Společnost
01/11/2015 Jaroslav Baďura

Nepřehlednou ostravskou křižovatku nahradil kruhový objezd – elipsa

Přestavba křižovatky ulic Michálkovické, Hladnovské a Keltičkovy na okružní křižovatku dospěla k závěru. Slavnostní otevření nového kruhového objezdu u zastávky MHD Revírní bratrská pokladna na území městského obvodu Slezská Ostrava se uskutečnilo 30. října. Přestavba křižovatky ležící na trase autobusových a trolejbusových linek městské hromadné dopravy začala letos v červenci.

„Přestavba křižovatky na okruh přispěje ke zlepšení plynulosti provozu a bezpečnosti na tomto frekventovaném dopravním uzlu, a současně ke zkulturnění prostředí v této lokalitě Slezské Ostravy,“ uvedl k účelům přestavby křižovatky náměstek primátora pro dopravu Ivo Hařovský.

Stavbaři realizovali nové trolejové vedení pro trolejbusy MHD a přeložky nadzemních a podzemních inženýrských sítí. Instalovali také nové veřejné osvětlení sestávající z 22 svítidel, z nichž bylo 6 umístěno na stávajících, 2 na nových a 14 na trakčních stožárech. Na nově vybudované autobusové zastávce byl usazen automat na jízdenky. Nový kruhový objezd má mírně eliptický tvar.

„Bylo vybudováno 270 metrů nových komunikací pro pěší o šířce 2,75 m, přechody pro chodce na ochranných ostrůvcích i bezbariérové přístupy. Celá investice přispěla k modernizaci a zkvalitnění dopravní sítě v Ostravě. Dodavatelům a zhotovitelům okružní křižovatky, kteří ji dokončili v předstihu a v dobré kvalitě, patří dík,“ ocenil výkon zúčastněných firem náměstek primátora pro investice Kamil Bednář.

Investorem stavby bylo statutární město Ostrava a Správa silnic Moravskoslezského kraje, zhotovitelem firma STRABAG a. s. Náklady na stavbu se vyšplhaly na 26 milionů korun, město ze svého rozpočtu vynaložilo částku 16,7 milionu korun.

Vybudováním kruhového objezdu se odstranila rizikovost frekventované křižovatky, doprava je nyní plynulejší a klidnější. Moravskoslezský kraj do opravy silnice, přeložky inženýrských sítí a úprav zeleně investoval ze svého rozpočtu téměř deset milionů korun, přípravu celé stavby zajistila Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Sdílejte článek