Proměny kraje
23/02/2020 Jan Smekal

​Memorandum pomůže v rozvoji kulturních a kreativních odvětví v regionu

Prioritou Moravskoslezského kraje je systémová podpora kulturních a kreativních odvětví coby klíčového faktoru pro kulturní a ekonomický rozvoj regionu.

Proto podepsal memorandum o spolupráci s Ostravskou univerzitou, zvláště Fakultou umění.

Memorandum v pondělí podepsali Lukáš Curylo, náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči, rektor Ostravské univerzity Jan Lata a děkan Fakulty umění Ostravské univerzity František Kowolowski.

„Jsme kraj, který vsází na vzdělanost. Máme tady tři veřejné univerzity. A to Vysokou školu báňskou-Technickou univerzitu, Ostravskou univerzitu a Slezskou univerzitu. Bez fungování a spolupráce s těmito univerzitami nemůžeme zajistit transformaci tohoto regionu k nové ekonomice, tedy k technologiím a novému průmyslu, který tady budujeme,“ uvedl Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

„To, že jsme nyní podepsali memorandum s Ostravskou univerzitou, dokazuje, že nám jde o to, abychom podpořili tyto univerzity, byť kraj není jejich zřizovatelem. Hledáme však cesty, jak jim pomoci, a to nejen finančně, ale také politickou podporou,“ pokračoval.

Náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo poznamenal, že si vedení kraje dávno předsevzalo, že chce kulturní potenciál regionu využívat nejen v oblasti teoretické a živého umění, ale chce podporovat kreativní průmysl jako takový.

„Toto memorandum to otevírá. Jedním z konkrétních výsledků memoranda bude vznik nového studijního programu, a to Produkce v kulturních a kreativních odvětvích. Ten bude realizovaný ve spolupráci s Ekonomickou fakultou. Tito umělci získají vzdělání v oblasti managementu a marketingu tak, aby byli uplatnitelní na trhu práce daleko více než doposud,“ podotkl Lukáš Curylo.

Dalším cílem memoranda je posílit teoretickou část výuky s praktickou částí, kdy kraj chce podporovat praxi studentů a zapojování studentů ve svých našich kulturních institucích, ale také institucích, které podporuje. A to tak, aby studenti získali praxi a byli více uplatnitelní na trhu práce a aby v regionu zůstávali a neutíkali z něj pryč.

„Třetím cílem je podpora získávání stáží nejen zahraničních studentů, ale i lektorů a vyučujících ze zahraničí tak, aby mohli dále předávat informace a zkušenosti ze zahraničí a Ostravská univerzita získala daleko větší prestiž v cizině, než měla doposud. Toto má pro náš region velký plus a velké pozitivum, aby náš region vnímali jinde tak, že vzdělávání patří mezi naše priority.

Podpis memoranda kvitují i zástupci Ostravské univerzity. „Jsem rád, že to není otázka jen tohoto memoranda, které jsme podepsali, ale podpora kraje naší univerzitě je výborná. Spolupráce s krajem, ale i s městem je skutečně výjimečná. Naše Fakulta umění má studentům co nabídnout, ale bohužel nemáme adekvátní prostory pro studenty, kteří budou platit poměrně výrazné školné. V tomto představují nové budovy velkou pomoc, protože prostory budou opravdu důstojné,“ řekl Jan Lata, rektor Ostravské univerzity.

V posledních letech studují na Fakultě umění Ostravské univerzity desítky zahraničních studentů hlavně z postsovětských republik.

„V rámci nové budovy se budeme snažit o to, abychom získali samoplátce. Je to jakýsi stabilizující ukazatel, a i v rámci nabízených studijních programů, které máme akreditované nově v minulém roce, tak budeme schopní nabídnout studentovi sólového zpěvu z asijských zemí něco velice významného,“ upozornil František Kowolowski, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity.

„Určité zaměření může být pro zahraniční studenty velice lákavé. K tomu potřebujeme i novou infrastrukturu. Doufám, že všechno dobře proběhne a zlepšíme prostředí pro zahraniční studenty,“ uzavřel Kowolowski.

Sdílejte článek