Nejnovější zprávy: V Karviné ještě letos vznikne nový sportovní areál ​Příští sezona bude pro opavský basketbal výzvou, říká Dušan Štěnička

Společnost

Jak to bude vypadat před katedrálou v centru Ostravy? Architekti našli řešení

Ostrava už zná vítězný návrh na proměnu náměstí Msgre Šrámka, jehož dominantou je katedrála Božského spasitele. Z dvacítky odevzdaných návrhů architektonicko-urbanistické soutěže vybrala porota jako nejlepší práci architektů Martina Surovce z Prahy a Miroslavy Šešulkové z Brna.

Úkolem architektů bylo řešení veřejného prostoru náměstí s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského spasitele.

Vítěznou práci, která získala souhlas radních i zastupitelů Ostravy, označili porotci jako nejzdařilejší řešení prostoru náměstí, kdy autoři citlivými zásahy, založenými na dvou jednoduchých principech, dosáhli omezení statické dopravy v místě i vytvoření tří prostorů přiléhajících ke katedrále, navíc s vlastní charakteristickou identitou pro každý z nich.

Zároveň nalezli vhodné místo pro umístění uměleckého díla, které bude připomínat odkaz monsignora Dr. Jana Šrámka. V jejich návrhu je také parkování podél jednosměrné komunikace a situační řád, který umocňuje důstojnost náměstí, jeho charakter a klid. Nevylučuje přitom ale možnost odpočinku nebo kulturní aktivity.

Msgre1_web„V hledání zajímavých řešení pomocí architektonických soutěží budeme pokračovat i nadále. Naši architekti už teď intenzivně připravují podzimní soutěž na koncertní halu, kterou v Ostravě postavíme v následujících letech a také na novostavbu bytového domu Kostelní v Biskupské ulici v Moravské Ostravě,“ uvedl v tiskové zprávě ostravský primátor Tomáš Macura.

Městu se letos pod jeho vedením podařilo vyhlásit pro centrum Ostravy tři architektonické soutěže a schválit jejich vítěze. Kromě aktuálně řešeného prostoru před katedrálou se jedná také o návrh na rekonstrukci bývalých jatek a proměnu Umělecké ulice.

V podmínkách soutěže na proměnu náměstí Msgre Šrámka, která začala ve středu 19. dubna, bylo uvedeno, že autoři mají respektovat dlouhodobý záměr dostavby městského bloku vedle obchodního domu Horník a uvažovaný vjezd do podzemních podlaží pod plánovanou zástavbou pod Masarykovým náměstím.

Dalším důležitým faktorem byly provozní potřeby katedrály Božského spasitele a Divadla Jiřího Myrona, jehož rekonstrukce bude zahájena ještě v letošním roce a jejíž součástí bude například kavárna s vchodem na náměstí.

Porota nad odevzdanými soutěžními návrhy rozhodovala v tomto složení: tzv. závislými členy byli primátor Tomáš Macura, radní města Lukáš Semerák a vedoucí odboru Útvaru hlavního architekta Cyril Vltavský. Vedle nich usedli jako nezávislí porotci architekti Adam Gebrian, Tadeáš Goryczka, Ondřej Vysloužil a Martin Chválek.