Byznys
06/09/2016 ČTK

Moravskoslezští zemědělci dokončili sklizeň obilí, výnosy jsou nižší než loni

Zemědělci v Moravskoslezském kraji sklidili poslední hektary polí osetých ovsem a triticalem, čímž dokončili letošní sklizeň obilí. Výnos je slabší, než je celostátní průměr, i nižší než loni. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo zemědělství.

Celkový výnos z obilovin činí letos průměrně 6,22 tuny z hektaru. To je o 0,08 tuny méně, než je průměr v celé zemi, a také o 0,08 tuny méně, než byl výnos v kraji v roce 2015.

Největší část moravskoslezských polí, 38.873 ze 61.169 hektarů, byla oseta ozimou pšenicí. Průměrný výnos letos činí 6,71 tuny z hektaru, což je o 0,03 tuny více než v loňském roce.

Výnos v kraji je u ozimé pšenice stejný jako dosavadní celostátní průměr. U většiny ostatních plodin jsou ale výnosy slabší než loni.

U ovsa je letošní výnos v kraji průměrně 4,08 tuny z hektaru. V loňském roce to bylo 4,97 tuny, v celé zemi je to letos 4,09 tuny. U triticale, hybridu žita a pšenice, činí v kraji průměrný výnos 5,45 tuny z hektaru, což je o 0,08 tuny více než loni a o 0,12 tuny více, než je průměr za celé Česko.

Vyšší výnosy mají moravskoslezští zemědělci z řepky – průměr 3,71 tuny na hektar převyšuje ten celostátní o 0,14 tuny a loňský v kraji o 0,44 tuny.

Sklizeň obilovin a řepky v Moravskoslezském kraji v roce 2016:

celkově ke sklizni v hektarech sklizeno k 5. 9. 2016 v hektarech podíl sklízených ploch v procentech celkově sklizeno v tunách průměrný výnos t/ha 2016
obiloviny celkem 61.169 61.169 100
pšenice ozimá 38.873 38.873 100 260.970 6,71
pšenice jarní 1705 1705 100 8361 4,9
ječmen ozimý 4670 4670 100 30.210 6,47
ječmen jarní 11.699 11.699 100 60.746 5,19
žito 763 763 100 3996 5,24
oves 2040 2040 100 8317 4,08
triticale 1419 1419 100 7728 5,45
řepka 20.261 20.261 100 75.236 3,71

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Sdílejte článek