Nejnovější zprávy: Poruba vyhrála ve Zlíně i Jihlavě, ve středu přivítá druhý Vsetín Range Rover. Long live the king!

Společnost

Šikmý kostel je fenomén. Do staré Karviné míří davy turistů

Po mnoha letech zapomnění zažívá prostor zaniklého města Karviná obrození a těší se nebývalému zájmu.

Turistická sezona je v polovině a návštěvnost kostela sv. Petra z Alkantary je mnohonásobně vyšší než v minulých letech touto dobou. Mezi návštěvníky jsou lidé různého věku z celé České republiky, ale také ze zahraničí.

Spolek Stará Karviná a Římskokatolická farnost Karviná ve spolupráci s městem Karviná se pro letošní sezonu rozhodli vyjít vstříc narůstajícímu zájmu o kostel sv. Petra z Alkantary a jeho okolí, tedy starou Karvinou, a rozšířili otevírací dobu. Komentované prohlídky kostela jsou od května do října každou sobotu a neděli, v červenci, srpnu a září také v pátek. Tyto prohlídky probíhají v rámci projektu Otevřené chrámy a není nutné se na ně předem hlásit. Ve všední dny jsou pak možné předem domluvené prohlídky pro skupinky od pěti osob.

Na přilehlém pozemku provozuje spolek Stará Karviná infocentrum, ve kterém pracují mimo jiné obyvatelé zaniklé Karviné. Návštěvníci tedy získají informace od těch nejzasvěcenějších, ale mohou si zde také koupit různé památky na návštěvu tohoto místa jako jsou pohlednice, mapa nebo magnetky. Infocentrum je v provozu každou sobotu a neděli a v červenci, srpnu a září navíc také každý pátek.

Zájem je obrovský – jen komentované prohlídky kostela se v letošním roce (údaj k 31.7.) zúčastnilo již 7432 návštěvníků. Ve srovnání se stejným obdobím v minulém roce se jedná o více než dvojnásobek návštěvníků. Za zmínku a srovnání také stojí, že letošní návštěvnost kostela je 4,5 krát větší, než byla v letech před vydáním knih Šikmý kostel spisovatelky Karin Lednické.

Celkový počet návštěvníků staré Karviné je však mnohem vyšší. Započítané máme pouze účastníky komentovaných prohlídek, nicméně ke kostelu přijíždějí lidé každý den také v době, kdy je zavřený. Odhadujeme tedy, že starou Karvinou již letos navštívilo mnohonásobně více lidí, než máme ve statistikách," zní ze spolku Stará Karviná.

"Z rozhovorů s návštěvníky víme, že spousta z nich přijela jen proto, že četli dílo paní Lednické a chtěli se projít kostelem a blízkým okolím, tedy zaniklým městem Karviná. Lidé přijíždějí z různých koutů České republiky, Slovenska, Polska, ale také například z Anglie, Bruselu nebo Chile," dodal spolek.

Zájem o prohlídku má mnohem více místních škol, kroužků, sdružení, spolků, farností, ale také rodin. Zajímá je nejen stará Karviná jako místo spojené s historií jejich regionu, ale také s historií jejich vlastních rodin. Do staré Karviné mnohem častěji přijíždějí její bývalí obyvatelé, aby ukázali svým potomkům místa, kde bydleli, kde pracovali, kde chodili do školy nebo na nákup. Značná část návštěvníků přijíždějících z Čech, především z Prahy, se letos rozhodla trávit svou dovolenou právě přímo v Karviné a nejbližším okolí, i když o návštěvě Karviné ještě před časem vůbec nepřemýšleli.

Zájem o starou Karvinou je viditelný také v současné Karviné. To potvrzuje mimo jiné fakt, že také v kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné-Fryštátě se letos zdvojnásobila návštěvnost oproti předchozím letem. Právě proto se spolek Stará Karviná snaží, v rámci svých možností, udržovat významná místa zaniklého města v dobrém stavu a v povědomí lidí, vstupuje do jednání o budoucnosti tohoto území, podílí se na zkvalitňování procházkových tras a v neposlední řadě se setkává s pamětníky, aby genius loci staré Karviné úplně nezanikl.

Stará Karviná se stává nejen cílem procházek lidí z okolí, ale také významným cílem turistického ruchu. Lidé často zmiňují, že jim návštěva staré Karviné a jejího okolí přinesla poznání vlastních kořenů, pocit domova a přespolním pomohla zbavit se předsudků, které o našem regionu dříve měli. My ve spolku Stará Karviná se i nadále chceme intenzivně podílet na tom, aby tento pozitivní trend sílil," zazněla ze spolku.