Proměny kraje
10/02/2024 Petr Sobol

Moravskoslezský kraj má už pět TeleMedPointů, je jediný v republice

Foto: se souhlasem Moravskoslezského kraje

V Moravskoslezském kraji již funguje celkem pět TeleMedPointů. Jeho telemedicínské služby využívá zatím 198 lidí z Bílé, Bukovce, Pražma, Široké Nivy, Nových Lublic a okolí těchto obcí

Z celkem 1504 měření bylo zachyceno 66 kritických a 242 varovných hodnot. Nejčastějšími záchyty jsou hypertenze. „Pomocí TeleMedPointů chceme zvyšovat dostupnost zdravotnické péče v odlehlých částech kraje. Obyvatelé menších obcí jezdívají kvůli vyšetřením do nemocnic nebo ambulancí mnohdy desítky kilometrů, což pro některé z nich může být komplikované. Takto mají možnost navštěvovat TeleMedPointy a svůj zdravotní stav hlídat prostřednictvím telemedicíny. Naměřené hodnoty totiž na dálku posuzují lékaři, kteří se do našeho projektu zapojili,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a doplnil, že kromě tlaku si uživatelé mohou za asistence proškoleného pracovníka změřit také hladinu cukru, saturaci kyslíkem, srdeční akci nebo třeba funkci plic.

TeleMedPointy navštěvují lidé s chronickými potížemi, aby průběžně svůj zdravotní stav monitorovali. Dochází ale také ti, co se cítí dobře a chtějí si hodnoty změřit jen preventivně. Naměřená data jsou bezpečně sdílena s konkrétními lékaři, kteří doporučí další postup. „Do našeho projektu se v regionu zapojilo už 17 lékařů. Ti naměřené hodnoty na dálku vyhodnocují a klientovi mohou podle situace v rámci videohovoru poradit nebo doporučit návštěvu ošetřujícího lékaře a následnou úpravu medikace. V krajních případech by mohli zavolat záchranku, víme, že jsou chvíle, kdy se hraje o minuty a včasný zásah může zachránit lidský život. TeleMedPointy jsou v péči o zdraví našich občanů velkými pomocníky, zatím jsme jediný kraj v zemi, kde fungují. Jsem přesvědčený, že se námi budou inspirovat i další regiony,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer. Vyčíslil, že nejvíce uživatelů má TeleMedPoint v Bukovci, který zatím navštívilo 103 osob. Bílá eviduje 50 uživatelů, v obci Pražmo služby kontaktního místa využilo 28 osob. Čerstvě otevřené TeleMedPointy vykazují zatím 13 uživatelů v Široké Nivě a 4 v Nových Lublicích. TeleMedPointy na základě poptávky Moravskoslezského kraje provozuje Centrum telemedicínských služeb. Na čtyři roky je pro tyto účely v krajském rozpočtu alokováno necelých 8 milionů korun. „Činnost jednotlivých pracovišť bychom dokázali rozšířit i o další služby. Jsme v kontaktu se zapojenými lékaři a můžeme reagovat na jejich podněty, například bychom mohli zajišťovat vyzvednutí a dovoz léků, inkontinenčních pomůcek a dalších zdravotnických prostředků. Také jsou teoreticky ve hře odběry venózní krve, moči a dalšího biologického materiálu nebo by lékaři mohli v některých případech indikovat cílená vyšetření všeobecnou sestrou nebo dokonce služby domácí péče. Vše je samozřejmě závislé na tom, zda se nám podaří zajistit finanční zdroje na pokrytí nákladů,“ sdělil vedoucí Centra telemedicínských služeb Jakub Doležel s tím, že nad rámec smlouvy už v několika případech došlo k měření v domácím prostředí pacientů. Jednalo se například o osoby ve velmi pokročilém věku nebo imobilní pacienty.

Úhradu nadstandardních služeb TeleMedPointů a distanční péči lékařů svým pojištěncům zajišťuje RBP, zdravotní pojišťovna. „Chceme maximálně podpořit služby, které zlepší možnosti péče o zdraví v lokalitách se zhoršenou dostupností zdravotních služeb. Za naše pojištěnce jsme proto připraveni hradit veškeré služby nabízené na stanovištích TeleMedPointů, které mají preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt. Klienti RBP tak budou mít přístup k nadstandardní zdravotní diagnostice, budou mít možnost si domů zapůjčit přístroje pro sebemonitoring, a v případě omezené mobility budou moci požádat o zajištění služby v domácím prostředí,“ řekl Pavel Rydrych, ředitel pro zdravotnictví RBP, zdravotní pojišťovny, která je aktuálně jediná ze zdravotních pojišťoven, která svým pojištěncům z daných obcí a jejich okolí výhody TeleMedPointů poskytuje.

Dalším důležitým partnerem projektu TeleMedPointů v Moravskoslezské kraji je i Fakultní nemocnice Ostrava. „Čísla z TeleMedPointů ukazují, že zejména v místech, kde je dostupnost primární lékařské péče složitá, je takováto služba mezi lidmi žádaná. A potřebná, jak je vidět z počtu zachycených kritických naměřených hodnot. Včasný záchyt a řešení varovných signálů je pro úspěšnost léčby pacienta stěžejní. Velký smysl proto dává fungující zapojení telemonitorace do péče o naše pacienty například s roztroušenou sklerózou, hematoonkologickým onemocněním, se spánkovou apnoe nebo v rámci rehabilitační přípravy pacienta na operaci,“ zhodnotil medicínskou stránku věci Jiří Havrlant, ředitel FN Ostrava, kde navíc aktuálně připravují nové projekty pro pacienty s poruchou štítné žlázy, s hypertenzí nebo ischemickou chorobou srdeční.

„O prospěšnosti našeho projektu mohou svědčit konkrétní případy. Jejich služby pravidelně využívá například paní z Bukovce, je cukrovkářka a čeká ji výměna kyčelního kloubu. Aby mohla sledovat svou glykémii, navštěvují ji doma pracovnice TeleMedpointů s potřebným vybavením. Úpravu medikace pak vyvolala měření u pána z Pražma, jako sedmdesátník s hypertenzí patří mezi pacienty, u kterých je pravidelný monitoring na místě. Výsledky několika měření jeho EKG byly vyhodnoceny jako varovné a pán se po úpravě medikace cítí nyní mnohem lépe. Doufám, že si TeleMedPointy mezi lidmi získají důvěru, a že jejich uživatelů i zapojených lékařů bude ještě přibývat,“ uzavřel hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Sdílejte článek