Společnost
27/01/2020 Jaroslav Baďura

Městská nemocnice Ostrava má nový špičkový operační sál ORL

​V pondělí 27. ledna byl v Městské nemocnici Ostrava slavnostně uveden do provozu nový operační sál pro oddělení ORL (Otorhinolaryngologie – ušní, nosní, krční).

Druhý sál pro toto oddělení vznikl v nevyužívané části 1. patra v pavilonu H3. Tyto prostory přímo navazují na první operační sál a lůžkové oddělení ORL.

„Díky dvěma sálům rozšíří ORL spektrum svých operačních výkonů, samozřejmě navýší množství provedených plánovaných operací, a dojde tak k snížení čekacích lhůt. Například u operací štítné žlázy je aktuální čekací lhůta u neakutních pacientů až tři měsíce, zkrátit by se mohla na polovinu. Tento sál navíc bude sloužit nejen pro potřeby oddělení ORL, ale také Neurochirurgie, a to pravidelně dvakrát týdně,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

V prostoru nového operačního sálu byly provedeny vnitřní stavební a dispoziční úpravy a také výměna vnitřních rozvodů a instalací. Nové je osvětlení a topná tělesa, podlahy a povrch stěn.

Sál má novou vzduchotechniku včetně klimatizace. Nový je také zdravotnický i kancelářský nábytek. Stavebně upraveno bylo také zázemí nového operačního sálu – denní místnost pro personál i moderně řešený dekontaminační sklad zdravotnického materiálu.

Modernizovány byly také hygienické filtry, přes které personál prochází do obou operačních sálů.

„Plánujeme, že pro operace v oblasti hrtanu budeme využívat nový operační mikroskop včetně CO2 laseru. Další špičkový přístroj – již dříve zakoupenou CT navigaci budeme používat k endoskopické endonazální chirurgii dutiny nosní i dutin přínosových. Zakoupenou neurostimulaci používáme při operacích štítné žlázy a onkologických operacích v oblasti hlavy a krku. Vyjmenované operační přístroje nám umožní kvalitnější a preciznější provedení těchto operací než doposud a využívání druhého sálu zvýší jejich množství. Nově se připravujeme také na rozvoj onkochirurgie v oblasti ORL,“ doplnil primář oddělení ORL Ivo Slezáček.

Práce provedl vítěz veřejné zakázky ostravská společnost 1. Realizační s.r.o. za 11,5 milionu korun. Hrazeny byly z Fondu pro rozvoj MNO, ve kterém je aktuálně 574 milionů korun.

Na oddělení ORL pracuje 8 lékařů a 23 sester. Měsíčně provedou v průměru až 100 operací. Díky dvěma sálům jejich počet naroste nejméně o polovinu.

Sdílejte článek