Nejnovější zprávy: Bráchové chtěli mexické bistro, teď s Los Capolitos nestíhají otvírat nové pobočky Beskydy lákají. Turisté v nich loni utratili přes 1,3 miliardy korun

Cestování

Kam na výlet? I do Poodří dorazilo jaro!

Na jihozápadním okraji Ostravy s vysokými věžáky ve Výškovicích za zády a poblíž nejvytíženějšího českého koridoru Praha – Ostrava se nenápadně ukrývá přírodní poklad našeho regionu, který stojí za návštěvu v každém ročním období – Chráněná krajinná oblast Poodří.

Foto: Marek Síbrt

Unikátní krajina lužních lesů, meandrující Odry, jejích slepých ramen a přítoků, stejně jako soustavy větších i menších rybníků, se táhne několik desítek kilometrů až k Suchdolu nad Odrou.

Poodří se v uplynulých letech stalo vyhledávaným cílem pro cykloturisty, kteří využívají především cyklostezku vedoucí od Polanky nad Odrou přes Proskovice, Albrechtičky a Novou Horku do Studénky, nebo dále na jih do Kunína a Suchdola.

Chcete-li se ale na chvíli zastavit a pocítit, jak se během chvíle naprosto radikálně změní prožívání a vnímání času v blízkosti poklidné vodní hladiny rybníků nebo meandrující řeky za křiku ptáků, udělejte si výlet do Poodří pěšky.

Začít je možné třeba hned v Polance nad Odrou u železniční trati. Červená turistická značka směřuje kolem první soustavy rybníků dnešního putování. Za nimi začíná unikátní Národní přírodní rezervace Polanská niva.

Místo, které vás svou atmosférou okouzlí. Lužní lesy s kvetoucím kobercem, jimiž protékají drobné vodní toky a přítoky Odry, rybníky s ptačím obyvatelstvem (pozor - do některých míst je kvůli hnízdění vstup v některých částech roku zakázán!), ale také stopy lidské činnosti v oblasti rybníkářství a lesního hospodářství.

Překročíte můstek přes Polančici, která se po pár set metrech vlévá do Odry, a po cestě po kraji lesa přijdete k další soustavě rybníků. Projdete mezi Podhorníkem a Kuklou a dorazíte do sádek tradiční rybníkářské společnosti Chov ryb Jistebník (před transformací šlo o Státní rybářství Ostrava s.p.), která zde nabízí ke koupi čerstvé ryby.

Odsud můžete po červené turistické značce dojít do železniční stanice v Jistebníku a vrátit se zpět do Ostravy. Ale možná by byla škoda po pěti kilometrech nenáročné trasy v rovinaté krajině putování ukončit.

Červenou značku je tedy možné u sádek opustit a pokračovat souběžně s ní mezi rybníky. U toho posledního a největšího z nich (Křivý rybník) se můžete vydat po stezce mezi působivými vodními plochami a dojít až k Odře.

U ní vede upravená lesní cesta, která nás dovede k silnici mezi dvěma rybníky Křivým a Bezručem. Ano, tím Bezručem, který se na podzim stává během výlovu místem, kam míří desítky tisíc lidí z Ostravska.

Po silnici mezi rybníky je opět možné dojít do Jistebníku a železniční stanice. A nebo také ne, proto bude odsud naše putování Poodřím pokračovat příště.

Fotogalerie