti musí mít trvalé bydliště v Karviné, Orlové či Havířově a v době podání žádosti nesmí od jejich absolutoria uběhnout více než 1 rok. Jinými slovy, všichni absolventi, kteří ukončili studium například v obvyklém červnovém termínu loňského roku, mohou o kartu požádat až do června roku letošního.

Druhou skupinou jsou ti, kteří se do jednoho ze tří měst (Karviná, Orlová či Havířov) přistěhovali, avšak až po 1. lednu 2019. Před tímto datem musel mít žadatel místo trvalého pobytu mimo území těchto měst.

Oproti prvnímu programu Zaměstnanecké mobility do této skupiny spadají navíc také cizinci. Ti, kromě toho, že se přistěhovali do těchto měst po 1. lednu letošního roku, pracují na poloviční úvazek, musí doložit také oprávnění k pobytu na území České republiky.

Poslední skupinou jsou zaměstnanci pracující v lékařském či zdravotnickém povolání. Žádat tak může lékař, zubní lékař, farmaceut či zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb.

Ti, na rozdíl od předchozích dvou skupin, nemusí mít trvalý pobyt v jednom ze tří uvedených měst. Pro ně však platí podmínka, že musí být zaměstnáni ve zdravotnickém zařízení na území města Havířova, Karviné či Orlová a jejich pracovní smlouva je uzavřena až od 1. ledna 2019.

Sdílejte článek