Proměny kraje
08/06/2024 Petr Sobol

Kraj získal kopřivnické muzeum automobilů, má s ním velké plány

Vizualizace: se souhlasem Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj převzal pod svá křídla Technické muzeum osobních automobilů Tatra. Připravuje jeho rozsáhlou rekonstrukci a projekt nové expozice osobních automobilů Tatra.

Technické muzeum nyní spadá pod krajské Muzeum Novojičínska. Kraj a město Kopřivnice se také dohodli na bezplatném převodu majetku. Budova muzea přejde včetně přilehlých pozemků do majetku kraje již v průběhu letních měsíců.

„Transformaci muzejnictví v Kopřivnici považuji za logický krok. Kraj má nyní ve správě obě tatrovácká muzea, jak nové krajské Muzeum nákladních automobilů Tatra, tak i Technické muzeum osobních automobilů Tatra, které bylo původně městské. To nám umožní návštěvníkům nabízet komplexní prohlídku obou muzeí včetně Slovenské strely, která pod správu kraje přešla včetně jejího krytého stání. Zvýhodněné vstupné lidé určitě ocení,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a vysvětlil, že pozemky a objekty budou ve vlastnictví kraje, část exponátů zůstává v majetku společností TATRA TRUCKS, Regionálního muzea v Kopřivnici a soukromých vlastníků. Tyto exponáty jsou tedy vystavené na základě smlouvy o výpůjčce. Příkladem může být národní kulturní památka Slovenská strela. Tento červený prvorepublikový vlak včetně přístřešku zůstává ve vlastnictví společnosti TATRA TRUCKS, Muzeum Novojičínska jej pouze provozuje.

„Budova Technického muzea, kterou kraj přebírá do svého majetku, už je ve skutečně nevyhovujícím stavu. Od loňska má sice opravenou střechu, ale zjistilo se, že jsou nevyhnutelné další velké investice. Je třeba vyměnit okna, snížit energetickou náročnost budovy, vyměnit veškeré rozvody a také modernizovat expozici. Město Kopřivnice by nemělo šanci tak vysoké náklady pokrýt, a tak vznikla myšlenka, že majetek přejde pod kraj, který prostředky zajistí nejen ze svého rozpočtu, ale také z externích zdrojů. Jsem rád, že se všechny zúčastněné strany na tomto řešení shodly a touto cestou jim děkuji za velmi konstruktivní jednání,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro financem investice a majetek Jaroslav Kania s tím, že Smlouvu o spolupráci při transformaci muzejnictví v Kopřivnici podepsaly Moravskoslezský kraj, město Kopřivnice, společnost TATRA TRUCKS, krajská organizace Muzeum Novojičínska a společnost Regionální muzeum v Kopřivnici.

„Dle původní dohody mělo město Kopřivnice rekonstruovat své muzeum samo s dotační pomocí kraje, ale projekt se postupně rozrůstal a začal přesahovat naše možnosti. Ze společných jednání logicky vyplynulo, že převzetí projektu Moravskoslezským krajem bude pro rozvoj kopřivnického muzejnictví nejlepším řešením. Budovu muzea kraji převádíme bezúplatně pod podmínkou, že rekonstrukce začne nejpozději do pěti let od data převodu, hotová musí být nejpozději v roce 2035. Kraj se nám ve smlouvě také zavázal, že zásadní úpravy fungování muzea budou možné pouze s písemným souhlasem města. Věřím, že změny, ke kterým po dohodě dochází, budou pro všechny strany i pro návštěvníky muzeí přínosné,“ sdělil místostarosta města Kopřivnice David Monsport, který má v gesci oblast muzejnictví.

Moravskoslezský kraj již zadal zpracování dokumentace, která má za cíl zkvalitnit expozici Technického muzea. „Expozice potřebuje velké změny, jedinečná historická sbírka si zaslouží mnohem kvalitnější a modernější prezentaci. Proto je úkolem projektantů sjednotit konstrukční prvky v prostorech muzea a navrhnout důstojné kulisy, které podtrhnou výjimečnost každého exponátu a pomohou oslovit větší okruh návštěvníků. Nebudou zde chybět interaktivní a technologické prvky, jako jsou muzejní aplikace, dotykové a LED panely, hlasový průvodce nebo třeba rozšířená realita. Muzeum by po rekonstrukci mělo mít i nový kinosál a edukační zónu. Naším cílem je muzeum přetvořit na moderní a atraktivní instituci, která opět bude jedním z největších turistických lákadel v regionu,“ řekl náměstek Curylo.

Kraj také zadá zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci jeho budovy. Zatím tedy nejsou vyčísleny ani odhadovány náklady na tuto plánovanou investici, dá se ale předpokládat, přesáhne minimálně 100 miliónů korun. Realizace projektu musí začít nejpozději v roce 2029.

Sdílejte článek