Nejnovější zprávy: Linka Mošnov-Varšava: od jara pětkrát, od září desetkrát týdně! Tip na výlet: ​advent v zadumaném kraji slezského moře

Kultura

Ostravská huť Tancem pro život podpoří ordinaci pro chudé a obnovu mokřadů

Letos je tomu přesně 10 let, kdy ostravská huť ArcelorMittal poprvé podpořila festival Colours of Ostrava a od samého počátku stojí také za Festivalem v ulicích.

Foto: ArcelorMittal

Na oba festivaly už několik let přináší akci Tanec pro život, jejímž krédem je bavit se a pomáhat. I letos čeká na návštěvníky obou festivalů v tanečním stanu taneční party, na které se nejen pobaví, ale zároveň pomohou dobré věci.

V interaktivním stanu návštěvníci napodobují choreografie předváděné profesionálními tanečníky. Za každý správný pohyb získávají návštěvníci body, které huť převede na peníze. Ty pak pošle neziskovým organizacím v kraji. Účastník tance má na konci svého výkonu možnost volby, kterému projektu vytančené prostředky přidělí.

„Od roku 2010, kdy je Tanec pro život součástí ostravských festivalů, už si v tanečním stanu ArcelorMittal zatančilo skoro 40 tisíc návštěvníků. Pro 31 organizací v Moravskoslezském kraji vytancovali celkem 3,3 milionu korun,“ říká Monika Pěnčíková, vedoucí oddělení firemní odpovědnosti a sociálních služeb v ArcelorMittal Ostrava.

Letos huť spolu s návštěvníky festivalů podpoří projekt Armády spásy, která otevřela ostravskou ordinaci pro chudé, a z vytančených peněz bude poskytovat nejen zde, ale i v terénu, odbornou lékařskou péči všem potřebným.

Zároveň bude zdravotní péči doplňovat i preventivními programy, vzděláváním a osvětou zdravotních pracovníků s cílem zlepšovat péči o lidi bez domova.

Druhým projektem, na jehož podporu si můžou návštěvníci zatančit, je obnova mokřadů v povodí řek Ostravice a Morávky. Ty jsou přirozenou a potřebnou zásobárnou vody v krajině, ale také místem pro ohrožené rostliny. O mokřady bude pečovat Český svaz ochránců přírody Salamandr.

„Na návštěvníky čeká nejen taneční rozptýlení, ale i další zajímavé aktivity. O zábavu v městečku kolem stanu Tanec pro život se postarají neziskové organizace, které jsme prostřednictvím Tance podpořili nebo podporujeme: Armáda spásy, Český svaz ochránců přírody Salamandr, Mental Café a Mobilní hospic Ondrášek,“ dodává Monika Pěnčíková.

Městečko kolem stanu ArcelorMittal Tanec pro život budou obývat neziskové organizace, s nimiž huť v rámci Tance pro život spolupracuje. Ve stánku Mobilního hospice Ondrášek si budou moci návštěvníci vyrobit oblíbenou festivalovou čelenku, v mobilní kavárně Mental Café pro ně obsluha připraví výbornou kávu.

U stánku ČSOP Salamandr si vyzkoušejí malování na kameny a další kreativní aktivity a u Armády spásy na ně čeká unikátní minigolf The Way, popisující cestu, kterou Armáda spásy pomáhá překonávat překážky lidem na okraji společnosti.