Nejnovější zprávy: Audina vzplála jako pochodeň, hasily ji dvě jednotky Odešel lví král, vzpomínají lidé na oblíbenou šelmu z ostravské zoo

Proměny kraje

Moravskoslezský kraj založí unikátní Technologickou akademii

Navzdory tomu, že je Moravskoslezský kraj průmyslovým regionem, potýká se poslední dobou s nízkým zájmem o technické vzdělávání.

Ilustrační foto: Archiv

Vedení kraje chce tento trend změnit i Technologickou a podnikatelskou akademií, která vznikne od příštího roku.

Technologická a podnikatelská akademie bude využívat prostory Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a bude soustřeďovat talentované středoškoláky nejen z Moravskoslezského kraje, ale z celé České republiky.

„Jsme průmyslový kraj a v poslední době bojujeme s nezájmem o studium technických oborů. Když jsem objížděl střední školy v kraji, kterých bylo asi třicet v rámci zpracovávání naší strategie, tak to byly jen jednotky studentů ve třídách, které se hlásily k tomu, že by chtěly studovat technické disciplíny,“ upozornil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák na malý zájem studentů o technické vzdělávání.

„Rozhodli jsme se, že musíme tuto oblast posílit a hlavně dát šanci talentovaným mladým lidem, takže cílem této Technologické a podnikatelské akademie bude dát šanci právě talentovaným středoškolákům, kteří mají zájem o to nejnovější. A pokud mají zájem, musíme jim dát k dispozici i odpovídající zázemí. Proto se tato akademie bude budovat v prostorách Vysoké školy báňské tak, aby měli studenti přístup k laboratořím a všem technologiím, které tam dnes jsou, ale také k pedagogům, kteří se jim budou moci věnovat,“ pokračoval hejtman s tím, že toto je první část tohoto projektu.

Druhou částí je to, že kraj nechce opomenout ani další středoškoláky, takže v rámci studijních balíčků bude zvát na tuto školu i ostatní středoškoláky. „Musíme myslet také na to, že bez vzdělaných učitelů se to neobejde, takže i to bude součástí této akademie. Budeme chtít vzdělávat učitele v těchto oblastech, což je smyslem celé akademie,“ řekl Vondrák a dodal, že v této chvíli kraj společně s Moravskoslezským inovačním centrem uvolnil 2,3 milionu korun na vzdělávání učitelů.

„Předpokládáme, že do budoucna budeme investovat 28 milionů korun do vybudování infrastruktury výuky v této oblasti. Je to jedinečný projekt, který nemá v Česku obdoby. Myslím si, že si to naši mladí, talentovaní lidé zaslouží,“ míní Vondrák.

Vondrák: Nemůžeme zapomenout na talentované. Ti potáhnou ekonomiku dopředu

Technologická a podnikatelská akademie bude využívat prostředí Vysoké školy báňské. „Pokud se ale do budoucna rozjede ve velkém a bude o ni zájem, chtěli bychom vybudovat prostor, který bude k tomu určený. Předpokládáme, že bude studovat 120 žáků ve čtyřech ročnících. Tato akademie nebude jen pro žáky z Moravskoslezského kraje, ale pro všechny z celé republiky,“ poznamenal Vondrák.

„Vysoká škola báňská disponuje dostatečnými ubytovacími kapacitami. Pokud se to ale skutečně rozjede, chtěli bychom vybudovat komplexní budovu pro lyceum. Jde o excelentní vzdělávání, které v dnešní době ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zanedbává. Zanedbává vzdělání a výuku talentovaných lidí. Neustále se bavíme o inkluzi a o tom, jak pomoci těm nejslabším. Nic proti tomu, ale nemůžeme zapomenout na ty talentované, protože ti potřebují péči, jelikož jsou to oni, kdo potáhne ekonomiku dopředu,“ zdůraznil hejtman.

A proč je podle Ivo Vondráka v současnosti mezi studenty o technické vzdělávání tak malý zájem? „Mnozí učitelé dnes nejsou informováni o tom, co se dneska děje. Nemají přímý kontakt s laboratorní výukou, novými technologiemi. Tím nechci říct, že je to vždycky jejich vina. Je to také otázka vybavení daných škol,“ podotkl.

„Na druhou stranu máme excelentní školy, které se tomu věnují. Já jsem třeba nadšený ze Střední průmyslové školy v Bruntále, kde mají 3D vzdělávání, virtuální realitu. Je to něco, co bych považoval za vzorové, ale je třeba to podchytit, a to takovým způsobem, že propojíme vysokou školu se střední.“

Organizace vznikne ve dvou fázích. První rok činnosti bude od 1. září 2020 zaměřený na odborné vzdělávání pro pedagogy, které se bude soustřeďovat v Moravskoslezském inovačním centru. Nová střední škola bude otevřena v prostorách technické univerzity, které projdou rekonstrukcí tak, aby odpovídaly nejmodernějším trendům v technickém vzdělávání. První žáci oboru Technické lyceum nastoupí v září 2021, v plánu je otevírat jednu třídu o 30 žácích ročně.

„Absolventi oboru Technické lyceum budou skvěle připravení k vysokoškolskému studiu. Uplatnění také velice dobře najdou na trhu práce. Obor je totiž dobře přizpůsobitelný aktuálním požadavkům firem. Obsah vzdělávání se bude zpracovávat společně s aktivními společnostmi v našem kraji, ale také s pedagogy, kteří mají zájem vytvořit novou moderní střední školu zaměřenou na nejnovější trendy, inovace a podnikavost,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro školství Stanislav Folwarczny.