Proměny kraje
19/03/2024 Petr Sobol

Kraj opět přispěje dětem ze sociálně slabších rodin na školní obědy

Ilustrační foto: Petr Broulík

Na bezplatné stravování dětí ve školních jídelnách má Moravskoslezský kraj připraveno dalších 30 milionů korun.

Pomoc je určená dětem ze sociálně slabších rodin, nově mohou obědy zdarma získat i děti z pěstounských rodin a děti ukrajinských uprchlíků. Obědy mohou zdarma získat děti mateřských, základních i středních škol. Také se zjednodušuje administrativa projektu.

„V případě stravování dětí se nejedná jen o to, že jsou teplé a vyvážené obědy důležité pro zdraví. Svou roli mají i v začlenění dětí do kolektivu, společné chvíle ve školní jídelně pomáhají předcházet sociálnímu vyloučení, také se ukazuje, že mají pozitivní vliv na školní docházku. Dětí, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit školní obědy, jsou v našem kraji stovky, v prvním pololetí tohoto školního roku jsou bezplatné obědy nasmlouvány pro zhruba 2700 školáků. Jsem ráda, že budeme v tomto projektu pokračovat i v příštím roce,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková a vysvětlila, že děti mohou bezplatné stravování získat pouze ve školách, které se do projektu zapojily.

„V prvním pololetí tohoto školního roku jsme měli 78 škol, které si na bezplatné stravování dětí požádaly celkem o 10,7 milionu korun. Ve druhém pololetí už máme nasmlouváno 104 škol, které mohou vyčerpat 11 milionů korun. Byla bych ráda, kdybychom mohli pomoci ještě více dětem, prostředky na to máme, můžeme na školní obědy pro potřebné děti vydat minimálně 30 milionů korun. Doufám, že se nám přihlásí ještě více škol. Chceme ředitelům usnadnit papírování, a tak bude administrativa jednodušší. Nebude nutné dokládat oficiální potvrzení o dávkách, které rodina pobírá. Bude stačit, když potvrzení o potřebnosti pomoci vydá ředitel školy,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje Šárka Šimoňáková.

Další novinkou je rozšíření okruhu dětí, které mohou dostávat školní obědy zdarma. Stále platí, že se do projektu mohou zapojit mateřské, základní a střední školy. Oproti předchozím výzvám mohou pomoc získat například i děti z pěstounských rodin a děti ukrajinských uprchlíků. Dále se mohou zapojit děti z rodin ve finanční tísni, kterou potvrdí úřady nebo ředitel školy.

Stejně jako v předchozí výzvě mohou o podporu zpětně požádat také školy, které se nestihly přihlásit nebo nebyly s projektem úspěšné v aktuálním školním pololetí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje bude žádosti přijímat od 22. dubna až do 30. září tohoto roku.

Krajský projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost plus, který má na starost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Sdílejte článek