Byznys
02/10/2017 ČTK

Moravskoslezský kraj hledá firmu, jež zlikviduje materiál z lagun

Moravskoslezský kraj dnes vyhlásil veřejnou zakázku na odstranění zhruba 7000 tun materiálu z lagun po chemičce Ostramo, který je už šest let uskladněn v areálu bývalých papíren ve Vratimově u Ostravy.

Odvezení a likvidace hmoty bude stát přes 40 milionů korun. Materiál by měl být z Vratimova odvezen do poloviny a zlikvidován do konce příštího roku, informovala mluvčí krajského úřadu Petra Špornová.

Náměstkyně moravskoslezského hejtmana Jarmila Uvírová (ANO) uvedla, že na zhotovitele jsou kladeny velmi přísné požadavky, co se týče jeho kvalifikace i samotného průběhu akce. Projekt musí do detailu řešit i trasu, po níž se materiál bude přepravovat, včetně koncového zařízení, kde se bude spalovat. Odtěžený materiál musí být odvážen rovnou do tohoto zařízení.

„Jakýkoliv jiný způsob odstranění jsme kategoricky odmítli. Jsem přesvědčena, že jsme nastavili dostatečné mechanismy pro to, aby naše veřejná zakázka měla zdárný průběh. Pokud vše půjde podle plánu, pak příští rok v lednu bychom mohli mít podepsanou smlouvu se zhotovitelem. Veškerý materiál by měl být z Vratimova odvezen v první polovině roku 2018 a do konce téhož roku ekologicky odstraněn,“ uvedla Uvírová.

Likvidaci materiálu zaplatí z 80 procent dotace ze Státního fondu životního prostředí. Ze svého rozpočtu kraj doplatí zbývajících 20 procent, tedy přes osm milionů korun.

Materiál navezly do Vratimova v letech 2010 a 2011 soukromé firmy. Uskladněn tam je zřejmě nelegálně, navíc se dosud nepodařilo určit, komu vlastně patří. Na vytěžení kalů z lagun se podílelo několik firem, k palivu vyrobenému z nebezpečných odpadů se ale žádná nehlásí.

Sdílejte článek