Společnost
03/08/2023 Petr Sobol

Žáci ostravské školy vyrobili rekordní dřevěný vláček, měří skoro 55 metrů

Město Ostrava dlouhodobě podporuje různorodé aktivity, směřující k rozvoji výuky, dovedností a vzdělávání dětí. Podpořené projekty jsou v nejširším spektru, od výuky jazyků až po řemeslné dovednosti.

Mezi městem podpořené projekty náleží i projekt pracujeme se dřevem, který dětem předestřel rukodělnou výrobu. V průběhu 14 dnů vyrobili žáci 23 tříd Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, dřevěný vláček dlouhý 54,6 metrů. Škola získala certifikát deklarující vytvoření českého rekordu Nejdelší dřevěný vláček vyrobený žáky jedné školy. Zájemci jej mohou obdivovat do konce prázdnin ve studeneckém Vagonářském muzeu.

„Projekt podporuje polytechnické vzdělávání, rozvíjí zručnost, jemnou motoriku, přesnost i trpělivost dětí. Při výrobě musí díly slepit, obrousit, nařezat, zkrátka díky jejich dovednosti pak vznikne konkrétní produkt. Aktivita přispěla k popularizaci řemeslné činnosti a vedla děti k práci se dřevem, ale i týmové spolupráci,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora. „Město podpoří i další projekty, které povedou k rozvoji vzdělávání dětí a žáků v novém školním roce. Už v druhé polovině září budou moci předkládat své žádosti další zájemci, aby dětem nabídli kreativní a inovativní aktivity. Detailní informace k dotačním výzvám a k dotačním programům naleznou zájemci na webu města, případně na semináři 14. září 2023. Pro programy rozvoje kvality školství je připraveno téměř 11 milionů korun a na podporu vzdělávání a talentmanagementu 37 miliónů korun,“ doplnila náměstkyně Hoffmannová.

Za 14 dnů vyrobili žáci 23 tříd ostravské školy celkem 360 železničních vozů z dřevěných dílků, konkrétně se jednalo 337 vagónů a 23 lokomotiv o délce 16 cm a maximální výšce 6 cm. Děti vyráběly vagónky dle připravených plánků z nařezané bukové lišty o patnácti velikostech – pravidelných násobcích čtverečku 1,6 x 1,6 cm.

Vláčky jednotlivých tříd pak tvůrci spojili do jednoho dřevěného vláčku dlouhého 54,6 metrů, který děti pojmenovaly FORMÁNEK. Žáci se při výrobě vagónů mohli dozvědět také zajímavosti o železnici. Lektorem projektu byl Samuel Fojtů ze Zubří. Projekt podpořilo město Ostrava i městský obvod Ostrava-Jih.

Sdílejte článek