Proměny kraje
04/06/2020 Petr Broulík

​Boj s koronavirem sníží příjmy Moravskoslezského kraje o miliardu a půl

Moravskoslezský kraj očekává v souvislosti s pandemií nového koronaviru více než miliardový propad příjmů ze sdílených daní.

Nouzový stav si vyžádal také vyšší výdaje. Proto dnes krajští zastupitelé schválili potřebná opatření, která by měla řešit a zmírnit negativní dopady onemocnění covid-19 na rozpočet kraje v letošním roce.

Zatímco loni česká ekonomika vzrostla o 2,6 procenta, letos se kvůli dopadům pandemického šíření covid-19 očekává její zhruba osmiprocentní pokles.

„Pokles české ekonomiky, ale i vládní opatření a úprava státního rozpočtu budou mít negativní vliv také na výši příjmů Moravskoslezského kraje. Odhadujeme, že příjmy ze sdílených daní budou asi o dvacet procent nižší než loni, to znamená, že do rozpočtu ‚přiteče‘ zhruba o 1,5 miliardy korun méně. A vypadá to, že také v roce 2021 budou tyto příjmy stagnovat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že vedle propadu příjmů budou mít negativní vliv na ekonomiku kraje také vyšší výdaje.

„Aby krajský úřad mohl v době krize nakupovat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, řešit akutní problémy a další záležitosti spojené s pandemií a nouzovým stavem, museli jsme na to z rezervy krajského rozpočtu vyčlenit 60 milionů korun,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Přebytek posloužil i na schodek příjmů ze sdílených daní

Moravskoslezský kraj v loňském roce hospodařil s téměř 28 miliardami korun. „Skončili jsme v přebytku téměř 600 milionů korun. Upravený rozpočet přitom počítal s výrazným schodkem - až 2,1 miliardy. Je to díky tomu, že se loni české ekonomice dařilo a kraj inkasoval více peněz na daních. Také jsme měli oproti plánovanému rozpočtu nižší výdaje u projektů financovaných z evropských peněz. Kvůli zdlouhavým schvalovacím procesům řídících orgánů a veřejných zakázek se zpožďuje jejich realizace,“ konstatoval náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania s tím, že na účtech kraje ke konci loňského roku zbyly téměř 4,4 miliardy korun.

Většinu těchto prostředků z roku 2019 určených na konkrétní projekty kraj automaticky zařadil do rozpočtu na rok 2020. „Necelých 600 milionů korun přebytku jsme mohli použít k financování rozvojových projektů, na opravy silnic II. a III. třídy, ke stabilizaci hospodaření nemocnic a také k nahrazení části výpadku příjmů ze sdílených daní v rozpočtu 2020, které souvisejí s pandemií koronaviru,“ doplnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Pandemie si vyžádá vyšší výdaje pro dopravu a zdravotnictví

Náměstek Kania dodal, že v souvislosti s pandemií očekává letos vyšší výdaje zejména v dopravě a ve zdravotnictví. „Odhadujeme, že na zajištění dopravní obslužnosti v kraji budeme letos potřebovat o 221 milionů korun více. Jen za březen a duben vzrostly výdaje na dopravu o 111 milionů korun. Vyčíslen byl i první odhad propadu produkce krajských nemocnic. Ke konci dubna to bylo 262 milionů korun. To jsou peníze, které nemocnice nedostaly od zdravotních pojišťoven, protože kvůli koronaviru musely odložit plánované operace a další zákroky. Takže je v době nouzového stavu neprovedly a nedostaly za ně úhrady,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Krajští radní už koncem dubna rozhodli o opatřeních reagujících na očekávaný výpadek příjmů ze sdílených daní. Kraj proto nezahajuje žádné nové investiční akce, na které dosud nebyly vyčleněny finance, s výjimkou havárií. Omezuje také poskytování dotací kromě projektů, které souvisejí s ochranou života a zdraví lidí nebo zmírňují dopady pandemie. A hledá možnosti dalších škrtů v krajském rozpočtu.

U některých investic bude kraj zatím pokračovat jen v projekčních pracích

Zastupitelé kraje také rozhodli o použití téměř půl miliardy korun z Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na financování nezbytných výdajů spojených s výpadkem daňových příjmů v krajském rozpočtu.

„U vybraných investic na letošní rok budeme pokračovat pouze v projekčních pracích. Ale vrátíme se k nim už v září, kdy budeme schvalovat základní parametry rozpočtu na příští rok a rozhodneme také o tom, jak by měl vypadat nový úvěr, který by zajistil financování těchto akcí,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

„Věříme, že se nám podaří tento významný výpadek příjmů krajského rozpočtu zvládnout. Dlouhodobě totiž udržujeme nízkou zadluženost kraje, máme dobré výsledky a vysoké hotovostní rezervy. Tuto naši obezřetnost ocenila a potvrdila i společnost Moody´s v rámci aktuálního ratingového hodnocení. Udržení výborného ratingu i do budoucna nám umožní získat potřebné úvěrové zdroje s nízkou úrokovou sazbou, tedy za lepších podmínek,“ konstatoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Toto výborné ratingové hodnocení je podle hejtmana kraje Ivo Vondráka dobrou zprávou pro občany i potenciální investory. „Renomovaná nezávislá agentura tímto ratingem světu říká, že Moravskoslezský kraj je velmi solidní, důvěryhodný partner, který plní svoje závazky a kterému je možné bez obav poskytnout finanční dotace a úvěry,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dluh kraje loni vzrostl o 68 milionů

Celkový dluh Moravskoslezského kraje dosáhl ke konci loňského roku částky 2,184 miliardy korun, což je o 68 milionů korun více než v roce 2018.

„Není to ale proto, že bychom byli rozmařilí a nesmyslně utráceli. Je to kvůli tomu, že jsme potřebovali peníze na krátkodobé předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských fondů, a čerpali jsme proto úvěr od ČSOB a UCB. V poměru k provozním příjmům se zadluženost kraje v roce 2019 meziročně snížila o procento a dosáhla tak velmi příznivé hodnoty 8,2 procenta,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Dodal, že Moravskoslezský kraj dále splácí dlouhodobý úvěr Evropské investiční banky (EIB) uzavřený v roce 2010, který byl v roce 2019 z podstatné části za výhodnějších podmínek refinancován novým úvěrem od UCB. „Schválený rozpočet na rok 2020 počítá s dalším snížením dlouhodobé zadluženosti na 1,2 miliardy korun. Jistiny těchto úvěrů pak kraj v souladu se splátkovými kalendáři doplatí v roce 2025,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Sdílejte článek