Proměny kraje
13/09/2018 Jaroslav Baďura

Bílovec zachránil kapli sv. Martina v Nových Dvorech. O víkendu bude posvěcena

V sobotu 15. září ve 14 hodin bude v Nových Dvorech u Bílovce za účasti zahraničních hostů slavnostně posvěcena kaple sv. Martina. Záchranu léta chátrající sakrální stavby zahájilo město Bílovec v roce 2016.

„Stavba odstartovala majetkovým vypořádáním a vybudováním odvodňovacího žlabu kolem kaple. Samotná renovace pak byla rozložena do let 2017 a 2018,“ vrací se k prvopočátkům projektu místostarostka Bílovce Sylva Kováčiková.

Dodává, že náklady na rekonstrukci dosáhly v průběhu zmíněných tří let hranice 1,572 milionu korun. „Ceníme si toho, že nám na rekonstrukci kaple přispěl částkou 500 tisíc korun nejen Česko-německý fond budoucnosti, ale darem ve výši 126 tisíc korun také partnerské město Bad Neustadt,“ zdůrazňuje.

Stav kaple sv. Martina byl podle jejích slov natolik vážný, že neumožňoval plnohodnotné využívání objektu k bohoslužbám a dalším účelům.

„Od původního záměru, kdy jsme po demolici původní kaple chtěli na stejném místě postavit novou, jsme nakonec upustili. Ve prospěch této drobné sakrální stavby starší více než 105 let totiž vystoupili nejen místní a zahraniční farníci, kteří k ní mají citový vztah, ale zájem o její záchranu projevila i Matice slezská v Opavě. Na nás bylo, abychom vzhledem k předpokládaným vysokým nákladům na její záchranu usilovali o cizí finanční zdroje. To se nakonec podařilo,“ pokračuje.

V roce 2017 bylo podřezáno zdivo, vložena hydroizolace a ocelovou výztuží provedeno dodatečné statické zajištění stěny a trhlin ve zdivu. Odstraněno bylo i stávající zastřešení včetně krovu, stropu, podlahy i vnitřních a vnějších omítek.

Následně bylo vytvořeno nové zastřešení včetně krovu a věrné kopie věžičky. Letos byla vyměněna okna a vstupní dveře, zhotoveny nové omítky, podlahy i osvětlení. Hlavní kříž, který symbolizuje sv. Martina, patrona kaple, ztvárnil akademický malíř Stanislav Lubojacký.

„Po celou dobu stavby jsme spolupracovali jak s bíloveckým děkanem Lumírem Tkáčem, tak s místními farníky, zejména s rodinou Seligovou. Konečné úpravy jsme konzultovali s akademickým malířem Stanislavem Lubojackým. Kus dobré práce odvedl i tým regionálního rozvoje našeho městského úřadu a při konzultacích s německou stranou velmi pomohl radní Norbert Nossek. Všem jmenovaným i těm, kteří se na renovaci kapličky jakkoliv jinak podíleli, patří naše velké uznání a poděkování,“ dodává Sylva Kováčiková.

„Jsme moc rádi, že je naše kaple opravena. Je moc hezká, uvnitř i prostornější. Věřím, že se z ní budou těšit i další generace," říká Marie Seligová, která se o kapli už dlouhou dobu stará, uklízí ji a zdobí před bohoslužbami.

V současné době chodí denně větrat, protože nové materiály potřebují vzduch. „V Nových Dvorech žijí jen zhruba dvě desítky lidí, ale když je mše nebo pouť na sv. Martina, který je patronem kapličky, bývá tu plno. Přicházejí i občané z okolních obcí, Lukavce a Bravinného," pokračuje s tím, jak se starousedlíky vzpomínají na to, jak se kdysi zvoněním na zvon ve zvonici kaple pravidelně svolávali na mši, nebo zazvonili, když někdo zemřel.

„Kapli postavili naši předci, aby se měli kde scházet, a my chceme tento odkaz zachovat. Často se tu ale zastaví i turisté, většinou se jen podívají oknem dovnitř a na chvíli si u kaple odpočinou," uzavírá Marie Seligová s tím, že všichni už se těší na bohoslužbu na sv. Martina, kterému je kaple vysvěcena, a na kterou se chystají i lidé z Bílovce a okolních vesnic.

Letos se poprvé uskuteční ve zrekonstruované kapli.

Sdílejte článek