Nejnovější zprávy: Ze skály pod Kružberskou přehradou spadl horolezec. Na místě zemřel Mladý policista z Ostravy, který měl před svatbou, zahynul. Rodině mají pomoci sbírky

Společnost

Vypnutý zvonek, zamčené šatny, rozestupy. Je tohle ještě škola?

​Vstupy do školy po desetiminutových intervalech, vypnuté centrální zvonění ohlašující začátek a konec hodiny a výuka omezena na český jazyk, matematiku, prvouku a angličtinu.

Ilustrační foto: Archiv

Hudební, výtvarná i tělesná výchova jdou stranou. Do Základní školy Matiční v centru Ostravy se dnes vrátili po bezmála tříměsíční přestávce někteří žáci nižšího stupně. Učitelé otevření škol ale chápou hlavně jako pomoc rodičům.

Děti ve škole budou probírat to, co jejich spolužáci v on-line prostoru, navíc budou mít jen sociální kontakt se spolužáky. Ale i ten bude omezen na maximálně patnáctičlenné skupiny, řekl ředitel školy Vladimír Matuš.

Základní škola Matiční v Ostravě má na nižším stupni téměř 500 žáků. Do školy po pauze zaviněné koronavirovou epidemií dnes zamířila víc než polovina z nich.

"Je to tak akorát. Ještě bychom nějaké třídy mohly otevřít. Problém by ale nastal se stravováním. To bychom podle předpisů daných ministerstvem nebyli schopni zajistit," řekl ředitel. Problém by podle něj nastal, kdyby se v červnu měly do škol vrátit děti s vyššího stupně.

"Moc se těším na spolužáky. Jsem ráda, že můžu znovu do školy. Poslední dva měsíce rozhodně vůbec nepřipomínaly prázdniny. Jedině v tom, že jsme nechodili do školy. Na druhou stranu jsme ale dlouho nesměli za kamarády. Byli jsme pořád doma," řekla žačka třetí třídy z Ostravy.

Režim, který na ni a její spolužáky dnes ve škole čekal, se ale hodně liší od normálu, na který byli zvyklí před uzavřením škol. Do budovy žáci vstupovali třemi různými vchody, aby se příliš neshromažďovali.

Učitelky si pro ně chodily v desetiminutových intervalech a svolávaly je barevnými listy a obrázky, které držely v ruce. Nesměly do šatny, přezouvaly se před třídou a v ní musí trávit také přestávky.

Někteří se z kapacitních důvodů museli přestěhovat do jiné školní budovy. Další si zase musejí zvykat na jiného než svého třídního učitele.

"Některé třídy jsme museli rozdělit na dvě skupiny. Třídní učitelé si vždy nechali tu početnější. Druhou dostal na starost jiný učitel. Rodiče jsme o tom předem informovali," vysvětlil Matuš.

Dodal, že rozdíl bude i ve výuce. "Děti budou probírat přesně to, co jejich spolužáci, kteří zůstali doma a učí se on-line. Jinak to ani nemůže být. Nechceme, aby děti ve škole ostatním v učivu utekly. To by se nám pak na podzim vymstilo," řekl.

Učivo samotné se také zredukovalo. Odpadly hodiny tělesné, výtvarné i hudební výuky. "Bereme jen češtinu, matematiku, angličtinu a prvouku. Vše záleží na učitelích, jak si vyučování naplánují. Jak je rozdělí přestávkami," dodal ředitel.

Učitelů i vychovatelů v družině má pro všechny skupiny dostatek. "Jen tři kolegové zatím nechtějí nastoupit zpátky do školy. Ve dvou případech jsou už vyššího věku a mají nějaké neduhy. Jedna asistentka je těhotná. Žák, o kterého se stará, ale do školy nepůjde, takže zůstane doma taky," řekl.