Nejnovější zprávy: Tato hrůza už je minulostí. Obří skládka konečně mizí z Muglinovské ulice Punč bar na Masarykově náměstí baví Ostravu. Nabízí nápoje i luxusní výhled

Proměny kraje

Ostravskou zoo zdobí obří malby. Unikátní video ukazuje, jak vznikly

V prostoru před vstupem do pavilonu slonů v ostravské zoologické zahradě mohou návštěvníci nově vidět malbu obřích vyhynulých savců – těch největších, kteří kdy chodili po Zemi, a dále expozici afrotherií – skupiny savců, mezi něž se řadí sloni, resp. chobotnatci, dále damani, sirény, hrabáči a další zástupci.

Foto: Pavel Vlček

Na betonové stěně naproti vchodu do pavilonu slonů vznikla malba obřích vyhynulých savců v životní velikosti. Pro srovnání, o jak obrovská zvířata se jednalo, je mezi nimi ztvárněn i slon indický, který je zde nejmenším tvorem.

Součástí malby je vůbec největší suchozemský savec, který možná překvapivě nepatří mezi chobotnatce, ale byl příbuzný dnešním nosorožcům. Byl to tvor s názvem Paraceratherium (dříve nazývaný Indricotherium).

Návštěvníci zde uvidí také největší druh mamuta nebo nejznámější druh mamuta – mamuta srstnatého (jehož kosterní model byl návštěvníkům zoo představen letos o prázdninách). Malbu o ploše bezmála 120 m2 vytvořil mladý umělec Nikola Vavrous polečně s Tomášem Bírošem.

Vedle vstupu do pavilonu byla dále vybudována expozice představující skupinu tzv. afrotherií. Česky bychom mohli tuto morfologicky poměrně různorodou vývojovou linii převážně afrických savců nazvat afrosavci.

Patří k nim chobotnatci, damani, sirény, hrabáči, bércouni a afrosoricidi (dříve mezi hmyzožravce řazení bodlíni a zlotokrti). Součástí nové expozice jsou kostry afrosavců, kteří jsou chováni i v ostravské zoo – damana stromového a mláděte slona indického.

Dále je zde kosterní model korouna bezzubého – vyhubeného zástupce sirén. Model korouna vznikl za finanční podpory Moravskoslezského kraje.