Společnost
14/10/2022 Petr Broulík

Lidé často netuší, že mají nárok na pomoc, říká šéf ostravského SOCIOPOINTU

​Mnoho lidí dnes nevěří vlastním očím, když vidí výši svých nových záloh na energie, když za potraviny, ale prakticky všechno zboží platí stále více a více. A bude hůř, varují analytici.

Neúměrné a pro někoho i nepochopitelné zdražení všeho často dopadá hlavně na seniory nebo například ženy samoživitelky.

Řada dnešních seniorů se nikdy ve svém životě necítila tak ohroženě jako dnes. Vždy vycházela s penězi a zvláště na „pracovitém“ Ostravsku si žila dobře. Dnes však hledí do budoucnosti často s velkými obavami.

„Spousta lidí měla vždy dostatek peněz na svůj život, nikdy nežádali o sociální dávky nebo jinou pomoc státu. A dnes tito lidé často ani nevědí, že na takovou pomoc mají nárok a že si o ni mohou požádat. A my se jim v tom snažíme pomáhat,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na ostravském magistrátu Zdeněk Živčák.

Právě s ním jsme si povídali o rok fungujícím pracovišti takzvaného SOCIOPOINTU. Jeho zaměstnance najdete hned v přízemí Nové radnice. Na SOCIOPOINTU dostanou lidé, kteří jsou v tíživé situaci, radu, jak mohou svou situaci řešit.

Kolik obyvatel Ostravy je dnes v situaci, že vyhledá pomoc sociálního odboru? Kolik jich kvůli dopadům energetické krize a války na Ukrajině přibylo?
Máme samozřejmě dlouhodobé statistiky, jde nám však o to, aby si obyvatelé Ostravy zvykli na SOCIOPOINT, který jsme pro ně spustili před rokem. Najdou ho v budově Nové radnice v centru města. Má stále více klientů. A to právě v současné době, kdy na občany dopadá situace se zdražováním energií a cen potravin. SOCIOPOINT také řeší dotazy k Milostivému létu, které podruhé, ale zřejmě už naposledy, umožňuje dlužníkům splatit exekutorům dluhy bez často vysokých penále.

Ostrava vždy měla dost obyvatel odkázaných na sociální dávky a pomoc. Kdo tuto skupinu tvoří?
Ostrava má obyvatele, kteří dávky již pobírají, mají nastavenou spolupráci s našimi sociálními pracovníky nebo s těmi z neziskových organizací. Ale pracoviště SOCIOPOINT se snaží cílit na lidi, které ještě sociální síť nezachytila. Protože nikdy nebrali žádné sociální dávky a nikdy nemuseli řešit nějaký nedostatek svých příjmů. Až teď v souvislosti s inflací a zvyšováním cen energií se často vůbec poprvé dostávají do nějakých existenčních problémů. Navíc současné statistiky uvádějí, že o sociální pomoc stále nežádá tolik lidí, kolik by mohlo. Buď o těchto možnostech neví, nebo se za to stydí.

Což se dá pochopit. Člověk, který nikdy nežil v chudobě, by měl dnes někde žádat o pomoc...
Ano, máme v Ostravě spoustu seniorů, kteří nikdy žádnou sociální dávku nebrali, celý život pracovali, berou jen starobní důchod a teď jim přijdou vysoké zálohy na energie. A najednou to na ně dopadá. Stejně jako inflace. Ostrava má kromě sídlišť i menší okrajové obvody, kde je dnes řada rodinných domů. A když v takovém domě zůstane senior třeba po smrti partnera sám, tak ten dopad na něho je největší. A tyto lidi chceme do sociální sítě dostat.

Co by pro to člověk, který se možná vůbec poprvé ocitl v nesnázích, měl udělat?
Důležité je, aby člověk v nesnázích byl aktivní. Může se stát, že když člověku přijde nedoplatek nebo vysoká záloha, tak ten člověk si prostě řekne: nemám na to, řešit to nebudu. Ale my už umíme dohlédnout důsledky takového postoje. Když to ten člověk nebude řešit a nezaplatí, bude odpojený od elektřiny. A zpočátku řešitelný problém generuje další a další problémy. Proto je kampaní vyzýváme, aby tyto problémy řešili hned na začátku. To se týká všeho. Pokud strkám hlavu do písku a dělám, že problém neexistuje, tak se ten problém bude prohlubovat.

Co tito doposud spokojeně žijící a relativně zajištění lidé mohou ze strany státu dostat?
Třeba příspěvek na bydlení. Lidé často ani nevědí, že si o něj mohou požádat. Navíc ten proces pro získání tohoto příspěvku je náročný, lidé, kteří o něj žádají, musí doložit různé podklady a ověřit různé skutečnosti. A SOCIOPOINT je tady od toho, aby tyto „obstrukce“ žadatele neodradily. Náš sociální pracovník na magistrátním SOCIOPOINTU je schopen žadatelům s tímto vším pomoci a celým, pro někoho třeba složitým procesem, je i provést. Samozřejmě bezplatně.

Jak vysoký je dnes tento příspěvek na bydlení? Stojí za to těmto lidem o něj žádat?
Ten příspěvek existuje od roku 1995. Základním předpokladem je, že 30 procent příjmů rodiny nestačí k uhrazení náklady na bydlení. Zároveň však stát stanovuje stropy těchto nákladů. Od letošního října ale stát stropy nákladů na bydlení výrazně zvýšil. To navýšení dělá až čtyři a půl tisíce měsíčně. A pokud se bavíme o Ostravě, tak stropy v nájemním bytě jsou dnes od nějakých 12 770 korun do 21 000 korun. Všichni, kdo platí tolik peněz za bydlení, mohou dnes o příspěvek žádat. Přitom ještě před rokem byly tyto náklady třeba jen na polovině. Takže po tomto navýšení může na tento příspěvek dosáhnout mnohem více osob. A ti, kdo ho už pobírají, ho dostanou ve vyšších částkách, aby byli schopni tu svou situaci zvládnout.

Kolik tedy může takový senior jako příspěvek na bydlení od státu dostat?
Dá se říci, že třeba seniorka, která má dnes důchod ve výši dvacet tisíc korun měsíčně a má v nájemním bytě náklady ve výši osmi tisíc za bydlení, může dostat od státu měsíčně dva tisíce korun příspěvku na bydlení. Přitom dvacet tisíc je spíše nadprůměrný důchod a jak je vidět, i s ním lze dosáhnout na příspěvek na bydlení. A to proto, že se od října zvýšily pro tento příspěvek normativy. Stát také rozšířil od července jednorázovou mimořádnou okamžitou pomoc v hmotné nouzi o ještě jiný typ, a tou je takzvaná „jiná událost“, kterou člověk nemohl předpokládat a kvůli ní by mohl přijít o bydlení nebo by neměl na úhradu potravin. A do ní spadá nově třeba i zvyšování cen energií. Dříve to byly takové mimořádné události, jako je požár nebo živelní pohroma. Ač je taková pomoc jednorázová, lze o ni žádat i několikrát, vždy po nějaké zákonem dané době. Této dávky využívají třeba i samoživitelky k nákupu oblečení pro děti před začátkem školního roku.

Co vlastně SOCIOPOINT pro obyvatele Ostravy představuje?
Je to jakýsi hlavní rozcestník, kam se lidé mohou obrátit telefonicky nebo osobně se svými sociálními problémy a my je dál nasměrujeme tam, kde najdou další pomoc. Lidé díky SOCIOPOINTU nemusejí obcházet takové instituce jako Okresní správa sociálního zabezpečení, úřad práce nebo neziskové organizace. A všude vyprávět svůj příběh, aby se přitom leckde dozvěděli, že tam jim nepomohou a musejí jinam. Pracovník SOCIOPOINTU takovému člověku sám pomůže nebo ho přesně nasměruje na konkrétní úřad či instituci. Může mu tam i zprostředkovat pomoc nebo třeba schůzku se sociálním pracovníkem na příslušném městském obvodu.

Kdo všechno se na váš SOCIOPOINT obrátil a jak jste mu pomohli?
Třeba nedávno se na nás obrátila seniorka, že jí přišel vysoký nedoplatek za vyúčtování energií. Neměla na to peníze. My jsme s ní vyplnili žádost pro poskytnutí mimořádné okamžité finanční pomoci od státu, dali jsme dohromady podklady, které k tomu musí doložit a řekli jsme jí, kde to má na Úřadu práce podat. Ona to podala a my od ní máme zpětnou vazbu, že Úřad práce její žádosti vyhověl. Nebo v rámci Milostivého léta zprostředkováváme dlužníkům, kteří chtějí pomoci s oddlužením, kontakt s Diecézní charitou ostravsko-opavskou, která tyto dluhy pomáhá řešit.

S čím vším ještě můžete pomoci?
Třeba nám zavolají lidé, že jejich maminka je kvůli zhoršujícímu se zdraví nepohyblivá a jak mohou tuto situaci řešit. Můžeme je směrovat na terénní či pobytové služby, doporučit organizace, které takové služby poskytují. Další oblast, se kterou můžeme pomoci, je bydlení. Například sociální bydlení nebo pomoc lidem, kterým skončí nájemní smlouva nebo bydlí na ubytovně a hledají návazné bydlení. Dalším tématem jsou dluhy lidí, tyto lidi můžeme nasměrovat na možnosti oddlužení. Někteří klienti k nám přicházejí i s konflikty v rámci rodiny, ale to je spíše práce dlouhodobější a snažíme se těmto klientům zprostředkovávat pomoci sociálních pracovníků v městských obvodech nebo v rodinných poradnách.

Poskytuje nějakou sociální pomoc i město Ostrava?
Ostrava má třiadvacet městských obvodů a na každém z nich, kromě dvou, je sociální pracovník. Ale i tam, kde sociální pracovník není, zprostředkují zaměstnanci toho úřadu se sociálním pracovníkem kontakt. Celkem má město Ostrava 122 sociálních pracovníků pro dospělé. Loni poskytli pomoc nějakým šesti tisícům klientů v rámci Ostravy. A když přijde takový klient sem k nám na SOCIOPOINT, tak ho jeho zaměstnanec vyřídí buď skrze základní poradenství nebo je-li to potřeba mu zprostředkuje patřičný obvod. Tam může sociální pracovník třeba i přijít ke klientovi domů, problémy tam zná a je lidem často i blíže.

Kolik lidí na SOCIOPOINTU pracuje?
Jsou tam vždy dva sociální pracovníci, jeden stálý a další se střídají. A na magistrátním oddělení sociální práce je dalších sedm sociálních pracovníků, kteří jsou připravení v případě potřeby pracoviště na SOCIOPOINTU posílit. Klienti mohou přijít na SOCIOPOINT osobně, poslat dotaz e-mailem, ale asi nejčastěji se na nás obracejí přes bezplatnou telefonní linku. Číslo je 800 700 650. SOCIOPOINT funguje v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a v pátek od 8 do 12 hodin a ve čtvrtek je od 8 do 16 hodin. Takže každý pracovní den.

S jakými problémy se obyvatelé Ostravy na SOCIOPOINT a sociální odbor obracejí?
Teď se asi nejvíce věnujeme Milostivému létu II, které trvá jen po omezenou dobu od září do konce listopadu. To je pro nás aktuální téma číslo jedna.

SOCIOPOINTU by se tedy lidé neměli vůbec bát. Dokáže jim v téhle těžké době pomoci.
Ano, jen o něm zatím ví málo lidí. Mnoho lidí dnes má pocit, že tato doba zvyšování cen všeho od jídla po bydlení a energie je bezvýchodná situace. A neví o tom, že existuje příspěvek na bydlení nebo mimořádná finanční dávka, o které si mohou požádat. Cítí se zahnáni do kouta, bojí se nebo se třeba stydí požádat o sociální dávku. Přitom jejich problém má řešení. A my jim v tom můžeme díky pracovišti SOCIOPOINT pomoci.

Říkáte, že neohroženější skupinou jsou senioři? Kdo ještě?
Kromě nejvíce ohrožených seniorů se to týká i rodičů samoživitelů, kteří mají jedno či dvě děti. Jsou docela ohroženou skupinou a ocitli se také v této situaci. Dnes se však do těžké situace dostávají i ostatní rodiny. A třeba ani nevědí, že existují přídavky na děti. Přitom se letos tento přídavek navyšoval a vláda říká, že se bude navyšovat i v příštím roce právě v návaznosti na zvyšování cen. A to se týká i běžné čtyřčlenné rodiny, kterou tvoří dva rodiče a dvě děti ve věku od šesti do patnácti let. Tady dnes platí, že pokud má taková rodina příjem menší než 47 tisíc měsíčně, tak už jim vzniká nárok na přídavek na dítě. A to ve výši 1 270 korun na každé z obou dětí, pokud rodiče pracují. Tady je vidět, že 47 tisíc není žádná malá částka a rodina s takovým příjmem určitě nežije na mizině, ale i takové rodině dnes stát nabízí pomoc a ta může na dvě děti dostat až dva a půl tisíce dalších korun do rozpočtu od státu.

Jak se snažíte na SOCIOPOINT případné další klienty upozorňovat?
Intenzivní kampaní v médiích, která trvá od srpna, ale třeba i jednoduchými letáky v městské hromadné dopravě. Dominuje jim výrazné číslo na bezplatnou linku. Snažíme se lidem zdůrazňovat, že v současné těžké situaci s energiemi a inflací se lidé nemají za co stydět nebo se bát zeptat. Na pracoviště SOCIOPOINTU mohou seniory a další lidi v problémech upozornit i sousedé, přátelé nebo kamarádi. Upozorní prostě na člověka, který potřebuje pomoc. A to nejen v oblasti žádostí o sociální dávky pomoci státu.

Při čem všem tedy?
Jsou třeba lidé, kteří se nejsou schopni doma o sebe sami postarat. Třeba žijí ve třetím patře, v domě není výtah a jsou tam bariéry, ti lidé, pokud nejsou schopni chodit, si nemůžou například nakoupit. Tam všude se může zavést pečovatelská služba, která lidem zařídí nákupy, s takovými lidmi může být trvale v kontaktu sociální pracovník a řešit s nimi, jestli je potřeba výměna bytu za bezbariérový nebo jim pomůže zajistit pobytovou sociální službu. Sociální pracovníci SOCIOPOINTU mohou zprostředkovat donášku obědů, úklid bytu, nákupy nebo třeba pomoci klientovi podat žádost do domova pro seniory. Na SOCIOPOINT mohou zavolat i lékaři, dnes už na nás mají kontakty. Ti často vědí o lidech, kteří potřebují pomoc.

Takže SOCIOPOINT ukazuje lidem v nouzi cestu...
Ano, jeho zaměstnanci jsou tu od toho, aby všem, co to potřebují, poradili. Protože fakt, že někdo například nikdy nepobíral přídavky na děti, ještě neznamená, že na ně v téhle chvíli nemá nárok. Přitom často dnes v médiích vídáme příběhy lidí, kdy se maminka samoživitelka s dvěma dětmi ocitá v situaci, že už nemá na některé základní potraviny. A přitom o nároku na přídavky na dítě nebo bydlení nebo na mimořádnou okamžitou pomoc a jejich existenci třeba ani neví.

Foto: Petr Broulík


Na co lze žádat - přehled příspěvků

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Co to je?

Příspěvek na bydlení je dávka, kterou stát pomáhá lidem, kteří nemají dostatek peněz na zaplacení nákladů na bydlení. Zjednodušeně řečeno: nárok na příspěvek na bydlení vzniká, pokud Vám třetina Vašich příjmů nestačí na zaplacení Vašich nákladů na bydlení.

Co jsou náklady na bydlení?

Mezi náklady na bydlení se počítá např. nájemné za užívání bytu, náklady za další služby spojené s užíváním bytu (např. poplatky za vodu, za vytápění, za osvětlení společných prostor aj.), náklady za odběr energií (elektřina a plyn).

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?

Musíte být nájemcem, vlastníkem nebo podnájemcem bytu. Nezáleží na tom, jestli bydlíte v bytovém domě (činžák, panelák) nebo v rodinném domě. Byt můžete užívat taky na základě služebnosti celého bytu (tzv. věcné břemeno užívání). V roce 2022 můžete o příspěvek na bydlení žádat i v případě, kdy užíváte k trvalému bydlení stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci (chata, chalupa), které jste vlastníkem.

Proplatí mi stát dávkou všechny náklady na bydlení?

Ne vždy. Stát určil maximální ceny podle počtu osob, které v bytě žijí a podle velikosti obce, ve které byt je. Těmto maximálním cenám se říká normativní náklady na bydlení. V případě, že jsou Vaše skutečné náklady na bydlení vyšší než normativní náklady na bydlení, pro výpočet příspěvku na bydlení se Vám započítají jen tyto normativní náklady na bydlení.

Pro město Ostrava platí v současné době tyto normativní náklady na bydlení:

Byty v nájmu a v podnájmu

Počet osob v bytě

1

2

3

4 a více

Výše normativních nákladů na bydlení v Kč

12 771

15 597

17 500

21 002

Byty družstevní, v osobním vlastnictví a užívané na základě služebnosti

Počet osob v bytě

1

2

3

4 a více

Výše normativních nákladů na bydlení v Kč

8 732

10 932

13 561

16 368

Kde můžu o příspěvek na bydlení požádat?

Žádosti o dávku se podávají u Úřadu práce ČR, který pak dávku také vyplácí. Kontakt na příslušné pracoviště získáte na bezplatné lince 800 700 650. Požádat můžete i on-line na adrese www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni. Najdete tam podrobné informace, formuláře i orientační kalkulačku.

Co se dokládá k žádosti?

K žádosti o příspěvek na bydlení je potřeba přidat například doklady o výši příjmů; doklady o tom, že náklady na bydlení jsou zaplacené; doklady, které prokazují váš vztah k bytu (např. nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, doklad o družstevním podílu v bytovém družstvu). Podle vaší individuální situace je možné, že budete muset doložit i jiné dokumenty a doklady. Pomůžou vám s tím i sociální pracovníci.

Příklady k dávce příspěvek na bydlení

Seniorka-vdova žije sama v nájemním bytě v Ostravě. Osoba žije sama v nájemním bytě v Ostravě. Má příjem ve výši 14 000 Kč. Její náklady na bydlení jsou 8 000 Kč. Nárok na příspěvek na bydlení jí vznikne, protože její náklady na bydlení jsou vyšší než 30 procent jejího příjmu. Výše příspěvku na bydlení bude 3 800 Kč.

Maminka-samoživitelka žije s dítětem v nájemním bytě v Ostravě

Dvě osoby žijí v nájemním bytě v Ostravě. Jejich příjem činí 24 000 Kč. Jejich náklady na bydlení jsou 12 200 Kč. Nárok na příspěvek na bydlení jim vznikne, protože jejich náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % jejich příjmů. Výše příspěvku na bydlení bude 5 000 Kč.

Maminka na rodičovské, tatínek a dítě žijí ve vlastním bytě

Tři osoby žijí v bytě v osobním vlastnictví v Ostravě. Jejich příjem činí 30 000 Kč. Jejich náklady na bydlení jsou 10 200 Kč. Nárok na příspěvek na bydlení jim vznikne, protože jejich náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % jejich příjmů. Výše příspěvku na bydlení bude 1 200 Kč.

Rodiče, dítě-student a babička žijí v družstevním bytě

Čtyři osoby žijí v bytě v družstevním bytě ve městě Ostrava. Jejich příjem je 45 000 Kč. Jejich náklady na bydlení jsou 15 100 Kč. Nárok na příspěvek na bydlení jim vznikne, protože jejich náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % jejich příjmů. Výše příspěvku na bydlení bude 1 600 Kč.

Nevím si rady. Kde mi pomůžou?

Pokud potřebujete další informace nebo radu, můžete využít služeb místa prvního kontaktu SOCIOPOINT. Osobně v kanceláři č. 51 budovy Nové radnice Magistrátu města Ostravy na Prokešově nám. 8. Telefonicky na bezplatné lince 800 700 650. E-mailem na e-mailovou adresu sociopoint@ostrava.cz.

Provozní doba:

Pondělí 8:00-17:00

Úterý 8:00-12:00

Středa 8:00-17:00

Čtvrtek 8:00-16:00

Pátek 8:00-12:00

Zajít můžete taky na úřad městského obvodu v místě vašeho bydliště. I tam jsou sociální pracovníci, kteří vám pomůžou. Pokud na úřad nemůžete dojít, můžete se sociálními pracovníky domluvit, aby za vámi přišli k vám domů.

PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

Pro mnoho rodin s dětmi mohou rostoucí ceny představovat zátěž pro jejich rodinný rozpočet. Jednou z možných pomocí pro tyto rodiny je dávka zvaná přídavek na dítě.

Kdo má nárok na přídavek na dítě

Přídavek na dítě patří mezi dávky státní sociální podpory. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, pokud jsou příjmy jeho rodiny nižší než 3,4násobek životního minima rodiny. Níže najdete příklady, které ukazují, jaká je hranice příjmů pro vznik nároku na přídavek na dítě.

Nezaopatřenost dítěte

Dítě je nezaopatřené do skončení povinné školní docházky. Dále je nezaopatřené nejdéle do 26 let věku, pokud plní některou z těchto podmínek:

soustavně se připravuje na budoucí povolání (studium středních, vyšších odborných a vysokých škol),

nemůže se připravovat na budoucí povolání kvůli nemoci nebo úrazu,

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemůže pracovat nebo být OSVČ (zdravotní stav musí zhodnotit posudkový lékař).

Za nezaopatřené se považuje i dítě po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku, pokud je uchazečem o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Naopak dítě, které má přiznaný invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, se za nezaopatřené nepovažuje.

Výše přídavku na dítě

Výše dávky je různá podle věku dítěte.

Věk dítěte

Výše přídavku na dítě

do 6 let

630 Kč

6-15 let

770 Kč

15-26 let

880 Kč

Pokud má někdo z rodiny některý z následujících příjmů, zvyšuje se přídavek na dítě o 500 Kč:

příjem ze zaměstnání ve výši částky životního minima jednotlivce (aktuálně 4 620 Kč),

ze samostatné výdělečné činnosti,

z dávek nemocenského nebo důchodového pojištění,

z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,

z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo

z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.

Žádosti o dávku se podávají u Úřadu práce ČR, který pak dávku také vyplácí. Kontakt na příslušné pracoviště získáte na bezplatné lince 800 700 650.

Žádost je možné podat i elektroniky pomocí identity občana. Podrobnosti na: https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace

Příklady k dávce přídavek na dítě

Maminka-samoživitelka žije s jedním dítětem ve věku 7 let

Životní minimum těchto dvou osob činí 7 150 Kč. Pokud jsou jejich příjmy nižší než 24 310 Kč měsíčně, vzniká nárok na přídavek na dítě.

Maminka na rodičovské, tatínek a dvě děti ve věku 2 a 8 let

Životní minimum těchto dvou osob činí 13 350 Kč. Pokud jsou jejich příjmy nižší než 45 390 Kč měsíčně, vzniká nárok na přídavek na dítě.

Jednorázový příspěvek na dítě

Jedná se o zvláštní sociální dávku, kterou se stát snaží pomoci rodinám, na jejichž rodinný rozpočet dopadá inflace.

Nárok na jednorázový příspěvek na dítě

Nárok mají děti, které se narodily nebo narodí v době od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. U dětí, které se do konce roku 2022 narodí, je možné podat žádost o jednorázový příspěvek až do 1. července 2023.

Podmínkou nároku je, že hrubé příjmy v rodině v roce 2021 nepřesáhly 1 000 000 Kč za celý rok, tj. 83 333 Kč měsíčně.

Výše jednorázového příspěvku na dítě

Výše dávky je 5 000 Kč na každé dítě, které splňuje výše uvedeného podmínky. V případě, že má rodina více dětí, je částka vyplacena na každé z dětí.

Žádosti o jednorázový příspěvek na dítě

Pokud jste příjemcem dávky přídavek na dítě, dávka vám bude vyplacena automaticky.

Pokud dosud příjemci dávky přídavek na dítě nejste a splňujete podmínky pro nárok na jednorázový příspěvek na dítě, musíte podat žádost. Žádost se podává pouze elektronicky, buď pomocí identity občana nebo na pracovišti CzechPoint.

Přestože je podání žádosti pouze elektronické, může se stát, že při zpracování žádosti dojde k chybě. V takovém případě vás bude kontaktovat Úřad práce ČR a sdělí vám, co je potřeba k vyřízení žádosti udělat. Je možné, že se pak v některých případech budete muset dostavit na pracoviště Úřadu práce ČR osobně.

Sdílejte článek