Proměny kraje
26/09/2021 Jaroslav Baďura

Ostrava vysazuje stromy vědecky. Budou tak lépe čistit vzduch

Jaké konkrétní stromy a na jaké místo je třeba vysadit, aby jejich dopad na životní prostředí byl co nejlepší?

V městské části Radvanice a Bartovice bylo vysázeno již 442 nových stromů, 1 867 keřů a založeno 14 700 m² trávníku.

Stalo se tak v rámci výzkumného projektu Clairo, na který Ostrava jako jediné město v České republice získala grant z prestižního evropského programu UIA. Uspěla tak ve velké konkurenci jiných evropských měst, jako jsou Amsterdam, Atény nebo Barcelona.

„Díky projektu Clairo testujeme v Ostravě nový způsob výsadby zeleně, která by měla prokázaný pozitivní dopad na kvalitu ovzduší. Schopnost zeleně snižovat množství prachu v ovzduší je dlouhodobě známa, ale snažíme se identifikovat konkrétní výběr vhodné zeleně, způsob její výsadby a speciální ošetřování pro posílení odolnosti vůči vnějším vlivům,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Zjednodušeně jde o zefektivnění procesu odstraňování prachu a dalších látek výsadbou rostlin, které budou lépe prosperovat ve „stresovém“ prostředí.

"Lokality pro výsadbu zeleně jsme určili za odborného dohledu vědců z univerzit, protože bylo zapotřebí najít takové plochy, které mají vhodnou velikost a zároveň polohu. Cílem bylo najít místa zatížená nejen silným znečištěním, například z dopravy, průmyslu či domácností, ale i s odlišnými půdními vlastnostmi. Na základě těchto kritérií byly jako nejvhodnější lokality vybrány dva pozemky o celkové ploše 20 tisíc m² na území obvodu Radvanice a Bartovice,“ řekla Kateřina Šebestová.

První část výzkumu začala již v roce 2019, kdy vědci z Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava v místě plánované výsadby zeleně nainstalovali měřicí senzory monitorující stav ovzduší.

Na základě dat získaných z průběžných měření a meteorologických parametrů pak vědci ze Slezské Univerzity v Opavě vytvořili modely pro zachycování látek znečišťujících ovzduší pro stávající vegetaci i nově navrženou zeleň.

Vedle záchytu škodlivin vědci sledují i reakci zeleně na experimentální ošetření s obsahem biostimulantů a protistresových látek vyvinuté výzkumníky z Univerzity Palackého v Olomouci. Vědci jsou přesvědčeni, že díky nim se odolnost rostlin i schopnost záchytu prachu ještě zvýší.

„Základní principy výzkumu vědci shrnuli v tzv. Inovativním návrhu zeleně. Ten se spolu s dalšími vzniklými podklady promítne do metodiky, odborné publikace, jejíž součástí budou podrobnosti o měření, záchytu škodlivin a výsadbě zeleně. Metodika je jedním z hlavních výstupů projektu a může sloužit jako „návod“ pro výsadbu zeleně ve městech. Kromě metodiky vědci pracují také na databázi dřevin s prokazatelným vlivem na snížení znečištění ovzduší, která může městům a obcím pomoci s výběrem rostlin nejvhodnějších pro výsadbu v emisemi zatíženém prostředí,“ dodala náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Celkový rozpočet projektu Clairo je přibližně 65 milionů korun, dotace z evropských fondů činí 52,7 milionu korun. Statutární město Ostrava je nositelem projektu, zodpovídá za jeho koordinaci a administraci a současně se spolu s Moravskoslezským krajem na projektu ve stejné výši finančně spolupodílí.

Sdílejte článek