Nejnovější zprávy: ​Nová Harenda válí. Nadchla i Radka Kašpárka! Krvavý Johann je horor se vším všudy, říká režisér Jakub Krumpoch

Byznys

Ostrava vyměnila dodavatele sdružených nákupů, z úspory ale může být velký průšvih

Deklarovaná snaha o ještě větší úspory, než jakých v Ostravě dosáhla v rámci systému sdružených nákupů pro většinu městských firem společnost eCENTRE, kterou město Ostrava nahradilo méně zkušenou pražskou organizací, může skončit mnohamilionovou ztrátou.

V rozhovoru pro Magazín PATRIOT na to upozorňuje ředitel společnosti eCENTRE Petr Kostelný.

„Teď je situace taková, že městské organizace musí obchodovat samostatně, respektive vybírat si dodavatele individuálně. Zcela vymizel agregační prvek. Organizace nenakupují sdruženým způsobem – hromadně – a jsou tedy odkázány na individuálně dohodnuté ceny. Dodavatelé to samozřejmě vědí, plánují návrat k ceníkovým, tedy vyšším cenám, a to způsobí organizacím zvýšení nákladů,“ říká Petr Kostelný.

To znamená, že když byly organizace sdruženy, tak objem zboží byl mnohem vyšší, cena byla tedy nižší.
Ano, přesně tak. A dále je třeba doplnit, že jsme v rámci aukcí definovali další podmínky dodávek, jako je nízká minimální hodnota objednávky třeba na úrovni tisíc korun, samozřejmě při dopravě zdarma a závozu do druhého dne. Teď se to může změnit na standardní hodnotu dva a půl tisíce korun a závoz pouze dvakrát nebo třikrát týdně, což znamená, že se provozní podmínky organizacím zhorší.

Vy jste byli ale původně domluveni s městem, že než začne působit ve městě pražská firma, tak systém budete dále provozovat. Co se stalo?
Jednání s městem o pokračování ve spolupráci v rámci 180 dnů byla přerušena. Počátkem dubna jsme se dozvěděli, že město vyzývá organizace, aby si od 18. 4. řešily nákup samostatně.

Jak tohle může dopadnout?
Organizace se postupně vrátí ke svým původním návykům. Nějakou dobu budou zřejmě pokračovat ve spolupráci s dodavateli, kteří byli „vysoutěženi“. Pak ale nastane okamžik, kdy dodavatelé začnou pro každou organizaci dle velikosti spotřeby nastavovat individuální ceny. Nebo budou dodávat za ceny ceníkové. Drtivá většina organizací přestane vybírat dodavatele ve výběrových řízeních, jelikož na to nejsou organizačně připraveny. Zkrátka si vyberou, kterého znají. Všechny tyto skutečnosti povedou ke zvýšení nákupních cen.

Dokážete odhadnout, jak velká bude ztráta po těch 180 dnech?
Tento údaj lze poměrně přesně spočítat, jelikož vyhodnocujeme úsporu každého nákupu srovnáním vysoutěžených cen s katalogovými cenami všech dodavatelů, kteří se účastní aukce. Když míru úspory projevíme do objemu, který protékal přes nákupní portál, například v roce 2016, tak hovořím o navýšení nákladů o 19,2 milionů korun za oněch 180 dní bez nakupování v systému sdružených nákupů.

Dobře. Město tedy řekne, ano, to je sice ztráta, ale tato situace je zapříčiněna tím, že jsme změnu chtěli, musíme se s tím srovnat, teď už budeme jen šetřit… Co bude následovat po tom půlroce?
Potom nastane přesně to, co jsme museli absolvovat při rozjezdu systému sdružených nákupů v roce 2010. Mimo skutečnost, že se uživatelé budou muset naučit ovládat zcela jiný systém, to znamená, že nový provozovatel bude muset opět z nuly zahájit přípravy a realizace jednotlivých elektronických aukcí. Sortiment potravin, materiálu technického zabezpečení, část léčiv a zdravotnického materiálu, pohonných hmot. Vše bude připravováno postupně, což způsobí, že objem nákupů bude pozvolný, protože objednatelé budou muset počkat na vysoutěžení sortimentu. Rozdíl mezi současnou úsporou a náběhem nákupu a z něj vyplývající úsporu v rámci nového systému jsme vyčíslili na pokles úspory o 81 milionu korun za 4 roky. Přesněji řečeno, když se sečtou rozdíly za jednotlivé roky (2010 – 2014) k současným 117 milionům korun úspory za rok, tak to dohromady dává 81 milionů korun, o které ostravské organizace a firmy přijdou.

Budete jako správci projektu, který jste pro Ostravu vymysleli, město žalovat, pokud se prokáže, že rozhodnutí radních městu uškodí? Nebo to necháte na jiných orgánech, institucích?
Ačkoliv se domnívám, že průběhem zadávacího řízení na nového provozovatele systému způsobí městu a jeho organizacím značnou škodu, žalovat město nebudeme. Zda radní postupovali jako řádní hospodáři, se ukáže poměrně brzy. My se mezitím budeme soustředit na poskytování služeb klientům, kteří chtějí skutečně ušetřit, nikoliv pouze snížit cenu za provoz SSN bez ohledu na skutečný výsledek.

Dnes už je to několik měsíců, co se vede tento spor. Dokážete si dnes, s jakýmsi odstupem, vysvětlit či zanalyzovat, proč k té změně došlo? Když navíc vidíte, že tato změna nebude zřejmě pro město přínosná? Je to neznalost města, je to konkurenční boj?
Záměr města byl jednoduchý. Snížit náklady spojené s provozováním systému sdružených nákupů. Spor měl tu výhodu, že se hodnotící komise a další členové úřednického sboru důkladněji seznámili s fungováním systému a domnívám se, že díky tomuto již vědí, co mají od nového poskytovatele očekávat. Je také velmi dobře možné, že ta očekávání nebudou naplněna. Potom se zadavatel bude rozhodovat, jak dál. Buď zadá novou soutěž, nebo se zkrátka smíří s tím, že systém nákupů bude fungovat v omezeném rozsahu, koneckonců tak, jak tomu je v ostatních městech či krajích ČR.

Můžete připustit i myšlenku, že systém fungovat bude, a dokonce dobře?
Připouštím, že to teoreticky možné je, ale myslím si, že zázraky se příliš často nestávají. Nemyslím si, že by v dosavadní činnosti pražské společnosti, která nás nahradila, existovala zkušenost s tak rozsáhlým systémem, který je z padesáti procent postaven na komunikaci s objednateli, veřejností a samozřejmě i s dodavateli. Jejich dosavadní praxe je orientovaná na poskytování elektronických nástrojů, které slouží ryze k výběru dodavatelů jednotlivých organizací individuálně, anebo v rámci centralizovaného zadávání. Tou nesložitější a nejpracnější částí je však příprava položek do aukce a následně zajištění, aby vysoutěžené zboží objednatelů dorazilo za vysoutěženou cenu, v požadované kvalitě a požadovaném čase. Zde se domnívám, že bude novému poskytovateli chybět praktická zkušenost. Přeci jen to je 300 aukcí za rok a 18000 vysoutěžených položek.

Jste ochotni v případě další soutěže znovu podat přihlášku? Nebo již nechcete s městem Ostrava spolupracovat? Jak byste se zachovali?
Z mého pohledu určitě nejde o osobní spor, čili bude záležet především na podmínkách vyhlášení. Pokud město bude požadovat něco tak smysluplného, jako byl dosavadní systém, tak se zúčastníme rádi.