Nejnovější zprávy: Gymnázium Josefa Božka má novou špičkovou tělocvičnu Koronavirus. Dopravní podnik Ostrava vydezinfikuje interiéry všech vozidel

Byznys

Moravskoslezské nemocnice zvýší platy, lékaři i sestry si polepší o několik tisíc

Většina nemocnic v Moravskoslezském kraji zvýší od ledna v souladu s nařízením vlády platy zaměstnanců o deset procent.

Částečně tyto náklady pokryje úhradová vyhláška, nemocnice se ale shodují, že nárůst platů přesto bude znamenat zásah do jejich hospodaření.

Platy vzrostou ve všech krajských nemocnicích, které jsou provozovány jako příspěvkové organizace. „U akciových společností není tato povinnost legislativně zakotvena a vedení organizací jedná o navýšení s odborovými organizacemi,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Gebauer (ANO).

Například v Sanatoriu Jablunkov již bylo desetiprocentní navýšení mezd dojednáno, v Bílovecké nemocnici se o možných změnách bude jednat v lednu.

„Navýšení tarifních platů znamená pro nemocnice nárůst osobních nákladů v průměru o osm procent. Úhradová vyhláška by mohla sanovat uvedené navýšení platů o šest až sedm procent, ale za předpokladu, že budou naplněny veškeré úhradové mechanismy vyhlášky ve všech segmentech péče. Jsme si však vědomi toho, že ne všechny nemocnice dosáhnou na oněch zmiňovaných sedm procent nárůstu,“ řekl Gebauer.

Kraj v některých případech bude muset krýt zvýšení tarifních platů ze svého rozpočtu.

Podle Gebauera se krajská zdravotnická zařízení, stejně jako celé tuzemské zdravotnictví, potýkají s nedostatkem zdravotnického personálu. Nedostatek lékařů pociťují organizace především v oborech, jako jsou neurologie, interna, gynekologie a porodnictví, geriatrie či psychiatrie. Chybí ale i všeobecné a pediatrické sestry, zdravotničtí a radiologičtí asistenti či fyzioterapeuti.

„Řádově se jedná o stovku chybějících úvazků v organizacích zřizovaných Moravskoslezským krajem. Navýšení platů je dáno nařízením vlády, avšak toto není nástrojem, který by jednoznačně zajistil dostatek zdravotnického personálu v nemocnicích,“ řekl Gebauer. Průměrný plat lékaře v nemocnici zřizované krajem je zhruba 68.000 korun, u sestry je to asi 25.500 korun.

Tarifní platy zaměstnanců vzrostou o deset procent i ve Fakultní nemocnici Ostrava, kde je nyní průměrný hrubý plat lékaře asi 77.650 korun a sestry 32.500 korun.

„Zvýšení platových tarifů je velkým zásahem do hospodaření nemocnice. Částečně jsou tyto náklady kryty úhradovou vyhláškou. Nedostatek sester pociťujeme naštěstí jen minimálně a aktuálně se řeší přesuny sester mezi pracovišti, výjimečně prací přesčas,“ uvedl mluvčí nemocnice Tomáš Oborný.

Podle mluvčího Městské nemocnice Ostrava Davida Račáka zvýšení platů o deset procent pro nemocnici znamená navýšení objemu platových prostředků zhruba o 100 milionů korun za rok.

„Jsme si vědomi této zátěže, zásah do hospodaření nemocnice to samozřejmě je, jsme ale finančně stabilní, zvládneme to. K tomu můžeme dodat, že se zřizovatelem (město Ostrava) jsou dohodnuty dotace pro případné vykrytí rozdílu,“ uvedl Račák.

Nemocnici, kde je průměrný hrubý plat lékaře asi 72.601 korun a sestry 30.680 korun, aktuálně chybí všeobecné sestry na interním oddělení.

I ve zdravotnických zařízeních skupiny Agel se budou v roce 2017 zvyšovat mzdy. „Avšak stále probíhá kolektivní vyjednávání s odbory. Dokud nebudou jednání ukončena, nejsem schopna podat ke zvyšování mezd bližší informace,“ uvedla mluvčí Radka Miloševská.