Společnost
15/10/2022 Petr Broulík

​Zbavte se dluhů. Pomůže vám Milostivé léto II a ostravský SOCIOPOINT

V Ostravě žije kolem třiceti tisíc obyvatel, kteří se dostali do dluhů a jsou v exekuci. Tito dlužníci tvoří asi třináct procent obyvatelstva krajského města.

Někteří z dlužníků se rozhodli využít v pořadí druhé státní oddlužovací akce Milostivé léto, která trvá od 1. září až do 30. listopadu.

Tato akce umožňuje lidem zbavit se úplně svých dluhů nebo významně snížit jejich výši. Milostivé léto „dvojka“ se týká především dluhů, které si člověk „nasekal“ u státních nebo obecních, tedy veřejnoprávních institucí a organizací, třeba městem zřizovaných dopravních podniků.

Týká se například dluhů za nájemné u obecních bytů, pokut za jízdu načerno nebo i dluhů u zdravotních pojišťoven. Vztahuje se i na dluhy u polostátní firmy, například ČEZ. K letošnímu Milostivému létu se však dobrovolně připojují i soukromé subjekty, jako jsou některé banky nebo další soukromé podniky. Netýká se ale třeba takzvaných spotřebitelských úvěrů, které si člověk vezme třeba v prodejních řetězcích na pračku nebo televizi.

Příležitost začít nový život bez dluhů

Princip Milostivého léta spočívá v tom, že dlužící člověk zaplatí původní výši dluhu, třeba výši pokuty za jízdu na černo, a k tomu paušální poplatek. „Další náklady exekuce a úroky z prodlení, kvůli kterým se původní dlužná částka mohla vyšplhat do závratných výšin, už člověk neplatí. Musí ale o tom exekutora písemně informovat. Přitom někteří lidé ani o Milostivém létu nevědí,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na ostravském magistrátu Zdeněk Živčák. Připomíná, že využití Milostivého léta II může být pro mnohé dlužníky příležitost začít nový život bez dluhů.

Lidé s dluhy mohou využít služeb takzvaného SOCIOPOINTU, který vznikl na ostravském magistrátu před rokem. Tady mohou dlužníkům dát kontakty na občanské poradny, které se specializují na pomoc lidem s dluhy, a především na poradnu Diecézní charity ostravsko-opavské.

„Tato charita je v kontaktu s lidmi, kteří mají dluhy, splňují podmínky Milostivého léta, mají zájem svou situaci řešit, ale zároveň jsou v situaci, kdy nejsou schopni uhradit ani onen původní dluh a k tomu paušální poplatek exekutorovi,“ říká Zdeněk Živčák.

Ostrava poskytla na pomoc dlužníkům dar ve výši dvou milionů

Proto nedávno ostravští zastupitelé rozhodli o tom, že město Ostrava vstřícně poskytne Diecézní charitě ostravsko-opavské dar ve výši dvou milionů korun na pomoc lidem, kteří se ze své situace nemohou dostat vlastními silami. „Ovšem charita přísně posuzuje, jestli dlužník opravdu na zaplacení původního dluhu a poplatku objektivně nemá a hlavně jestli je předpoklad, že pokud mu nyní pomůžeme, nezadluží se za pár měsíců znovu,“ říká Zdeněk Živčák.

Dodává, že počet klientů akce Milostivé léto II se oproti loňsku zvýšil, zejména díky kampani města. „Jen na náš SOCIOPOINT se obrátila za září asi čtyřicítka klientů, kteří si zjišťovali podmínky letošního milostivého léta. My jsme je pak nasměrovali na neziskový sektor, který se na dluhové poradenství specializuje,“ sdělil Zdeněk Živčák.

Přitom upozorňuje, že existuje předpoklad, že se akce, která běží po prvním loňském ročníku podruhé, už příště nebude opakovat. „Proto se naši terénní pracovníci snaží na tuto charitu posílat své klienty, píšeme vyjádření ke konkrétní situaci každého člověka. Na charitě každý týden zasedá komise a probírá případy dlužníků, jestli za něho dluh zaplatí,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na ostravském magistrátu.

Špatné je dluhy neřešit nebo vzít si na zaplacení dluhů další půjčku

Dluhy a jejich neplacení je opravdu pro některé dlužníky téma, které je může dohnat do úzkých. Co by měl člověk dělat, aby se nezadlužil, případně se neplacením dluhu nedostal do neřešitelné situace? „Pokud už se člověk zadluží nebo jeho zadlužení zvedají neúměrně penále, tak bych doporučoval, aby byl aktivní a oslovil sociální pracovníky, kteří mu mohou pomoci. Protože špatné je takový problém neřešit. Špatné je vzít si na zaplacení dluhu půjčku. Ta může člověka dostat do dalších a mnohem horších problémů a spirály zadlužování,“ říká Zdeněk Živčák.

K Milostivému létu II. se vyjádřil také primátor města Ostravy Tomáš Macura. „Počet exekuovaných osob ve městě je značný. Již v závěru srpna jsme započali s kampaní k Milostivému létu II, abychom zintenzivnili informovanost o tomto institutu. Jak konkrétně postupovat, radí zájemcům sociální pracovníci našeho SOCIOPOINTU či dluhových poraden,“ řekl Tomáš Macura.

Odhoďte ostych, poradny pro dlužníky jsou zdarma

Na ostravský SOCIOPOINT se v prvních dvou týdnech akce Milostivé léto II obrátily pro radu v souvislosti s touto akcí čtyři desítky osob. Sociální pracovníci například lidem radili, zda se na jejich exekuce Milostivé léto II vztahuje, jak konkrétně mají postupovat v případech, kdy lze akce využít. Sociální pracovníci se však setkávali se situacemi, kdy exekuované osoby neměly finance na výpisy z evidence exekucí, natož na jistiny a poplatek. Někteří zájemci se domnívali, že dluh budou moci splácet tři měsíce, po celou dobu konání Milostivého léta II.

Jako velmi dobře fungující hodnotí spolupráci s ostravským SOCIOPOINTEM Miroslav Juroška, sociální pracovník Sociálně dluhové poradny Diecézní charity ostravsko-opavské a znovu apeluje na veřejnost: „Všechny, kdo se zajímají o Milostivé léto II a nemohou se odhodlat učinit první krok, chceme pobídnout, aby odhodili ostych a svou situaci řešili. Služby poraden jsou vždy zdarma, za zeptání nic nedají. Jen samotná Diecézní charita ostravsko-opavská provozuje v Ostravě poradny na čtyřech pobočkách, další jsou pak rozesety po celém Moravskoslezském kraji,“ řekl.

Pomohli i dlužníkovi s 80 tisíci penále. Věřitel mu je odpustil

Také na sociální pracovníky diecézní poradny se už obrátily desítky lidí, poradna pomůže s požadovaným administrativním procesem v rámci akce Milostivé léto II.

Doslova vysvobození z vysokého zadlužení se díky pracovníkům poradny Diecézní charity ostravsko-opavské dostalo jednomu z klientů. Ten uhradil dluh ve výši 40 000 korun na zdravotním pojištění, penále, které se mezitím vyšplhalo na dalších 80 000 korun, už však bylo nad jeho síly. Po zaplacení administrativního poplatku exekutorům mu však bude toto penále odpouštěno a obě exekuce zastaveny.

Značný zájem v podobě asi čtyř desítek dlužníků hlásí také Dopravní podnik Ostrava, který možnost zbavit se dluhů nabízí v rozšířené podobě všem svým dlužníkům tedy i těm, kteří dosud nejsou v exekuci. V rámci zmíněné rozšířené akce již této možnosti využilo několik desítek lidí.

Jeden z dlužníků si tímto způsobem vyřídil čtrnáct jízd bez platné jízdenky, uhradil necelých 12 tisíc korun, DPO mu prominul úroky ve výši téměř devět tisíc korun. Dopravní podnik Ostrava i nadále nabízí dlužníkům možnost se obrátit na Zákaznické centrum oddělení řízení pohledávek, podrobnosti zájemci naleznou na www.dpo.cz/milostiveleto.

Sociopoint sídlí na Nové radnici, Milostivé léto II trvá jen do konce listopadu

Závěrem lze znovu zájemcům připomenout, že radu a pomoc naleznou na ostravském SOCIOPOINTU v budově Magistrátu města Ostravy, stejně tak v občanských poradnách, například v poradnách Diecézní charity ostravsko-opavské.

Připomenout lze opět detailněji i podmínky akce. Milostivé léto II se týká fyzických osob, které mají dluh vůči státu, obcím nebo jiným věřitelům, zapojeným do této akce. Dluh přitom musí být vymáhán soudním exekutorem, dlužník nesmí procházet oddlužením.

Další podmínkou je zahájení exekucí před 28. říjnem 2021. Oproti prvnímu Milostivému létu došlo ke zvýšení paušální náhrady nákladů exekuce na 1 815 korun. Novinkou je také povinnost exekutora odpovědět na písemnou žádost o sdělení výše dlužné částky do 15 dnů. Zásadní však je písemně požádat exekutora, vedoucího exekuci, o využití institutu Milostivého léta nejpozději do 15. listopadu 2022. Do 30. listopadu je nutno uhradit celou dlužnou částku a poplatek 1 815 korun na sdělený účet.

Sdílejte článek