Nejnovější zprávy: Je to borec! Štěpán Kozub vyprodal O2 arenu, přidal další termín Průšvih, aneb když ve sklepě doutná 30 metráků uhlí. Hasiči jej museli vysát ven!

Proměny kraje

Začaly opravy na Bohumínské ulici v centru Ostravy. Omezení bude i na Frýdecké

​Správa silnic Moravskoslezského kraje začíná od pondělí čtvrtého dubna rekonstruovat dvě důležité dopravní tepny v regionu.

Foto: se souhlasem Moravskoslezského kraje

Kvůli neuspokojivému stavebně-technickému stavu projde modernizací další část ulice Bohumínské v Ostravě a silnice Frýdecké spojující Šenov s Frýdkem-Místkem.

Modernizace silnic II/477 a II/647 ulice Bohumínské, která prochází centrem Ostravy a dopravně ho propojuje s Vratimovem a dálničním přivaděčem silnice D47, bude rozdělena do dvou úseků a čtyř etap. Celkové náklady dosáhnou 114,4 milionů korun a budou financovány z programu IROP.

„Stavební práce se budou provádět za částečného omezení provozu na komunikaci, když bude potřeba, auta budou převedena také do obousměrného provozu. V určitých fázích si stavba vyžádá si i úplnou uzavírku. Děkuji řidičům za pochopení a prosím, aby tudy jezdili opatrně a ohleduplně,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

Celkově se budou rekonstruovat 2,115 kilometru této silnice. „Je nutné modernizovat vozovku a stavební objekty, které na ni navazují. Stavba je rozdělena do dvou úseků. První je mezi křižovatkou se silnicí Těšínskou (II/479) po nájezdovou rampu na ulici Českobratrskou (II/479). Druhý úsek je mezi rampovým propojením s mimoúrovňovou křižovatkou ulice Ke Kamenině po mimoúrovňovou křižovatku ulice Odlehlé včetně mostů. Pracovat se bude ve čtyřech etapách, hotovo by mělo být do konce letošního srpna,“ dodal ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK) Tomáš Böhm.

Kvůli neuspokojivém stavebně stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na frekventované Frýdecké ulici (II/473), je nutné také na této spojnici Šenova u Ostravy s Frýdkem-Místkem rekonstruovat vozovku a navazující stavební objekty. Stavba za 130,3 milionů korun bude financována z programu IROP. Je rozdělena do tří etap a potrvá v závislosti na klimatických podmínkách do dubna příštího roku

„Budou vybudovány nové autobusové zálivy včetně nástupiště a přístupových chodníků, nová opěrná zeď, zrekonstruovány propustky a odvodnění komunikace. Rekonstrukcí projdou také dva mosty přes řeku Lučinu (ev. č. 473-010) a Rudnou ulici (ev. č. 473-011). Díky rekonstrukci se mimo jiné zlepší také bezpečnost silničního provozu na průtahu Šenovem,“ řekl ředitel SSMSK Tomáš Böhm.

Řidiči budou muset počítat s objízdnými trasami, stavba také ovlivní veřejnou hromadnou dopravu. „Uzavírky a objízdné trasy budou řádně vyznačeny. Po dobu zimního přerušení stavby bude komunikace v celé své trase plně průjezdná. V každé etapě stavby bude zajištěn průchod chodců a cyklistů. Ti se budou moci pohybovat ve vymezených koridorech v blízkosti stavby, takže se do centra Šenova dostanou bezpečně, aniž by museli využít objízdnou trasu pro individuální dopravu. Obyvatelům bude také umožněn příjezd k jejich domům a dalším nemovitostem s výjimkou krátkého vyloučení dopravy v době pokládky živičných vrstev na komunikaci. O úplných uzavírkách budou v dostatečném předstihu informováni,“ popsal náměstek Podstawka s tím, že v každé etapě bude v daném úseku vyloučena tranzitní doprava.