Proměny kraje
25/10/2019 Jaroslav Baďura

Moravskoslezský kraj ocenil šest zdravotních sestřiček

​Anketa Moravskoslezská SESTRA 2019 má svoje vítězky. O nej… zdravotní sestře v šesti kategoriích se rozhodlo na slavnostním galavečeru v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve čtvrtek 24. října.

„Moravskoslezský kraj pořádá tuto prestižní anketu už pátý rok. Abychom upozornili na mnohdy opomíjenou práci zdravotních sester a zvýšili prestiž ošetřovatelského povolání. Často totiž zapomínáme na to, že kromě práce lékařů je pro uzdravení velmi důležitá profesionalita a empatie zdravotních sestřiček. Jejich úsměv, pohlazení a vlídný přístup dokážou zázraky. A za to jim chceme poděkovat,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a prezidentkou České asociace sester Martinou Šochmanovou převzal nad 5. ročníkem ankety záštitu.

Ocenění ve dvou kategoriích – Dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči a Sestra veřejnosti si do Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj odvezla Jana Kuligová. V kategorii Ambulantní péče porota vybrala Zuzanu Kurkovou ze Slezské nemocnice Opava.

Vítězkou kategorie Sestra u lůžka se stala Ivana Krzykalová z Nemocnice Frýdek-Místek, v kategorii Porodní asistentka vyhrála Jarmila Slaninová ze Slezské nemocnice Opava. Z opavské nemocnice je i vítězka kategorie Paliativní péče Monika Janáčová.

„Mnoho z nás si uvědomí, jak těžkou a nedoceněnou práci mají zdravotní sestry, teprve ve chvíli, kdy je opravdu potřebuje. Odborná porota měla velmi obtížnou práci vybrat z desítek výjimečných životních příběhů pouhých pět a ocenit je. Svědčí to o tom, že máme opravdu kvalitní zdravotnický personál, který se ze všech sil snaží usnadnit pacientům průběh nemoci a léčení. Všichni, kdo pracují ve zdravotnictví, si zaslouží obdiv a úctu. Proto děkuji všem nelékařským profesím za jejich nasazení a vlídnost,“ poděkoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.

I díky sponzorským darům bylo možné uskutečnit pátý ročník ankety a těm nejlepším zdravotním sestrám připravit hodnotné dárky, a zároveň připravit kulturní program. Slavnostním galavečerem provázel Petr Rychlý, zazpívala Monika Absolonová, nechyběly ani exotické tance nebo malování pískem.

Kategorie Dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči + Kategorie Sestra veřejnosti

Jana Kuligová

Pracoviště: Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj, p. o. - centrální operační sály Praxe ve zdravotnictví: 42 let Když před 42 lety odmaturovala a stala se zdravotní sestrou na lůžkové části chirurgického oddělení NsP Karviná Ráj, splnil se jí dívčí sen. Za čtyři roky ji osud zavál na operační sály, kde se projevily její schopnosti a technická zdatnost, které ji posunuly do profesionálního týmu. Díky svému pracovnímu nasazení a dovednosti řešit krizové situace byla jmenována v roce 1999 vrchní sestrou centrálních operačních sálů. Aby mohla plnohodnotně vést toto pracoviště, doplnila si vzdělání o dvě specializace. Postupně absolvovala bakalářský a magisterský obor a již několik let je oblíbenou učitelkou odborné praxe budoucích všeobecných zdravotních sester. Jana je energická žena, osobnost s otevřenou myslí, pozitivním myšlením a její nadhled je pro práci v kolektivu zdravotníků velkou devizou.

Kategorie Porodní asistentka

Jarmila Slaninová

Pracoviště: Slezská nemocnice v Opavě, p. o. - gynekologicko-porodnické oddělení Praxe ve zdravotnictví: 48 let

Paní Jarmila pracuje ve Slezské nemocnici v Opavě od ukončení maturitního studia na Střední zdravotnické škole v Opavě. Zprvu pracovala jako zdravotní sestra na gynekologickém a neurologickém oddělení. Po nástupu z mateřské dovolené zůstala věrná gynekologicko-porodnickému oddělení. Postupně působila v gynekologické ambulanci jako zdravotní sestra a po doplňkové maturitní zkoušce jako ženská sestra, načež 12 let pracovala na porodním sále a později až dosud na oddělení šestinedělí. Pro svoji zručnost, šikovnost, spolehlivost a vstřícnost je velmi důležitým článkem týmu. Vychovala dlouhou řadu porodních asistentek. Díky svým charakterovým vlastnostem a komunikačním schopnostem je velmi oblíbená mezi svými kolegyněmi i pacientkami.

Kategorie Paliativní a hospicová péče

Monika Janáčová

Pracoviště: Slezská nemocnice v Opavě, p. o. - geriatrické a odlehčovací oddělení Praxe ve zdravotnictví: 20 let

Absolventka SZŠ Krnov po začátcích v agentuře domácí péče pracovala na chirurgickém oddělení v ambulanci hematoonkologie Slezské nemocnice v Opavě, poté nastoupila jako vrchní sestra na geriatrické a doléčovací oddělení. V průběhu vysokoškolského studia se začala věnovat aplikaci paliativní péče o nevyléčitelné klienty a později své odborné zkušenosti předávat studentům Slezské univerzity v Opavě. V roce 2016 se stala členkou multidisciplinárního paliativního týmu SNO a právě v té době získala nemocnice z MZ ČR projekt „Prosazení konceptu paliativní péče na Opavsku“. Sestra Monika zorganizovala desítky seminářů pro zdravotnickou i laickou veřejnost a vede své kolegy k péči o klienty s cílem zlepšit kvalitu jejich života i jejich blízkých až k samotnému konci.

Kategorie Sestra u lůžka

Ivana Krzykalová

Pracoviště: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - sdružený lůžkový fond oční + ORL. Praxe ve zdravotnictví: 29 let.

Hned po maturitě v roce 1990 nastoupila paní Ivana na lůžkové oddělení interny Nemocnice ve Frýdku-Místku a od roku 1994 pracovala na ORL, kde absolvovala kurz speciální práce v audiometrii. V roce 2000 se stala vrchní sestrou očního oddělení. Tato energická a pracovitá žena se aktivně podílela na vytvoření sdruženého lůžkového fondu oční/ORL, byla také úspěšná při zrodu detašovaného ambulantního pracoviště v nemocnici v Novém Jičíně, později i v Třinci. Neustále se vzdělává a své poznatky předává na konferencích a celostátních sjezdech oftalmologické společnosti. Pro svou odbornost, organizační schopnosti a empatii je uznávána svými kolegyněmi, nadřízenými i lékaři. Je dobrou rádkyní nejen svým kolegyním, ale také pacientům a jejich blízkým.

Kategorie Ambulantní a domácí péče

Zuzana Kurková

Pracoviště: Slezská nemocnice v Opavě, p. o. - oddělení chirurgie. Praxe ve zdravotnictví: 31 let.

Paní Zuzana po absolvování Střední zdravotnické školy v Opavě nastoupila na oddělení chirurgie v tehdejší OÚNZ v Opavě a postupně prošla standardní oddělení chirurgie včetně chirurgické jednotky intenzivní péče. Nyní působí na dvou pracovištích – na lůžkovém oddělení chirurgie a ve stomické poradně Slezské nemocnice v Opavě. Ve své praxi se věnuje studentům, kteří vykonávají odbornou výuku nebo stáže na oddělení. S týmem nadšenců stála u zrodu stomické ambulance/poradny a již více než 19 let se věnuje jejím pacientům. Za nimi jezdí ve svém volnu na návštěvy a informuje o péči o stomiky rodinné příslušníky. Účastní se také mnoha setkání pacientů pořádaných mj. klubem stomiků Radim.

Sdílejte článek