Proměny kraje
13/05/2021 Jaroslav Baďura

Ostravici překlene nový most. Navrhne jej proslulý architekt Roman Koucký

​Město Ostrava a Moravskoslezský kraj nahradí dosluhující krajský most novým mostem, který spojí rozvíjející se části města na obou březích řeky Ostravice.

Nový most má ambici stát se architektonickou dominantou území. Navrhne jej architekt Roman Koucký, autor Mariánského mostu v Ústí nad Labem nebo Trojského mostu v Praze.

Město Ostrava společně s Moravskoslezským krajem zahájili přípravu stavby nového mostu přes řeku Ostravici. Má nahradit současný dosluhující most, který je situován na krajské silnici (silnice III/4793) a společně s ulicí Na Karolině tvoří propojení mezi ulicemi Frýdeckou a 28.října.

Moravskoslezským krajem vlastněný nynější most je ve špatném technickém stavu a zároveň je kapacitně předimenzován. Statutární město Ostrava projevilo zájem vnést do připravovaného projektu rekonstrukce vyšší architektonickou hodnotu.

Tento most bude nahrazen mostem novým. Foto: MAPPA

Výsledkem jednání s krajem je dohoda o stavbě nového mostu, namísto rekonstrukce stávajícího. Nový most bude mít městský charakter a stane se rozpoznatelnou dominantou území.

„Most na Karolině se nachází v území, které bylo dlouho možné vnímat jako území nikoho. Již nyní ale vidíme obrysy budoucí celistvé zástavby, nové čtvrti. Naším přáním je, aby nový most nebyl jen dopravní spojkou, ale stal se přirozenou součástí této čtvrti, architektonickou dominantou obdobně jako je most Miloše Sýkory a zároveň aby tvořil příjemnou spojku pro pěší, cyklisty a automobily mezi levým a pravým břehem řeky,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Zpracování návrhu a projektové dokumentace se zhostil tým v čele s architektem Romanem Kouckým. Nabídka firmy koucky-arch.cz zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA).

Profesor Koucký patří k nejuznávanějším současným českým architektům. Jeho profesní záběr sahá od pedagogické činnosti, přes územní plánování, až po vlastní projekční činnost. Dlouhodobě se zabývá také navrhováním mostů. K jeho nejznámějším realizacím patří Mariánský most v Ústí nad Labem nebo Trojský most v Praze.

„Moravskoslezský kraj spravuje více než jedenáct set mostů v regionu. Jen v Ostravě jich máme na starost více než sto šedesát. Jedním z nich je i most přes Ostravici poblíž Černé louky. Jeho technický stav už zásah vyžaduje, takže jsme velmi uvítali návrh Ostravy pojmout jeho opravu, dá se říci, velkolepě. Můžeme se tak těšit na novou architektonicky velmi zajímavou stavbu, kterou ocení nejen řidiči a cyklisté, ale i pěší. Jsem velmi zvědavý na první návrhy týmu architekta Kouckého, který má s urbanistickými moderními mosty ve velkých městech zkušenosti,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania.

Mariánský most v Ústí nad Labem. Foto: Roman Koucký

Díky svému městskému charakteru by měl nový most lépe zdůraznit vjezd do centrální oblasti města skrze intenzivně se rozvíjející část Moravské Ostravy. Pod mostem vzniká pěší zóna, v blízkosti předmostí vyrůstá na moravském břehu univerzitní kampus a územím bude procházet nová ul. Univerzitní, která spojí Smetanovo náměstí s Trojhalím Karolina. Bezproblémové propojení všech záměrů v území s projektem nového mostu koordinuje ateliér MAPPA, který se různou měrou podílí či sleduje další probíhající projekty.

„Očekávám, že most nejenže dotvoří území na rozhraní Černé louky a Karoliny, ale že se stane impulzem pro pozvolný rozvoj navazující oblasti Slezské Ostravy, která může být zajímavým protikladem urbanizovaného centra,“ doplnil ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

Projekt nového mostu klade důraz jak na estetiku, tak na vhodné dopravní řešení. Pro most městského charakteru je žádoucí, aby konstrukce mostu byla elegantní a stala se vizuálně rozpoznatelným prvkem veřejného prostoru. Most překlene vzdálenost 85 metrů za využití dolní mostovky s konstrukcí nad vozovkou. Jeho šířka bude přibližně 16,5 m a nabídne oddělené prostory pro vedení automobilové, cyklistické i pěší dopravy v obou směrech. Neméně důležitý bude i vzhled podmostí, které se stane součástí nábřežní promenády podél řeky Ostravice.

Aktuálně probíhají setkání zástupců projekčního týmu se zadavatelem a dalšími dotčenými aktéry v území. Cílem setkání je zpřesnění zadání a vytvoření návrhu, který bude co nejvíce splňovat požadavky a představu města i kraje.

První návrh mostu bude představen na konci června 2021. Finální podoba investičního záměru bude hotova do konce srpna 2021. Následovat budou další projekční práce. Samotná realizace stavby se předpokládá v letech 2023-2024.

Sdílejte článek